Bogens register

”MIDT- OG VESTJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN”

5 bind. 1. oplag.

Forfatter: Pernille Ann Pedersen.

Grafik: Pernille Ann Pedersen.

Korrekturlæser: Kris Dissing, Charlotte Leth og Ib Vestergaard.

Forsiden:

Kortet dækker det område bogen handler om. De sorte cirkler på kortet er våbenmodtagepladserne med de engelske numre på.

Bagsiden:

Af: Tove Uth.

Foto på bagsiden: Toldstrup og Tove Uth.

Bogen er sat i: Arial, punkt, 12, 16, 28.

Trykkeri: LaserTryk.dk A/S.  P. O. Pedersens Vej 26 – 8200 Aarhus N.

Flere informationer om projektet og forlagets webshop findes her:

”Besættelsen i Nørrejylland”.

Hjemmesiden er lavet af: Peter Grillo.

Hjemmesideadministrator: Charlotte Leth.

Udgivne bind til dato:

Bind 1. ”Vendsyssel under besættelsen”. Udkom i august 2017.

Bind 2. ”Østjylland under besættelsen”. Udkom i november 2018.

Bind 3. ”Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen”. Udkom i 2020.

Bind 4. ”Det vestlige Nordjylland under besættelsen”. Udkom i juli 2021.

Bind 5.  ”Midt- og Vestjylland under besættelsen”. Udkom i september 2022.

Bind 6.  Udkommer i 2023.

“Forlaget Vrejlev”

Ib Vestergaard.

Hjortshøj Møllevej 83. 8530 Hjortshøj.

Tlf.  26.46.96.76 alle dage efter kl. 10.00 og til kl. 17.00.

Email: forlaget.vrejlev@email.dk

CVR- nr.: 394 537 46

ISBN 978-87-970818-3-9

Copyright: FORLAGET VREJLEV, APS. september 2022.

En stor hjertelig tak til disse fonde og private:

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond     …………….. 10.000,00 kr.

Christmas Møllers Mindefond  …………………………..  10.000,00 kr.

Hanne og Torsten Lykke Hansens Fond ……………….   5.000,00 kr.

Dansk Lokalhistorisk Forening …………………………..   7.000,00 kr.

Ringkøbing Landbobank    ……………………………….   3.000,00 kr.

Private:

Cand. Theol. & mag. pastor emerita, Birgitte Bech   …… 2.000,00 kr.

FORORD  

Jeg er ikke faghistoriker, og af den årsag kan min metode eller mangel på samme kritiseres. Men jeg står inde for grundigheden i indsamlingen af nye tekster, beretninger og billeder fra besættelsestiden. Mange timer er brugt ved min telefon og på mail sammen med de hjælpsomme mennesker, jeg har forstyrret, ofte efterkommere af frihedskæmperne. De skal have tak alle sammen.

I denne bog er der ikke skrevet meget om distrikterne Horsens (15) og distrikt 16, Vejle. Der var ikke ret meget kildemateriale på statens arkiver. Men til gengæld er alle nedkastninger fra Horsens og Vejle distrikterne med i denne udgivelse. Det betyder, at nu er alle Toldstrups nedkastningspladser omtalt i de 5 første udgivelser.

Bøgerne kunne kaldes folkebøger, for i hvert af de udkomne 6 bind i serie har lokalbefolkningen i de pågældende områder via lokale medier været inddraget i tilblivelse af bøgerne. Men hver bog har også fået hjælp fra specialister på hvert sit fagområde vedrørende besættelsestiden i Danmark.  Selvom hvert bind i serien er på over 700 sider, er det svært at få alle hændelser og historier med. Afdøde historiker og museumsdirektør i ”Den Gamle By” i Aarhus, Erik Kjersgaard, sagde ofte både i TV og på tryk: ”Det er forfatteren, der udvælger, hvad der skal med i bogen; der er ikke plads til det hele!” Der er udgivet fremragende bøger om bunkerbyggeriet ved Vestkysten, af samme grund undlader jeg dette emne. Bogen/bøgerne er blevet fremstillet med frivillig og gratis hjælp fra folk, der har bidraget med en håndsrækning til hvert bind i form af korrekturlæsning, indsamling af arkivalier og fremstilling af hjemmesider for alle udgivelser samt formidling af omtale og reklame for serien ude i samfundet. Jeg vil takke dem og alle de andre, der har hjulpet. Også en meget stor tak for pressens store villighed til at skrive om projektet og dermed formidle kontakten mellem forfatteren og folket.

En stor tak til statens arkiver og lokale arkiver i alle kroge af landet, som har været enormt hjælpsomme, tak for det!

Boghandlerne, internetforretningerne, museerne og lokale forretninger takkes for indsatsen med salget. Det er nemlig svært for et mikroforlag at nå ud til køberne, og betalt reklame er umulig med et meget lavt budget.

Bøgerne fremstilles med delvis økonomisk hjælp fra firmaer, fonde og private. Ingen bliver lønnet, ej heller forfatteren eller forlæggeren. Forlaget Vrejlev tjener ikke en krone på udgivelserne. Et evt. overskud på seriens planlagte 6 bind doneres til Frihedsmuseets Venners Fond et år efter, at sidste bind er udgivet.

Flere steder i bogen står der med den tids grammatik og giver en mere naturlig afskrift af dokumentet eller beretningen, nogle steder har jeg undladt at skrive at det er den tids grammatik fordi teksten præsenterer sig selv. Er der fejl i tegnsætningen/grammatikken må læserne bære over med et smil, for der er kort og godt ikke økonomiske midler til professionel korrekturlæsning og grafisk assistance. De to nævnte områder ville have forøget bogens salgspris væsentligt. 

Måtte bogen blive læst som det, den er: Et minde om år i Danmarks historie – år, hvor et lille folk gik i kamp mod en overmægtig fjende for at genvinde sin frihed og sit lands ære. En kamp sammen med vore store allierede, som blev fulgt af den civiliserede verden, og som til sidst resulterede i sejr og frihed til det danske folk.

Af Pernille Ann Pedersen. September 2022.

 

REGISTER TIL BIND 5.

A

Agger. Tandlæge, 404, 656.

Ahnfeldt-Mollerup. Kaptajn, 201, 202, 219.

Alexander, A. V. Marineminister, 257.

Altenburg Hansen, Christian, 189, 205, 272.

Albæk Pedersen, Orla, 383.

Alsing Andersen. Minister, 567.

Ammundsen, Ejnar, 267, 272.

Ammundsen, Esther, 127, 166.

Amstrup, Henning. Modstandsmand, 43.

Amstrup, Mads, 43.

Andrup, Birthe, 664.

Andersen, A. L. Dyrlæge i Aulum, 595.

Andersen, Anton. Thorning, 23.

Andersen, Arne Kruse, 281.

Andersen, Chr. Buffist, 142.

Andersen, Christian. Vinderslev, 444.

Andersen, Ditlev. Viceskoleinspektør. Ikast, 241.

Andersen, Gert Normann. Direktør og dykker, 118, 119.

Andersen, Holger. Herreekviperingshandler, 244.

Andersen, H. C. Kriminalassistent, 503, 512.

Andersen, Kaj. Stud.theol. 354, 607.

Andersen, Kaj William, 387.

Andersen, Marianette Jørgine Kathrine. Toldstrups mor, 212.

Andersen, Martin. Skolelærer i Underup, 333.

Andersen, Otto. Kontorist, 354.

Andersen. Pastor. Vemb, 42.

Andersen, S. Forfatter, 381.

Andersen. Sv. Aage. Elektromekaniker, 354.

Andreasen, Hans Krarup, 328, 352, 602.

Andreasen, Knud. Ansager, 341.

Andreasen. Ole. Tim. Jernbanesabotør, 383.

Andrup, Birthe. Bibliotekar, 141.

Anthonisen, Bent Bågøe, 89, 154, 369, 459, 625, 702.

B

Bach, Aage. Maskinarbejder, 354.

Bagge, Sven, 183, 193.

Balle, Helge, 141, 657.

Balslev, Lars. Præst, 324.

Bangsbøll, Leif, 306.

Bartram, Grethe med dæknavnet: Thora. Stikker fra Aarhus, 524, 525, 526.

Bassen, Frants, 198.

Ballegaard, Herluf. Politimand og modstandsmand, 7, 10, 12, 50, 106, 474.

Balling, 172.

Bank, Ernst. Typograf, 101, 138, 383.

Bank-Larsen, 169.

Barith, Aage. Mekaniker, 354.

Bech-Christensen, H. Ejer af Husbygård, 195.

Bendixsen, Mogens. Forfatter, 28, 143, 238, 401, 652.

Bennike, Vagn. (dæknavn ”bl.a. Goal”), 192, 195, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 217, 219, 220, 292, 294, 410, 649.

Bernadottegården, 68, 69.

Berthelsen, Poul. Politimand i Silkeborg, 115.

Bjerre, Niels, 297.

Buhl, Vilhelm. Statsminister, 14, 41, 96.

Breddam, Svend. Lærer. Lemvig, 19.

Breum. Repræsentant, 138.

Brogaard, Ruth, 16, 34.

Brøndum, 183.

Beck, Anna. Provstinde, 96, 97.

Beck, Christian. Præst, 96.

Beck, Gerda, 97.

Beck, Knud. Modstandsmand, 96.

Beck, Ole, 96.

Becker, Chr. Lærer, 656.

Bendix Madsen. Civilingeniør, 404.

Bergh, Jørgen G. 187.

Bertram, Anders. Elværk bestyrer, 235, 324.

Bindslev, Asger. Reservelæge, 225.

Bitten, 665.

Blytgen-Pedersen, Emil. Journalist, BBC, 160.

Boil, Anker. Fabrikant, 241.

Bonnesen, Edith, 193.

Bork-Larsen, 663.

Borch-Johansen, 171.

Borchsenius, Poul. Pastor, 568, 569, 595.

Bothilsen Nielsen, Kaj Henning. Medlem i Petergruppen, 559, 560, 562.

Bovensiepen. Otto, R. SS-Standartenführer, 689.

Boye, Jørgen. Modstandsmand i Randers, 169.

Boysen, Benny. 231.

Brandenborg, Poul Eduard. Sabotør, 417.

Brandt, Jørgen. Entreprenør, 462.

Brauner, Gertrud, 151.

Brauner, Niels Peter, 151.

Bredmose, E. Trælasthandler, 241.

Breddam, Svend. Lærer, 228.

Bredsdorff, Eias, 151, 222.

Brinkjær. Præst. Vammen, 532.

Brogaard. Trafikassistent, 367.

Brown, John I. Ingeniør i England, 176.

Brun-Petersen. Premierløjtnant, 194, 219.

Bryel. Boghandler, 532.

Bryld. H. C. Stabsleder, 239.

Braae-Hansen, 599.

Brøchner. Herreekviperingshandler i Randers, 169, 223.

Braae-Hansen. Seminarielærer, 599.

Braüner,Tage, 670.

Buchholtz, Johannes. Overmedikus, dr.med. 565.

Buhl, H. V. Kriminalbetjent, 232.

Bukhs, Niels, 45.

Busch-Jensen. Justitsminister, 525.

Byskov, Chr. Gårdejer, 619.

Bækgaard, Ejnar, 239, 314.

Bødkeren, Anna, 32.

Bølko, Peter. Arbejdsmand, 354.

Bølko. Politibetjent, 354.

Bøgner, J. I. Overlærer og skoleinspektør, 98, 138, 141, 622.

Bønding. Pastor, 297.

Baadsgaard Bruun, Knud. Sagfører, 656.

Baase, Ejvind, 354.

C

Clausen, Frits. Nazist og læge, 11, 239, 274 550, 551.

Chamberlain, 21.

Chievitz, Ole, 169, 224, 412.

Christmas Møller. Folketingsmand. Oplæser hos BBC, 121,126,127, 159, 160, 178..

Christensen, Bech. Forpagter, 174, 178.

Christensen, Børge. Bogtrykker, 150, 231.

Christensen, David. Sognerådsformand. 668.

Christensen, Erik. Våbenmodtagemand, 291.

Christensen, Erik, S. Leder og forfatter. Kystmuseet Bangsbo, Frederikshavn, 708.

Christensen, Knud. Direktør, kuttereder, minkavler, modstandsmand, 129. 131, 700.

Christensen, Svend E. Eurekamand, 272, 274.

Christensen, S. V. 147.

Christensen, S. V. Holstebro. Dæknavn: Ole. Medlem i den jyske L-gruppe, 566.

Christensen, Palle. Arbejdsmand, 354.

Christensen, Valbjørn. Kirkegårdsgartner, 404, 656.

Christiansen, Gunnar. Radiotelegrafist, 175, 182.

Christiansen, Tage. Berlingske Tidende, 225.

Christoffersen. Kornet, 179, 180.

Christoffersen, E. Redaktionssekretær, 138.

Clemmesen. Gårdejer, 443.

Conradi. Adjunkt, 151.

D

Daa, Frederik, 298.

Dahl, Nørby, 36, 37, 38. 40.

Dahlgaard, Bertel, 567.

Dahlerup, Aksel. Reportageched, 161.

Dalbøl, R. 314

Dalsgaard. Gårdejer, 532.

Dalsgaard, Søren. Overlæge, 443, 471, 617.

Danner, Herwig, 120.

Davidsen. Købmand i Aalborg, 172, 199.

Deichmann-Poulsen. Th. Lærer, 600.

Dietz, Orla. Forfatter, 21, 151, 440, 471, 616, 665.

Diemer, Jørgen, 173, 231.

Dines Petersen. Leif. Skovfogedaspirant og sabotør i Silkeborg, 354, 416, 417, 602.

Dragheim, 210.

Duus-Hansen, Hans Kjeld. Dyrlæge, 173.

Duus-Hansen. Ingeniør hos B & O, 162, 163, 169, 174, 178, 189, 191, 193, 200.

Dönitz. Storadmiral, 42

E

Ebbesen, Hans, 144, 148.

Ejby Nielsen, 199.

Elmholdt, Kristian, 278, 281.

Elmholdt, Svenning, 281.

Elmøe, Bill. Overbetjent, 217.

Engbjerg, Ole, 309, 310, 311.

Eriksen, Frede. Trafikassistent, 339.

Eskelund. Kontorchef, 158.

Eskildsen, Claus, 225.

Eskildsen, Niels. Vejassistent, 656.

F

Faustrup, Svend. Kjellerup, 471, 665.

Fleron, Kate. Forfatter, 435.

Feddersen, Otto Josias, 199.

Fihl Jensen, Ejvind, 401.

Fiil. M. Kromand i Hvidsten, 169, 201.

Fink, Chr. 198.

Fischer. Major, 666.

Fjeldborg, Paul. Overkirurg, 565.

Fjeldsted. Købmand i Holstebro, 462.

Flensted, Søren. Flymekaniker, forfatter, 259, 276, 277, 310, 326, 338, 342, 346, 348, 349.

Fleron, Kate. Modstandskvinde, 128.

Fliegerhorst Grove. Karup flyveplads, 25.

Flyvholm. Missionær, 34.

Fog, Mogens,128, 169, 224.

Fog. Provisor, 152

Foldager, Egon. Sunds. Matros, 605.

Fomsgaard, Peder. Politimand og modstandsmand, 8, 10.

Fomsgaard, Vilhelm. Stationsleder hos politiet i Ringkøbing, 479, 480.

Fonager, Carl. Modstandsmand, 20, 141, 224, 228, 297, 627, 657, 671.

Fonager. Pastor i Nim, 333, 670.

Fournais. Premierløjtnant, 219.

Frederiksen, Arne med dæknavnet ”Jacob”. Telegrafist, 195.

Frederiksen, Niels Ole, 81.

Frederiksen. Overtjener, 138.

Frederiksen, P. 354.

Frisch, Hartvig. Folketingsmand, 96, 224, 567.

Frihedsmuseet, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 33, 35,

38, 39, 41, 43, 46, 53, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 70, 72, 74, 82, 83, 86, 87, 88, 93,

100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 121, 123, 125, 135, 139, 155, 157, 165, 170, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 216, 219, 222, 223, 224, 232, 238, 240, 244, 247, 249, 251. 252, 254, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 273, 274, 280, 283, 285, 330, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 364, 367, 369, 373, 376, 377, 381, 384, 385, 386, 388, 389, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 409, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436, 437, 440, 441, 442, 447, 452, 453, 455, 456, 459, 460, 466, 467, 472, 473, 475, 476, 480, 483, 485, 500, 506, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 517, 521, 522, 523, 531, 532, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 551, 558, 561, 564, 565, 566, 567, 574, 575, 589, 590, 591, 592, 595, 597, 598, 603, 605, 606, 607, 609, 610, 618, 619, 630, 632, 636, 641, 644, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 660, 664, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 676, 677, 682, 690, 693, 702, 703, 705, 707.

Funk. Overbetjent, 673.

Futtrup, Hans, 77, 78, 79, 82. 

Fynbo, Vagn. Bogholder, 600.

G

Gabrielsen, Holger. Kgl. Skuespiller, 225.

Gaardsøe. Radioforhandler, 138.

Gadborg. Læge, 327.

Gamborg, Leif. Højesteretssagfører, 225.

Gammelgård, Arne. Forfatter, 109, 645.

Ganzhorn. Fabrikant, 314.

Gartner, Lise, 42.

Gehrke, Uffe. Kaptajn, 506.

Geisler, Ole. Kaptajn i SOE. 169, 172, 173, 198.

General Von Hanneken, 107, 113, 449.

Gern, Kristine. Lærer, 324.

Gestapo. Navneliste på flere Gestapofolk ansat i Aarhus, 528, 529.

Gisselbæk, Hugo. Fabrikant, 237, 352, 353.

Godske Pedersen, Jens. Maler, 341.

Goodstein, Karen Margrethe, 45.

Gregersen, Erik, 129, 317.

Greve. Orlogskaptajn, 205.

Groot, Eigil alias ”Bent”. Distriktsleder, 338.

Grumløse, Arnold, 67.

Grunnet, Niels. Chefredaktør, 161.

Grønbæk, Kjeld, 297.

Grønkvist. Fuldmægtig, 484, 486.

Grønvad Fynbo. Rutebilejer, 532.

Gudme, Iver. Oberst, 651,

Gudme, Peter Remmer, 154.

Gudme, Steen. Oplæser hos BBC, 457, 458.

Gundel, Leif. Journalist, BBC, 160.

Gylding Holmhoe, Ebbe. Silkeborg, 607.

Gyrsting, Niels. Forfatter. Formand for Frihedsmuseets Venner, 355, 359, 376, 380.

Gyth. Kaptajn, 163 180, 181.

Gørtz, Ebbe. General, 108, 163, 201, 206.

H

Hagedorn, Knud. Læge i Herning, 239, 313.

Hagemand, 304.

Hammer. Faldskærmsmand, 162, 163, 166, 182.

Hammerich, Kaj, 224.

Hansen, Børge, 77.

Hansen, Carl, G. Fyrbøder fra Herning, 606.

Hansen, C. C. Direktør for Frederikshavn Maskinfabrik, 172.

Hansen. Christian Ulrik, (Christian U), 88, 158, 198, 201, 204, 215, 217, 272.

Hansen, Egon. Kjellerup, 668.

Hansen, Flemming. Fredericia, 119.

Hansen, Gustav. Bibliotekar i Ringkøbing, 483.

Hansen, Hansen. Landmand og mælkekusk til Tyrsting mejeri, 324.

Hansen, H. C. Udenrigsminister, 642.

Hansen, Kjeld. Politimand i Ringkøbing, 475.

Hansen, Knud. Eurekamand, 274.

Hansen, Lars, 32.

Hansen, Lars Peter, 81.

Hansen, Marinus. Typograf og Våbenmodtagemand, 294, 296, 298.

Hansen, Niels. Sabotage gruppefører i Vejle, 339.

Hansen, Oluf, A. Videbæk, 606.

Hansen, Peter. Gårdmand, 94.

Hansen. Postmester, 84.

Hansen, Poul. Østbirk og Bryrup, 327.

Hansen, Richard, 180.

Hansen, Søren. Redaktør, 422.

Hansson, Erik, 129, 317.

Haurum, Tage Verner. Snedkerlærling, 506.

Hausted, Per, 342.

Halkjær, Niels. Torsted Vandmølle, 73.

Halskov, Sten. Socialinspektør, 241.

Harder, Thomas. Forfatter, 706.

Harpøth, Jan, 81, 94, 95.

Hasselbalch, 183, 193.

Hartvig Jensen, Niels. Sabotør, 403.

Havrehed, Henrik. Forfatter, 640.

Hax. Oberst, 446, 579.

Hesseldahl, Jørgen. Dæknavn: Tage. Stud.jur. og sabotør, 396.

Hedemark, Anker. Sabotør, 382, 383.

Heden, Svend. Våbenmodtagemand, 291.

Hedtoft, Hans. Minister, 567.

Helk, J. Kaptajn, 217.

Helmig. Præst, 101, 138.

Helmuth Møller, Villy. Sabotør, 403.

Herschend, P. Stiftamtmand, 246.

Henriksen, Hans. Gårdejer, 104.

Henningsen, Poul. (”PH”), 224.

Herschend, P. Stiftamtmand, 449, 450, 462.

Herforth, O. Forretningsfører, 656.

Hertel, F. O. Kornet, 194, 195.

Hesseldahl, Jørgen. Våbenmodtagemand, 292.

Himmelstrup. Kriminalassistent fra rejseholdet, 484.

Himmler, Heinrich, 541, 574, 645.

Hindkjær, Kr. 104.

Hjalf, V. Kaptajn og chef for generalkommandoen, 217.

Hjelmfeldt, Niels. Kaptajn. Ry, 633.

Hjort Rasmusen, A. 246.

Hohen Tauern, 110.

Hoff, Ove, 54.

Hofman Laursen. Byleder i Struer, 395.

Holck. P. Amtmand, 246, 450.

Holm, Jens. Forfatter, 154, 369, 459, 625, 702.

Holm, Martin. Museumsleder. Direktør, 107, 114, 316, 610.

Holmberg, Christian. Kirkeværge, 617.

Hollingworth. Major, 162, 191, 197, 205, 206.

Holt, Paul. Seminarielektor, 59.

Holten, Sven. Politimand, 503.

Holst Pedersen, Oscar. Sømand fra Herning, 605.

Hoffmann, Laursen, V. Direktør. Gruppeleder, 288.

Hoffmann, Villy, 27.

Horst Paul Issel. Leder af Petergruppen, 545, 689.

Houmann, Børge. Modstandsmand, chefredaktør, 125, 129.

Hounsgaard, William, 20, 132.

Honoré, Erling, 327.

Hundevad, Åge. Snedkermester, 84, 89.

Hundsdahl, Magnus, 81.

Husfeldt, Erik, 224, 412.

Hvas. Pastor, 32.

Hvass, Frants. Ambassadør, 642.

Hvidbjerg, Axel. Nr. Nissum. Chauffør, 602.

Hvidegaard. Officiant, 395.

Hvidtfeldt (Hansen) Leo. Fanevagt i Ringkøbing, 105.

Hærvig, Viggo. Journalist, 244.

Hæstrup, Jørgen. Adjunkt, Forfatter, 129, 173, 220, 412.

Høeg, Carsten. Filolog og professor i Frihedsrådet, 503, 512.

Højbye, Palle, 235, 244, 270, 271.

Højfeldt, Arvid. 314.

Højland-Christensen. Kaptajn, 198, 201.

I

Ingbjerg, Ole, 308, 309.

J

Jacobsen, Børge. Guldsmed, 328.

Jacobsen. Direktør for Nørrebro Centraltrykkeri, 126.

Jacobsen. Farver, 199.

Jacobsen, Frode. Frihedsrådet, 201, 224, 503.

Jacobsen, Julius. Storsmugler, 115, 116, 117, 118.

Jacobsen, Lis, 225.

Jacobsen. Officiant. Holstebro, 43.

Jeberg, Frits, 289.

Jeberg, Viktor, 289.

Jenk, Jørgen R. SOE- agent, 294.

Jensen, Anton (Toldstrup). Nedkatningschef, 212, 213, 217, 267.

Jensen, Anton Julius Christian. Smedemester. Toldstrups far, 212.

Jensen, Arne Kruse. 277.

Jensen, Bent. Maskinsnedker og sabotør i Silkeborg, 417, 602.

Jensen, Bent. Distriktsleder i Horsens efter Ørn, 329.

Jensen, Børge. Sabotør i Holstebro, 411.

Jensen, Chr. Jernbanesabotør fra Birk, 376.

Jensen, Chr. Skræddermester i Viborg, 453.

Jensen, C. O. Bankassistent. 201

Jensen, Carl V. Direktør, 127.

Jensen, Ejvind Fihl, 147.

Jensen, Eigil. Landmand og mælkekusk til Brædstrup mejeri, 324.

Jensen, Emanuel. Kirkegårdsgartner, 314.,

Jensen, Ester, 45.

Jensen, Henning alias ”Bøgh”. Fabrikant, 315, 319.

Jensen, Henrik, 45.

Jensen, Herluf. Seminarieforstander, 237.

Jensen, Henry. Snedker, 354.

Jensen, Holger. Vognmand i Lysbro, 352.

Jensen, Jacob, 147, 172, 198.

Jensen, Jens Ejner, 387.

Jensen, Johs. Politibetjent, 231, 232, 278.

Jensen, Johannes. Politibetjent i Struer, 395.

Jensen, Karen Tovborg, 151.

Jensen, Kristian, 282.

Jensen, J. J. Politimand, 140, 220, 227, 371, 476, 519, 524, 657, 661.

Jensen, Jørgen. Dæknavn: HC. Silkeborg. Medlem i den jyske L-gruppe, 566.

Jensen, Marius. Ringkøbing, 483.

Jensen, Møller, Ole. Forfatter, 28, 143, 147, 238.

Jensen, Niels, 81.

Jensen, Niels Hartvig. Ikast, 241.

Jensen, Peter. Arbejdsmand, 354.

Jensen, Poul, 134.

Jensen, Stig. Modstandsmand og direktør. 162, 163, 166, 197, 198, 201.

Jensen, Svend, 210.

Jensen, Thomas. Toldelev og præst, 580, 581.

Jensen, Willy. Våbenmodtagemand, 292.

Jepsen, Christian. Kæmner, 114, 115, 667.

Jepsen, Christian. Nim. Kollerup, 333.

Jepsen, Jens Balle. Underup skov, 331, 333, 670.

Jepsen. Malermester fra Herning, 314.

Jespersen, Hans Gunner. Driftsleder, 241, 506.,

Jeppesen, Jens Erik, K. 387.

Jeppesen, Sven. Dirigent, 83, 84.

Johannsen. (Johannesen) Faldskærmsmand, 162, 163.

Johannsen, Werner. Gestapomand fra Neumunster, 523, 524.

Johansen, Eyvind, 89, 91.

Johansen. Maskinmester, 141.

Johansen, Verner, 172.

Johnslev, Hans. Journalistelev, 144, 148.

Jonassen. Vognmand, 339.

Junker, Jørn. Oberst, 431.

Juncker. Th. Direktør for Aarhus Oliemølle, 225.

Juncker, Flemming. Godsejer, modstandsmand, SOE- mand, chef, 162, 173, 196, 201, 202, 203, 206, 209, 217, 219, 527, 528, 529, 530.

Justesen, Svend Åge. Tømrersvend i Nim, 333.

Jørgensen, A. J. Kriminalbetjent, 235.

Jørgensen, Ejlif. Lektor, 239.

Jørgensen, H. Morell, 149.

Jørgensen. Officiant. Holstebro, 43.

Jørgensen, Robert. Journalist, BBC, 160.

K

Kaj, Willy, 193.

Kam, Søren, 708.

Kauffmann, Henrik, 258.

Kaupisch, Von. General, 28.

Kildsgaard, Ejgil, 144.

Kiilerich, Frit Danmark, 127, 171.

Kildsgaard, Ejgil, 401.

Kindt. Overlæge i Terndrup, 171.

Kiosk-Mikkel, 152, 154, 471.

Kjalke. Statsadvokat, 541.

Kjeldgaard, læge, 662.

Kjeldsen, Anna Margrethe, 330.

Kjeldsen, Gert Møller, 330.

Kjeldsen, Hans, 162.

Kjeldsen, Aase, 330.

Kjersgaard, Erik. Museumsdirektør og forfatter, 435.

Kjær, Emanuel. Tømrermester i Ring, 324.

Kjærbøl. Johs. Lejrinspektør, 633, 642.

Klint, H. H. N. Oberst, 194.

Knudsen, Anton. Gårdejer i Nim, 333.

Knudsen, Frede. Bager, 354.

Knudsen, Laurids. Fabrikant, 147.

Knuth, Adam, 651.

Knuth, Eigil. Greve, 650, 651.

Kock, Hal, 212.

Kong Christian X, 28, 258, 506, 708.

Korsholm, Svend Erik. Sabotør i Holstebro, 411.

Krabbe Nielsen, Jens, 278, 281, 290.

Kraft. Ole Bjørn. Udenrigsminister, 641.

Krag. Politifuldmægtig i Ringkøbing, 107, 663.

Kragh, Hans Herluf. Civilingeniør, 592.

Kragelund, Erik. Forfatter, 248.

Krarup Andreasen, Niels. Hønseriejer, 354.

Krarup Andreasen, Ulrik. Lagerarbejder, 354.

Kristensen, Christen. Ring skov, 324.

Kristensen, Hjalmar. Lærer, 241.

Kristensen, Jens Peter. Skovfoged i Ring skov, 324.

Kristensen, Peter. Forfatter. Silkeborg Bunker Museum, 326, 327.

Kristensen, Søren. Smed, 23.

Kristensen, Svend. Ring skov, 324.

Kristmar, Villadsen, Kirsten. Vicedirektør for Rigsarkivet, 1, 31.

Krogsgaard Petersen, 443.

Køster, Niels Otto, 576.

L

Langberg, Annie. Kurerpige for Toldstrup. Dæknavn: ”Pudderdåsepigen”. 685

La Cour. Forfatter, 601.

La Cour-Petersen. Oberstløjtnant, 202, 212.

Lange, K. Skovridder, 235, 324.

Larsen, Aksel. Folketingsmand, 122, 127, 160.

Larsen, Andy. Faldskærmsmand, 169, 170, 172.

Larsen, Bork, 90, 107.

Larsen, Børge. Bager i Holstebro, 272

Larsen, C. C., 107.

Larsen, F. B. Kaptajn, 195.

Larsen, Hans. Bogholder, 656.

Larsen, Karl. Postbud, 143.

Larsen, Niels. Chauffør, 152.

Larsen, P. E. Prokurist, 199.

Larsen, Peter, 151, 278, 281.

Larsen, Svend, U. 567.

Larsen, Søren. Kaptajn, 328.

Larsen, Åge. Modstandsmand, 43.

Lasse-Skrædder, 21, 152.

Lassen, Frants. Faldskærmsmand, 195.

Laursen, A. K. Købmand i Ring, 324.

Laursen, Bent. Mekaniker, 354.

Laursen, Erik Tranum, 192, 194.

Laursen, Kaj Linde (Lind) Giörtz. Skolelærer, 327, 331, 335.

Laursen, Kaj Linde. Lærer, 327.

Laursen, Karl. Gårdejer i Klovborg, 327.

Laursen, Magnus, 280.

Laursen, Aage. Depotmand for Nr. Snede gruppen, 339.

Lauridsen. Købmand, 244.

Lauridsen, Mona, 81.

Lauridsen, P. Lærer i Voulund skole, 241.

Lauridsen, Rita, 81.

Lauridsen, S. E. Snedker, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96.

Lauridsen, Ulrik, 81.

Lauritzen, Haakon. Overbetjent i Aalborg, 171.

Laustsen, Esbjørn, 152.

Laustsen, Marie. Skolelærer, 15, 35.

Leberts, Kristian, 34, 35, 37, 38.

Leth, Jan Erik, 144.

Leth. P. B. Snedkermester, 241.

Lillelund, Jens. (dæknavn ”Finsen”) Sabotørleder, 406.

Lind, 194, 195.

Lind. Premierløjtnant, 219.

Lindeman. Bagermester i Lemvig, 405.

Lindemann. General, 42, 244, 644, 666.

Lippmann, Ole. SOE- leder, 294, 704, 705, 708.

Lippmann, Walter, 158.

Lok-Lindblad brugte dæknavnet:” Lillepeter”, 200, 201.

Lund, Aksel, P. Bankassistent, 241, 506.

Lund. Radiotelegrafist, 172.

Lund, Richard. Medlem af Petergruppen, 561.

Lunding. Ritmester, 163, 218.

Lundorff. Løjtnant, 141, 663.

Lykke, Gunnar. Mejeribestyrer, 324.

Lyster, 314.

Lütke-Madsen, Preben. Maskinlærling. 602.

Løfting. Skovridder, 199.

Løkke. Mejeribestyrer, 235.

M

Mackeprang Nielsen, Poul. Sabotør i Silkeborg, 416, 417, 602.

Madsen, Carl. Jurist, 503.

Madsen, Carl Peter. Våbenmodtagemand, 291.

Madsen, Etlar, 353.

Madsen, Holger. Gårdejer af, Mattrup Ladegaard, 327, 335, 339.

Madsen, Johannes. Skovfoged i Ring Skov, 324.

Madsen, Svend Aage. Våbenmodtagemand, 288, 670.

Majbom, Jørgen, 354.

Malmstrøm. Læge i Nr. Snede, 327.

Malling, Johan. SOE- agent, 666.

Marcussen, P. Lærer, 225.

Martinsen, Knud, Børge. SS-Stumbannführer, 541.

Mathisen, Leo. Swingpianist, 435.

Mathiasen, Knud. Arkitekt, 354.

Mattesen, F. Johanne, 45.

Matthew. Telegrafist, 178.

Mattrup Skov. Skovridder, 324.

Mehlsen, Vilhelm, 151, 278, 281.

Melgaard Petersen, 656.

Mellerup. Politiinspektør, 543.

Midtgaard. Landsretssagfører, 235.

Mikkelsen, Gerner, 341.

Mikkelsen, Hans. Sognerådsformand, 235.

Mikkelsen, Tage. Kjellerup, 617, 667.

Mikkelsen, Valdemar, 193.

Missel, Børge, 354.

Moesgaard, Kr. Læge, 281.

Moesgaard, Lars. Redder i Sindal, 284.

Moltke. Direktør, 168

Mogensen, Anker. Boghandler, 237.

Montgomery. General, 42, 85.

Mortensen, Kaj. Dæknavn: Boye. Distriktsleder for Vendsyssel, 207.

Mortensen, Knud, 144.

Mortensen, Leif. Smed, 354.

Mortensen, Oskar, 77, 79.

Mortensen. Skolelærer i Ringkøbing, 101, 138.

Mouritzen, Dan. Silkeborg. Silkeborg Bunkermuseum, 629.

Moustgaard, Ernst, 40.

Morville. Professor, 225.

Munch, Ebbe, 14, 154, 235, 327, 352.

Munch, P. Minister, 567.

Munk, Kaj. Præst og forfatter, 92, 157, 158, 225, 231, 244, 477, 496, 498, 536, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592.

Munkholm. Politifuldmægtig i Herning, 499.

Muus, Flemming B. (dæknavn. Jule-P) SOE- mand, 128, 171, 172, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 224, 405, 410.

Møller. Dommerfuldmægtig, 235.

Møller, A. P. Skibsreder, 704.

Møller, Aksel. Boghandler, 141.

Møller Christensen, Aage, 341.

Møller, Christmas, John. Minister, 13, 128, 159, 171, 651

Møller Jensen, Ole, 239, 273, 274, 275. 314, 401, 652.

Møller, Villy Helmuth. Mekaniker, 605.

Møller, Willy. Ikast, 241.

Mørch Sørensen, A. Skovridder, 241.

Mørup, Hans, C. 199, 503.

N

Nedergaard Hansen. Skovridder, 225.

Nicolaisen, Jeppe. Gruppeleder for Donslund Sande, 346.

Nicolaysen. Forretningsfører, 532.

Niels-Smed, 24.

Nielsen, Axel Vilh. Matros, 606.

Nielsen, ”Bitten” Frk., 471, 665.

Nielsen, Børge. Malersvend, 532.

Nielsen. Politimester i Silkeborg, 455, 484.

Nielsen, Arne. Adjunkt, 199.

Nielsen, Carl F. Fabrikant, 244.

Nielsen, Carl. Viceskoleinspektør, 237.

Nielsen, Chr. Valdemar. Købmand, 81.

Nielsen, Dagmar. Fru købmand, 81.

Nielsen, Harry. Sabotør i Holstebro, 411.

Nielsen, Johannes G. 160.

Nielsen, J. Krabbe, 151.

Nielsen, Mogens Henrik. Modstandsmand, 44, 47, 60, 61.

Nielsen, Nanna, 81.

Nielsen, N. C. Tobakshandler, 94.

Nielsen, Niels Peter, 45, 483.

Nielsen, Ninna, 81.

Nielsen, Ove. Kioskejer,138.

Nielsen, Overgaard 155, 161.

Nielsen, Peder, 45.

Nielsen, Poul Anker, 81.

Nielsen, Poul Otto. Radiotelegrafist, 177, 189, 190.

Nielsen, Réne. Civilingeniør, 352, 354.

Nielsen, Sofie, 45.

Nielsen, Svend Ejner. Lagerarbejder, 602.

Nielsen, Tage. Grosserer, 241.

Nielsen, Viggo også kaldet ”Mikkelberg”. Han var den første leder, 354.

Nielsen, Viggo Andreas, 45.

Nielsen Nørgaard, Susanne, 70.

Noe-Nygaard. Professor, 412, 651.

Norre, Robert. Holstebro, 297.

Nykvist, Arne, 132.

Nørgaard, Erna,70.

Nørlund Christensen, Vagn. L-gruppemand, 533.

Nørregaard, Poul. Kriminalbetjent, 601.

O

Obel, C. W. Ejer af tobaksfabrik, 412.

Odgaard Bjørnholt, Oscar. Maskinmester fra Herning, 606.

Olesen. Boghandler, 201.

Olesen, Oscar. Kreditforeningsfuldmægtig, 506.

Olesen, Svend Jørgen Grabow. Ennergård, 333.

Olsen, Karl. Adjunkt, 199.

Olsen, Roland, 163, 166.

Olsen, Søren, 136

Olufsen. Direktør for B & O, 163.

Ottosen, Vagn, 136.

Outze, Børge, 154, 235, 327, 352.

Outzen, A. J. Arrestforvarer i Aalborg, 690.

Oxlund. Løjtnant, 180.

P

Pancke, Günther Friedrich Wilhelm Ludwig. General, 143, 503, 534, 572, 646.

Paludan, Jacob, 224.

Pedersen, Aase Ruth, Krogsgaard, 212.

Pedersen. Direktør for Ceres Bryggerierne, 602.

Pedersen, E. Mejeribestyrer, 241.

Petersen, Hans v. Løjtnant, 328.

Petersen, Harry. Købmand, 404.

Pedersen, Holger. Holstebro, 297.

Pedersen, M. Kornet, 194.

Pedersen, Marcus. Lektor. Sorø, 51, 68.

Pedersen, Mogens. Seminarieelev, 354.

Pedersen, Niels. Papirarbejder. 354.

Pedersen, Otto. Politimand i Ringkøbing, 475.

Pedersen, Sigfred. Skomagersvend fra Videbæk, 606.

Pedersen, Steen. Forfatter, 556.

Pedersen, Steen Lynge, 81.

Pedersen, Svend Ulrik. Maskinarbejder, 354, 601.

Pedersen, Vilfred. Faldskærmsmand, 172, 223.

Pedersen, Walther, 129, 317.

Pedersen, Aage. Maler, 604.

Petersen, Anders. Farvehandler, 221.

Petersen-Bønding, Hakon, 595, 605.

Petersen, Carl. Huholt, 63.

Petersen, Carsten, 81.

Petersen, Hans, V. Løjtnant, 352.

Petersen, Harry. Købmand, 656.

Petersen-Holm, Poul. Bilmekaniker, 602.

Petersen, Johannes. Maskinhandler, 126.

Petersen, Karl. Jernbanesabotør, 367.

Petersen, R. G. Kaptajn, 43.

Petersen, Waage. Oberstløjtnant, 328.

Petersen, Victor. Modstandsmand, 23, 115,152.

Pilgaard. Gruppefører for modtagepladsen Tj 161. 318.

Pilegaard, Lars. Forfatter, 21, 151, 440, 471, 616, 665.

Platou, 219, 651.

Pohsen, Walter. Kjellero, 617.

Poulsen, Carlo. Tog-fyrbøder, 375.

Poulsen, Henning. Cand.mag. 213.

Poulsen, Vagner Vilh. Dansk//amerikansk soldat fra Bording, 605.

Prahl. Major, 668.

Prytz, 169.

Q

Qvistgaard, Wriedt. Axel, 599.

R

Rahbæk, Hans, 656.

Rambusch, Leif,199.

Randsbæk, Helge, 281.

R

Rask Vendelbjerg, P. Skræddermester, 658.

Rasch, A. C. V. Læge i Lemvig. 462, 600.

Rasmussen. Bogtrykker i Ringkøbing, 101.

Rasmussen, Chr. Smedemester i Nim, 332, 671.

Rasmussen, Frede. Skræddermester, 79.

Rasmussen, L. B. Svend, 354.

Rasmussen, Johannes. Stikkeren ”Snogen”, Holstebro, 522.

Raunkjær, Karen, 75.

Raunkjær, Knud, 77.

Reitoft, Emmy, 44, 574.

Repholt. Læge, 532.

Riis, Poul. Sognepræst i Herning, 604.

Rohde Andersen, Otto. Kontorist. 354.

Rohman, Ida. Kjellerup, 617.

Romlund. H. Faktor, 101,138.

Rommel. General, 137.

Rosenfeldt, J. Premierløjtnant, 694.

Roslyng-Nielsen, Palle, 161.

Rottbøll, Micheal. Modstandsmand, faldskærmsmand, 127, 162, 163, 164, 165, 166.

Ruby, Åge, 659.

Ryberg, Svend, 656.

Rydal. ”Frøken”. Vinderslev, 26.

Rytter, Poul. Kunstmaler, 92.

Ryttergaard, Emma, 42.

Røjel, Jørgen. Modstandsmand og læge, 205, 224.

Røjel, Lars, 59.

Rølle, Lars, 283, 368, 369.

Rønnelin, Christian A. (dæknavn: “Saul”) Telegrafist, 192, 193, 194,195, 204.

Rønnest, Ole. Kriminalteknikker, 205.

Rørbæk Madsen, Erik, Alias Givskov. Ingeniør, 150, 231, 232, 233, 234, 272, 281, 286, 290, 367, 368.

S

Sand, Kristian, 98.

Sand, Poul, 354.

Sandbæk, Harald. Pastor, 107, 599, 600.

Schack, Gudmund, 651,

Schalburg, C. F. Von. 539.

Scharf, Ole. Forfatter, 483.

Schiøler, Knud, 354.

Schiøtz, Aksel, 210.

Schiøtz-Eriksen, 202, 203.

Schlanbusch, H. Politifuldmægtig, 341.

Schoch, 128.

Schøller, fru. 207.

Schøller O. G. G. Kaptajn, Oberstløjtnant, 201, 202, 206, 218, 219, 223, 363, 651.

Secher, Ole, 224.

Sejer Petersen. Rønbjerg, 210.

Sejr, Arne. Modstandsmand, 122.

Severinsen. Pastor i Finderup, 172.

Siegumfeldt, H. H. Præst, 581.

Siefert, Viggo. Direktør, 673.

Simonsen, Frithjof. Væver, 240.

Simonsen, Johs., 352.

Simonsen. Skolelærer i Thorning, 23.

Simonsen, Søren, Kr. Forpagter i Hersom, 600.

Simony, Jørgen, B. 342.

Sinding. Skolelærer, 81.

Skeller, Erik. Læge i Lemvig, 224, 226.

Skjødt, Erik. Portør, 354.

Skov, Kristian, 32.

Skov, Ole, 32.

Skovgaard. Bankbestyrer I Aarhus, 193.

Storgaard, Alexander, 281.

Simonsen, Aksel. Skræddermester, 328.

Sinding, E. 68.

Smith Madsen, 668.

Sneum, Thomas Christian. Løjtnant, 163, 179, 180, 182.

Snoer, Gerda. Danselærerinde, 532.

Snogen. Stikker. Rasmussen, 522.

Snotdrejeren. Stikker. Nielsen, 532.

Staffeldt, Jørgen, 198.

Standsby, C. Fabrikant, 101, 138.

Stauning, T. Statsminister, 14, 567.

Stavnstrup, Marinus. Politikommandør, 36, 42, 43, 484.

Steen, Agnete. Frøken. Skolelærerinde, 592.

Steffensen. Postassistent, 143.

Stein. Overlæge, 68.

Steninge, 328, 352.

Stærmose, Robert. Forstander, 169, 170,171, 231, 232.

Strømberg, Leonard, 39.

Svendsen, Peter. Mekaniker, 354.

Sylvestersen, Frede Kamp. Direktør, 235, 324.

Søgaard. Lærer, 79.

Søgård, 81.

Søndergaard Christensen, Ole, 626, 627.

Søndergaard Pedersen, Th. Garagemester, 341.

Søndergaard, Aage. Købmand, 354.

Søndergaard, Aage. Seminarieelev og sabotør, 417, 602.

Søndergaard Jensen, Peter. Bådsmand fra Aulum, 606.

Sønderskov. Lokal leder for Struer, 203.

Sørensen. Præst i Hee, 151.

Sørensen, Alfred, 11, 12.

Sørensen, Arne. Dansk Samling, 224, 231, 591, 682, 692.

Sørensen, Ejnar, (Dæknavn Leif i L-gruppen). Politimand, 96, 532, 566, 595.

Sørensen, Helmer, 161.

Sørensen, Hemmer, 155.

Sørensen, John. Stud.theol., 151.

Sørensen, L. P. Forfatter til bogen: ”Distrikt 14”. 320

Sørensen, Mørch. Skovridder, 244.

Sørensen, Poul. Digter, 158.

Sørensen, Søren. Politimand i Ringkøbing, 479, 480.

Sørensen, Verner. Landbrugsmedhjælper i Nim, 333.

T

Tamm, Ditlev. Forfatter, cand.mag. et jur., dr.jur. et phil., og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. 708.

Thede, Ryan, 138, 141.

Thellesen, Jens. Gruppeleder. Seminarieelev, 354.

Thestrup, Knud Ole Martin. Dommerfuldmægtig, 244, 356, 506.

Therkelsen, Terkel, M. Journalist, BBC, 160.

Thesbjerg. Cand.jur., 138.

Thing, Malle. 241.

Thing, Børge. Bopa. Blikkenslager, 241, 604.

Thomassen, Buster. Bager, 354.

Thomsen. Dyrlæge. Nr. Snede, 327.

Thomsen, Ejnar. Professor, 225.

Thomsen, Hugo. Bankdirektør, 244.

Thomsen, Kaj. Nim, 333.

Thomsen, Regine. Fru bankdirektør, 244.

Thorup-Petersen,169.

Thuesen, Johs., 147.

Thygesen, Knud, 79.

Thygesen, Åge, 77, 79.

Tobiesen. Papirhandler, 199.

Toft, H. C. Gårdejer, 272.

Toft, Jette. Hobro, 582, 585.

Toldstrup. Nedkastningschef, 76, 136, 173, 187, 189, 190, 191, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 220, 234, 259, 267, 268, 269, 272, 274, 280, 291, 292, 295, 298, 299, 303, 309, 315, 328, 329, 338, 396, 398, 411, 524, 649.

Tonnesen, A. R. Adjunkt, 241.

Torndal. Gruppeleder og brugsuddeler, 87.

Trautner. Læge, 58.

Troelsen Petersen, M. Falckmand i Holstebro, 297, 656.

Troelsen, Peter. Snedkermester i Nim, 332, 333, 671.

Truelsen. Løjtnant, 194, 202, 206, 218

Turnbull, 167, 168, 169, 170, 181, 196, 197.

Tønder Pedersen, Svend. Lokomotivfører. 364, 365.

U

Uhre, Bodil, 79, 81.

Uhre, Åge, 79, 81.

Uth, Tove. Toldstrups datter, 212, 213, 649.

Urth, A. Arrestforvarer, 404.

Urth, Ove, 224, 228, 229.

V

Vad, Ivan. Seminarieelev, 354.

Vallentin. Fru. 169.

Vangsted, Niels Erik, 291.

Vedel, Jørgen, 354.

Vedel-Petersen. Skolelærer, 339.

Villadsen, Poul. Leder, 132, 136.

Villadsen, Søren, 42.

Villadsen, Viggo. Arrestationsudvalget, 503.

Vindum, Åge, 136, 317.

Viuf. Motorsagkyndig og civilingeniør, 106.

W

Warberg, A. Overretssagfører, 235.

Wagner, 198.

Weinrich, Ove. Politimand i Ringkøbing, 479, 480.

Werner Best, Karl Rudolf. SS-Obergruppenführer, 113, 462, 648, 689, 707.

West-Nielsen, 327.

Wessel Platou. Henrik. Dæknavn: Knud. Medlem i den jyske L-gruppe, 566.

Wiedemann, Ib, 652.

Willumsen, E. P. Kornet, 194.

Wingant. Trafikassistent, 352, 353.

Winkelhorn, Kai, 191.

Wiese. Politikommissær, 205.

Wrist Sørensen. Gruppefører, 663.

Wulffeld, Birger Rønnelin Wulff, 192.

Z

Zetterstrøm. Graver. Kjellerup, 617.

Zom, Frank. Bernadottegården, 68,

Ø

Ødum, Hilmar. Dr.phil. 651.

Øllgaard, Bendt. Læge, 77, 78.

Østergaard, Anna, 38, 39.

Østergaard, Ejner, 38, 39.

Østergård. ”Fru”, 32.

Øvig Knudsen. Forfatter, 571.

Å

Aarhus Arkivet, 596.

Aagaard. Bankmand, 237.

Litteraturliste:

Bøger og andre skriftlige kilder, der er læst i forbindelse med udarbejdelsen af denne bog, men ikke nødvendigvis brugt eller citeret.

Algreen-Petersen, Christian: Beretninger fra modstandskampen.

Alkil, Niels: Besættelsestidens fakta.

Andersen, Øjvind: Forræderiet 1940 – 1945.

Birkeland, Sven Arvid: Taget af tyskerne.

Birkelund, Peter: Rejsende i sabotage.

Bjerringbroegnens Lokalhistoriske Arkiv: Der var noget i luften.

Bjørnvad, Anders: De fandt en vej.

Bjørnvad, Anders: Natten, der varede otte dage.

Bjørnvad, Anders: Faldne allierede flyvere 1939 – 1945.

Bogøe Anthonisen, Bent: Beretninger fra Ringkøbing under besættelsen.

Buschardt, Fabritius og Tønnesen: Besættelsestidens illegale blade og bøger.

Christensen, Peder: Vi var også med. Udgivet 1945.

Dalby, Eigenbroth, Kühl m.fl.: Vor vej til 5 maj.

Egner, Arne F.: “Kanonerne spiller Chopin.” 

Eilstrup, Per og Lindeberg, Lars: De så det ske under besættelsen.

Espegaard (tidligere Nielsen), Arne: Leg med lynet.

Fischer Holst, Tage: Gør, hvad du tør.

Gads leksikon: Hvem var hvem 1940 – 1945.

Gregersen, Hans: Krigens by Aalborg 1940 – 1945.

Høegh-Guldberg, Ove: En familie under besættelsen.

Hendriksen, Knud: Våben i klitterne.

Herman, Bob: Sabotørskolen.

Herschen, P: Fra min Silkeborgtid, særtryk fra historisk selskab for Vejle amt.

Hesseldahl, Jørgen: I Toldstrups tjeneste.

Holm, Martin, Høppner, Stigaard, Bunkerne på Silkeborg bad.

Hougaard Hansen, C.: Natlys.

Hæstrup, Jørgen: Kontakt med England 1940 – 43.

Hæstrup, Jørgen: Hilsen til Vera.

Jessen, Ib: Derfor måtte vi sejre.

Johansen, Erik: Vi bringer en særmelding.

Johannesen, Erik: De Illegale.

Johannesen, Erik: Sabotager 1940 – 1945.

Juncker, Flemming: Men morsomt har det været.

Juncker, Flemming: Træk fra glemmebogen.

Juhl, Johannes: En særmelding. Hilsen til Holger-Per-Ole-Kim og Ib.

Jørgensen, Rasmus: Besættelsen – dag for dag.

Kieler, Jørgen: Hvorfor gjorde I det? Bind 1 og 2.

Krabbe, H.: Stemmer fra England.

Lampe, David: Den utæmmede kanariefugl.

Lauritsen, Birthe: Man skyder da helte.

Munck, Ebbe og Outze, Børge m.fl.: Danmarks Frihedskamp bind 1 og 2.

Muus, Flemming, B.: Ingen tænder et lys.

Nielsen, Niels Aage: Mellem jyske modstandsfolk 1941 – 1945.

Nordby, Ib: Vi var også med.

Pilegaard, Lars og Dietz, Orla: Særmelding til Kjellerup.

Litteraturliste:

Rasmussen, Alan Hjort: Havet – en vej til frihed.

Rolighed, Hans: Fra det nordjyske under besættelsen.

Ræthinge, Anne Wolden: Om lidt er de borte.

Schøller, Carl-Gustav Grüner: Træk af modstandskampen 1940 – 1945.

Svenstorp, Aage: Den hvide brigade.

Sørensen, Lars Peter: Distrikt 14.

Toldstrup, Jens: Uden kamp – ingen sejr.

Westergaard Jensen, Poul: Kære fætter.

Østergaard, Niels Jørgen: Snogen.

Arkivhenvisninger:

Der er brugt arkivalier fra nogle af følgende arkiver: Statens arkiver, lokale arkiver, museer og samlinger.

Bennike, Vagn, generalmajor: “Korrespondancer, 1944 – 19622”.

Generalstabens Efterretningssektion: “Stockholmarkivet”.

Gyberg, Werner: radioforhandler. “Korrespondance, 1943 – 1945”.

Helks, J. V.: ”beretning”.

Håndskriftssamlingen: “Danmark-Norges almindelige historie. J. Hæstrup”.

Håndskriftssamlingen: “Træk fra modstandskampen, 1940 – 1945”.

Jensen, Verner: sparekasseassistent. “Kodefortegnelser, 1944 – 1945”.

Juncker, Flemming: ”Beretninger”.

Lillelund, Jens: Direktør. “Korrespondance fra besættelsestiden, 1944 – 1946”.

Lippmann, Ole: Direktør. “Special Operations Executive (SOE), 1944 -1945”.

Modstandsbevægelsen: “Dronninglund. Diverse dokumenter og breve”.

Modstandsbevægelsen: “Parkkompagniet, 1940 – 1948”.

Ruth, C. V. A. ”Beretning”.

Schøller, C. G. ”Beretning”.

Toldstrup, Jens: Direktør. “Korrespondance med Sverige 1944 – 1945”.

Toldstrup, Jens: Direktør. “Korrespondance med England 1940 – 1945”.

Om private billeder og dokumenter, der er brugt i bogen:

Der er udfoldet store anstrengelser for at skaffe kildehenvisninger i forbindelse med beretninger, historier, dokumenter og fotos. Hvor der ikke er anført kilde navn, indehaver eller rettigheder ved fotos og dokumenter, kan det være arkivalier, som forfatteren enten har fået foræret eller lånt med rettigheder.

Der kan være dokumenter, beretninger og fotos i bogen, som er sendt til forfatterens hjemmesider til de pågældende bøger. I disse tilfælde kan det være svært at læse og tyde hvem der har ophavsretten til pågældende arkivalier.

En stor tak til bogens hjælpere:

Korrespondent, bladudgiver og forlægger til denne bog, Ib Vestergård, Hjortshøj, der har oversat engelske, tyske dokumenter.

Charlotte Leth, der har haft det slidsomme arbejde med arkivbunkerne og de flere tusinde renskrivninger af dokumenter, der var næsten komplet ulæselige, mærket af tidens tand og ælde.

Søren Flensted, Billund, der utrætteligt har hjulpet til med alle oplysninger om nedkastningerne i Jylland på baggrund af en meget stor viden om våbennedkastninger i Danmark. Desuden har Flensted en vidtspændende indsigt i luftkrigen over Danmark. Oplysninger om dette kan ses på hjemmesiden:

”Airwar over Denmark” http://www.flensted.eu.com

Hansen, Henrik. Poulstrup. En kæmpestor tak med presseformidlingen.

Dissing, Kris. Tidligere lærer og skoleinspektør. Søn af modstandsmand, delingsfører og præst Søren Dissing, Vrejlev. Tak for hjælpen med korrektur.

Tak til alle jer der har sendt jeres fotos og beretninger:

Tove Uth.

Niels Gyrsting.

Ole Bech.

Peter Øvig Knudsen.

Ulrik Lauridsen.

Kristian Sand.

Jan Harpøth.

Karen Raunkjær.

Klavs Vestergaard.

Emmy Reitoft.

Morten Thing.

Rita Lauridsen.

Susanne Nørgaard Nielsen.

Martin Holm.

Dan Mouritzen.

Jørn Junker.

Jette Toft.

Mogens Ballegaard.

Karen Westerhof.

Kirsten Villadsen Kristmar.

Gert Normann Andersen.

Herwig Danner.

Knud Jacobsen.

Familien Rønnelin.

Birger W. Wulffeld.

Jeg er kun et menneske og har med sikkerhed glemt flere flittige hjælpere på

takkelisten. Sådan vil det desværre altid være.

EN STOR TAK TIL JER ALLE

MUSEER OG ARKIVER:

Nordjyllands Politihistoriske Forening.

Det Kongelige Bibliotek.

Historisk Samling fra Besættelsestiden.

Rigsarkivet.

Statsbiblioteket.

Bangsbo Kystmuseum ved Erik Christensen og Kenneth Kristensen.

Frøslev Lejren.

Frihedsmuseet.

FORFATTER OG GRAFIK:

Pernille A. Pedersen.

TRYKKERI:

Laser Tryk, P. O. Pedersens Vej 26, 8200, Aarhus N.

PROJEKTES HJEMMESIDE: ”Besættelsen i Nørrejylland”

Designed by pgf-design.dk v/ Peter Grillo.

Copyright © Forlaget Vrejlev. APS. v/Ib Vestergaard.

Mail: forlaget.vrejlev@email.dk

September 2022.

HJÆLP BIND 6

Send venligst Pernille Ann Pedersen dine/jeres hverdagsoplysninger, andre spændende historier og billeder om dagliglivet som du oplevede det, skal være fra perioden fra 1945 til og med nytåret 1950. Oplysninger fra alle borgere i hele det jyske område samles i en bog på over 700 sider. Dine bidrag til danmarkshistorien behøver ikke at handle om krigen.

Alt nedskrevet om hverdagen har interesse for den kommende store bog der handler om efterkrigstiden og hvor nøjsomt vi levede efter at tyskerne havde røvet og plyndret vores land i fem år.

ET GODT RÅD OM AT SKRIVE TIL BIND 6

SKRIV, SKRIV, SKRIV vi retter bagefter… Det lærte jeg af en meget kendt dansk forfatter for flere år siden… Som hun sagde: ”Pernille skriv løs og ret bagefter. Det virker bare”.

DEL OP I ÅR

Skriv alt ned og en smart måde at få det hele skrevet ned på, er at dele det op i sektioner med hvert sit år. Så er det nemt at tilføje noget når fortælleren kommer i tanke om oplevelserne. For bare vent og se, jeg får ret.

Der kommer en masse ud af jeres samtaler med fortælleren efterhånden som der fortælles og man bliver forbløffet over hvad ens hoved lige pludselig har rummet, det sker hver gang en familie hjælper projektet.

Husk at fortællinger om hverdagen er yderst vigtig for bøgerne.

Hverdagen kan være: Skolegangen, påske, pinse og jul, om tøjet, transport, sorger og glæder, om maden, om arbejdet, om familiehygge om aften, der var jo ikke Tv.

På nuværende tidspunkt har Pernille Pedersen udgivet 5 bind på samlet 3.750 sider om besættelsestiden i Midtjylland, Vestjylland, Nordjylland og Vendsyssel. 

Denne folkeminde indsamling her drejer sig om seriens sidste bog. Bind seks afrunder og slukker for en serie på 6 bøger om besættelsestiden og hverdagen.

De 6 bind tilbyder på næsten 4300 sider læsestof til mange måneder.

Bind seks med folkeminderne er en bog som du/I kan bidrage til, med jeres historiske minder, udkommer i sommeren 2023.

Så det er ikke et minut for sent at begynde indsamlingen af historier, beretninger, fotos, blade, aviser, ugeblade, opskrifter og alt der fortæller om det almindelige hverdagsliv fra det Midt- vestjyske og nordjyske.

Deadline bliver julen 2022.

TAK FORDI DU/I VIL HJÆLPE PROJEKTET.

Du kan skrive til Pernille. MAIL: forlaget.vrejlev@email.dk 

Deadline for bind 6 er i år 2022 til jul.

INDSAMLINGEN TIL BIND 6 ER BEGYNDT DEN 18. AUGUST 2021.

SÅDAN BEGYNDTE DET HELE…

Bogen ”Vendsyssel under besættelsen” skulle have været et lille hæfte på 30 sider og kun til familien. Men ”Vendsyssel under besættelsen” blev meget, meget større end de planlagte 30 sider og beskriver nu med sine 712 sider, enorme mængder af detaljer og spændende historier om Vendsyssel i 1940-45. Indsamlingen af arkivalier er gjort af forfatteren, Pernille Pedersen, i perioden 2011 til 2017 og med hjælp fra 500 vendelboer, historikere og specialister.

Ud over mangfoldigheden af faktiske oplysninger og mange dokumenter gengives her en mængde personlige breve og rapporter, som giver bogen et dybt troværdigt, menneskeligt præg. Dette er historieskrivning, hvor store linjer kombineres med et væld af personlige beretninger om lokale aktiviteter mod den tyske besættelsesmagt i form af illegal presse, sabotage, våbenmodtagelse og kontakt med England og Sverige. Resultatet er blevet et værk, som både i dybde og bredde tegner et rigt facetteret billede af den aktive modstandskamp i Vendsyssel.

Hver udgivelse har også fået hjælp fra specialister på hver sit fagområde vedrørende besættelsestiden i Danmark.

Der er blevet skrevet om bogen at den er et overflødighedshorn af viden om Vendsyssel under besættelsen. Der ligger et enormt arbejde bag bogen, der virkeligt går i dybden med beskrivelser af både små og store begivenheder. I forgrunden står de personlige beretninger fra de mange modige vendelboer Bøgerne står stærkt sammen hinanden i det jyske. Der kan læses meget mere om hele projektets seks bind på: https://www.besaettelsenijylland.dk/”  

 

ALLE SEKS BIND ER SKREVET OG LAVET SOM ET RENT NON PROFIT PROJEKT OG DET ER EN LILLE HOBBY FOR PERNILLE ANN PEDERSEN.

Bøgerne er blevet fremstillet med frivillig og gratis hjælp fra folk, der har bidraget med en håndsrækning til hvert bind i form af korrekturlæsning og indsamling af arkivalier. Hverken Forlaget Vrejlev, der udgiver bøgerne, eller forfatteren tjener en eneste krone på udgivelserne. Ingen, absolut ingen bliver lønnet i projektet.

Et evt. overskud vil blive doneret til: ”Frihedsmuseets Venners Fond” når regnskabet gøres op et år efter den sidste udgivelse, som bliver bind 6.

Måtte bøgerne blive læst som det, de er: Et minde om år i Danmarks historie – år,

hvor et lille folk gik i kamp mod en overmægtig fjende for at genvinde sin frihed og sit lands ære. En kamp sammen med vore store allierede, som blev fulgt af den civiliserede verden, og som til sidst resulterede i sejr og frihed til det danske folk.

Hjemmesiden ”vendsysselunderbesaettelsen” har haft over 344.000 besøg siden 2012. I 2018 modtog forfatteren Pernille Pedersen ”Niels Ebbesen medaljen” for bogen ”Vendsyssel under besættelsen”

OM PAP- BØGER

Når mit sidste bind (bind 6) om besættelsestiden er udkommet i sommeren 2023, begynder jeg at skrive om alt muligt andet end besættelsestiden.

Fra 2024 vil mine fremtidige bøger have logoet ”PAP-BØGER” og der må gerne grines af mit logo. Det er meningen at fremtiden fra min pen bringer morsomme og lærerige spændende bøger af forskellig art. Ideer har jeg mange af.

Jeg er også åben over for nye bogprojekter hvis I derude i samfundet har ideer, dog skal alle vide at jeg hygger mig med at skrive bøgerne, det er en hobby.

Det har været en fantastisk oplevelse og udfordring for mig at lave de 6 bind om besættelsestiden. Telefonen har til tider glødet og jeg har fået et stort netværk af hjælpsomme folk med faglig viden i alle retninger. Jeg har skrevet med et hav af søde mennesker som har vist mig den tillid at sende mig deres beretninger, historier og fotos. Hjælpen fra landets arkiver har været enorm med at skaffe informationer til de 6 udgivelser. Tak for hjælpen alle sammen.

Jeg håber også at de mange læsere der har mine udgivelser på reolen har haft glæde af dem og tak fordi I har købt mine bøger. Et evt. overskud ved salget af disse 6 udgivelser vil blive doneret til: ”Frihedsmuseets Venners Fond” et år efter at bind 6 er udkommet. Alle 6 bind er blevet skabt med frivillige hjælpere og absolut ingen har fået løn for deres indsats, heller ikke forfatteren eller forlæggeren/forlaget. Tak til projektets revisor, Peter Mørkved, der har ydet en næsten gratis hjælp siden 2017. Tak til alle fonde og private med jeres bidrag.