Avisudklip

Klik på billederne og du får dem i stor størrelse
Nedenstående avisartikel er fra den illegale avis ”Nordisk Front” fra den 27. april 1944.
Den gamle avis var i så ringe stand at den knap nok kunne læses. Derfor denne afskrift. 
Der citeres: “Dødsstraffen, som var en Umulighed i Danmark, er genindført. Mange gode Danskere, der længes efter den kommende Afregning, er bange for, at vi til den Tid vil vise den bekendte, danske Øllebrød, og at de mest fanatiske Elementer derfor, så snart ske kan, vil indføre Gadens Regimente i 14 Dage med Død over Nazisterne.
Vi er enige med dem i, at Dødsstraffen ikke kan undværes til den Tid, da Mordcentralens Håndlangere skal stå til Regnskab for alt det gode danske Blod, man vilkårligt har ladet flyde i disse År, særlig efter den 29.-8. Men disse Schalburg- og Frikorps-Fyre skal allerede nu vide, hvad der venter dem. Hvad skulde vi ellers gøre ved dem? Deres Død skal tjene til Skræk og Rædsel for kommende Slægter og navnlig for alle dem, hvis Nazisme ikke dør med Hitler.
De skal vide, at nu er det Folkets sunde Rets instinkt, der udtaler sin Dom. Folket vil heller ikke ofre dyre Fængselsophold gennem mange år på disse Forrædere,* allerede i de „gode, gamle Dage“ før 1940 regnede man med, at en Forbryder i Fængslet kostede lige så meget som Ophold på Marienlyst; og da vi kender til Forholdene, undrer vi os over, at det ikke er endnu dyrere. 
Men Opgøret må ikke præges af Had eller Gadens Regimente. Vi maa have Loven skærpet og naturligvis med tilbagevirkende Kraft. Forbryderne skal have en Forsvarer, og når Dommen er faldet, skal de kunne få et Benådningsandragende afslået. 
Mange tænker sig, at pludselig er Fjenden ude af Landet, og vi har straks „normale Forhold“. Men der vil komme en Overgangstid, der endda kan blive ret lang, mens vi gradvis glider tilbage til vore egne, fredelige Forhold. Det er absolut nødvendigt, at denne Overgangstid præges af Strenghed. Opgøret med Forræderne er en absolut Nødvendighed. Måske tager vore Allierede sig af Best, Hanneken, Pancke og andre af de „store“ for deres Forbrydelser her og i andre Lande. Men der bliver nok endda til os andre. Og de værste af dem, der bliver tilbage, skal behandles først og strengest! De vil blive udryddet af det danske Samfund. Derved fuldbyrdes Retfærdigheden”.  
Information nr. 228 fra Nordisk Nyhedstjeneste nr. 193. Udklippet er fra en illegal avis fra den 20. juli 1944 af Knud Christensen, Hirtshals, der blev arresteret af Gestapo den 11. oktober 1944 og ankom Frøslev lejren den 14-12-1944 og blev sendt videre den 16. februar 1945 til koncentrationslejren Dachau. Arrestationsgrundlag: “Sabotage”.
Reference til ovenstående udklip fra: Information nr. 228 fra Nordisk Nyhedstjeneste nr. 193. Om forholdene den 20. juli 1944. Knud Christensens privat samling.
Reference til ovenstående udklip fra: Information nr. 228 fra Nordisk Nyhedstjeneste nr. 193. Udklippet er fra den illegale avis fra den 20. juli 1944. Privat samling.
Forsiden: Frit Danmark Hjørring den 22. september 1944. Privat samling.
Reference til ovenstående illegal avis: Frit Danmark 22-9-1944 side 2. Privat samling.
Reference til ovenstående udklip fra: Information nr. 267 fra Nordisk Nyhedstjeneste nr. 232. Udklippet er fra en illegal avis fra den 2. september 1944. Privat samling.
Reference til ovenstående avis:Frit Vestjysk Fiskeritidende Hirtshals Udgave nr. 2. Den 10. juli 1944. Knud Christensens samling.
Reference til ovenstående udklip fra: Budstikken Fri Jysk Tidende. Privat samling.
Reference til ovenstående udklip fra: Budstikken Fri t Jysk Tidende 1 årgang, August 1944 Nr. 4
Reference til ovenstående udklip fra: Budstikken Frit Jysk Tidende 1 årgang, august 1944. Nr. 4 Clausen og Hitler.
“Fremtiden” nr. 5 fra 1944. Privat samling.