Bogens register i BIND 6. DEL 1.

BIND 6. DEL 1. UDKOM DEN 1. JUNI 2023

OG DÆKKER OMRÅDERNE: VENDSYSSEL,

DET NORDLIGE HIMMERLAND, THY, MORS,

STRUER, SKIVE OG OVER TIL HOBRO.

 

BIND 6. DEL 2. UDKOMMER TIL SEPTEMBER 2023

OG DÆKKER: MIDT- OG VESTJYLLAND OG ØSTJYLLAND.

 

INDHOLDET I BIND 6. DEL 1.

Side   Artiklens navn                         

001:    Vrejlev Præstegård, Helga og Søren Dissing.

012:    Særlige bekendtgørelser. Annoncer fra Vendsyssel Tidende.

013:    Biografreklamer fra Vendsyssel Tidende.  

014:    Lyntogsbilletter. Artikel fra Vendsyssel Tidende. 

015:    Faldskærmsmanden, Verner Poscholan Kofods beretning.

022:    Anton Stokbros erindringer.                              

043:   Tyske bosættelser rømmes.                                        

044:    Kontrolposten. Af Knud Christensen.    

046:    Entreprenørens Himmelflugt i Lønstrup. Budstikken. 

048:    Annonce fra Vendsyssel Tidende.  

048:    Frederikshavn gav Englænderne en hjertelig Velkomst. Avis.

050:    Foredragsturneen om de tyske dødslejre afsløret. Avis.    

051:    Smuk Skoleindvielse i Raunshøj. ”Vendsyssel Tidende”.

054:    Avisannonce. Forlystelser i ”Vendsyssel Tidende”. 

055:    Lukketiden for Restauranter, Biografer mm. Avis.

055:   Jul i købmandsgården af Ingrid Schmidt.

060:    Fortællinger til Julebordet. ”Vendsyssel Tidende”.

060:   Sporadiske erindringer fra krigstiden af Egil Jensen.

080:    Annonce om kafferåd. ”Vendsyssel Tidende”.

081:    Falck kørte over 5 millioner kilometer.

082:    Fornuften siger.

086:    Sigtet for at have røbet vaabennedkastninger ved Dronninglund.

088:    Omfattende svindel med tyske efterladenskaber.

088:    Skagen stikkeren der forsvandt sporløst.

091:    Små nyheder fra Vendsyssel Tidende juli 1946.

095:    Små artikler fra Vendsyssel Tidende maj 1947.

097:    Gribende fransk modstandsfilm.

098:    Meddelelse til oberstløjtnant C. G. G. Schøller.

099:    Nedsat arbejdstid og længere ferie genrejser ikke landet.

100:    Andelsbanken i Tylstrup.

101:    Den tyveagtige sommergæst afsløret.

102:    Interessant aften i Nordjyllands Pelsdyravlerforening.

103:    Til søs med de danske færger.

106:    Frode Pedersen beretter.

107:    Meddelelse til Oluf Møller. Pandrup.

115:    Sidste del af Frode Pedersens beretning.

116:    Små nyheder.

117:    Nytåret 1949 – 1950.

118:    Oberst B. A. Scheibye beretter.

122:    Håndværkerkonkurrence i Hjørring.

124:    Store Brønderslev Marked.

126:    Andelsmejeriet ”Løven” i Aalbæk har bestået i 50 år.

129:    Tove Uth, Toldstrups datter beretter om hendes far.

133:    Skive Kommunale Skole efter befrielsen.

136:    Dyrskue i Hurup.

138:    Rejseplan for Thisted Amts Sandflugtskommission.

138:    Demontering af de tyske forsvarsanlæg i Thy 1945.

147:    Anton Rask, Gestapo i Selde lægebolig.

149:    Post- og Telegrafværnet søger elever.

149:    Blandede nyheder fra Thisted i juni 1945.

151:    Skal Staten købe Thyborøn og flytte beboerne.

152:    E. Olav Nørgaards beretning.

156:    Speaker under besættelsen… Hvad skete der egentlig?

167:    Dansk fagbevægelse former sine krav.

168:    Kommandør A. E. Arendrup i Aalborg.

174:    Poul Ib Gjessing, Aalborg.

176:    De danske handelsskibes opgaver efter befrielsen.

178:    Hvem var Jørgen Hæstrup?

188:    Christmas Møller frem og tilbage i tiden.

191:    Limfjordsfiskeriet i fare.

194:    Hobros skoler.

194:    Tricotagehandler Gerda Fæster Pedersens beretning.

200:    Afsløring af tyskernes nordjyske spion net.

202:    Prøvevalg i februar 1946.

203:    Dansk Røde Kors. Hjælpekontor i Aalborg.

223:    De faldne mindes.

229:    Gestapo i Midt- og Nordjylland.

234:    Petergruppen.

234:    Ib Nedermark Hansen blev fremstillet.

236:    Døden venter i Viborg.

237:    Dømte landsforrædere.

238:    Dømt til døden.

239:    ”Den store Gestapo sag” i Aalborg.

240:    Vidneafhøringer.

242:    Kristian Svendsens arrestation.

244:    Tysk Gestapo mand i forhør og til lægeundersøgelse.

245:    Seksuelle forhold.

245:    Psykiske undersøgelser.

248:    Min nabo er værnemager.

250:    Kommunen og værnemagerne.

251:    En tyskerpige, feltmadras, syfilishoppe…

252:    Et eventyr om en nabo.

253:    Besættelsestidens likvideringer.

254:    Tidslinje vedrørende retsopgøret.

257:    British European Airways.

259:    Udenrigstjenesten kompromitteret?

260:    Eksport til udlandet.

261:    Hård valuta for vand til Tyskland.

261:    Aalborg Handelsstand ikke så flinke til at overholde lukkeloven.

262:    Sigvald Ejsings politirapport.

262:    Våben fra Sverige til Strandby Fiskerihavn.

263:    Frederikshavn brandvæsen hentede våben under udrykning.

264:    Gestapo og deres danske håndlangere valgte at flygte.

265:    Politibrigaden i Sverige.

267:    Politiets modstandsdeling.

268:    Tysk censur på de danske aviser.

269:    Bad sig fritaget for at deltage i anholdelser.

270:    Selvtægt forbudt.

270:    Politiet begynder og folket jubler.

271:    Angående savnede personers eftersøgning.

272:    Danmark skulle renses for miner.

273:    Retsopgøret og domme.

274:    Politifolks udtagelser om retsopgøret.

277:    Tak til Dansk Røde Kors.

278:    Tilbageglimt… Hvad hændte der? Hvem lavede hvad?

279:    Frederikshavns politis modstandsgruppe.

280:    Våbennedkastning sluttede dramatisk.

281:    Overvejede at likvidere en stikker i Strandby.

282:    Politiet stjal kriminalpolitiets tjenestevogn.

283:    Thielfold som uheldig gartner.

283:    Sigvald Ejsing beretter op politiet i Skagen.

283:    Spionsag i Skagen.

286:    Politirapporter fra Skagen.

288:    Beretning om den 29. august 1943 i Skagen.

289:    Politiet beholder sine våben efter den 29. august 1943.

290:    Politimester Willy Platous dagbog.

290:    Politimester Platou havde illegal bopæl i Skagen.

291:    Stenkast mod tyske officerer endte i blodigt drama.

293:    Politisektionen i Sindal.

295:    Rigsregistraturen meddelte d. 12. maj 1945 kl. 15.50.

296:    Politikommandøren for Nordjylland.

297:    Udsendt til samtlige politikommandører og politimestre.

301:    Mange tyske officerer blev uddannet om bord i svenske ubåde.

303:    Tolkeopgaven.

304:    Et sted at bo!

305:    Danmarks undergrundshær.

308:    England vil ikke bære eneansvar for tyske flygtninge i Danmark.

309:    Dommer-skandale ved internationalt boksestævne i Aalborg.

310:    En kommuneskole i Frederikshavn 1948 til 1949.

310:    Frederikshavn kommunale skoleordning.

311:    Fri idræt i 40-erne. Frederikshavn.

312:    Skole rejser efter befrielsen. Frederikshavn.

313:    Hjælpeklasserne. Frederikshavn.

314:    Skolens dagbog 1948. Frederikshavn.

315:    Musikken i skolen. Frederikshavn.

316:    Skolelægens årsberetning. Frederikshavn.

316:    Skoletandplejen. Frederikshavn.

318:    Ordensregler for eleverne. Frederikshavn.

319:    Hvor mange timer om dagen bør et barn gå i skole?

320:    Hvad tænker børnene om krig i 2023? Højene Skole i Hjørring.

321:    Skoleprojekt for 6.klasse anno 2023. Højene Skole i Hjørring.

324:    Elevernes tanker og besvarelser. Højene Skole i Hjørring.

324:    Hvad er dine tanker om, hvis der skulle blive krig i Danmark?

329:   Tror du, der kommer en 3. Verdenskrig?

331:    Hvad frygter du ved krig?

333:    Børns tanker under besættelsen 1940 – 1945.

340:    INFO OM BØGERNE 2023. Bind. 6. Del 1+2.

341:    Register.

 

INFO OM BØGERNE…

Mange af seriens læsere har ønsket lettere bøger. De bøger vi har udgivet siden 2017 vejer hver ca. 3 kilo. De er tunge og ej læsevenlige til sengebrug. Folk får skader på næsetippen når bogen falder ned på snuden efter at Ole Lukøje har været på besøg.

Derfor er bind 6. delt op i 2 bind på hver cirka 360 sider i A4-format.

 

BIND 6. DEL 1.

Denne bog dækker områderne: Vendsyssel, Aalborg, det nordlige Himmerland, Thy, Mors, Struer, Skive og over til Hobro. Bogen udgives den 1. juni 2023.

 

BIND 6. DEL 2.

Denne bog har den øvre grænse fra Struer, Viborg og over mod Hobro. Den dækker en del af Himmerland og Vestjylland, hele midt og Østjylland-området ned til nord for Fredericia og herfra i lige linje over til Ringkøbing.

Bogen udgives i oktober 2023.

 

Register

I dette register ville det være naturligt at få alle personnavne og stednavne med, som er omtalt i bogen. Men af pladshensyn måtte der en begrænsning til, ellers ville denne bogs register blive en bog i bogen.

 

A

Adamsen, Jørgen, politimand, s. 262, 271.

Ahlefeldt-Laurvig, Ingegerd, grevinde, s. 259.

Alberth Poulsen, Harry Ove, s. 276.

Altenborg Hansen, løjtnant, s. 22.

Ammundsen, Ejnar. Dæknavn: ”Bloch”. Modstandsmand i

Toldstrup staben. Læge, s. 19.

Andeisen, Anders, s. 253.

Andelsmejeriet ”Løven” i Aalbæk, s. 126.

Andersen, B. Kommandør, s. 169.

Andersen, Rosa, skoleelev i Frederikshavn, s. 315.

Andersen, Sv. Å., ingeniør, på briketfabrikken, s. 108.

Andersen, Th., stadsskoleinspektør, s. 310, 312, 313, 314, 316, 317.

Andersen, Åge, ”Bette Åge i Tårs” s. 73.

Andreasen, Else Marie, s. 9.

”Anker”, våbenmodtageplads, s. 109.

”Anna Louise”, et motorskib tilhørende rederiet Phønix i Esbjerg, s. 116.

Arendrup, A. E. Kommandør, orlogskaptajn, chef for Marinedistriktet

Jylland Nord, Aalborg, s. 49, 168, 173.

Artillerilejren Hjertingvej, s. 34.

Askov Højskole, s. 282.

Atlas Tjæremaling, s. 151.

Axelsen, Axel, fiskeskipper fra Strandby, s. 18.

 

B

Bach, ingeniør, s. 141, 164.

Bach, C. L., politimester I Aalborg, s. 203, 220.

Bagge. Lands arkivar, s. 185.

Bahnsen, H. J. Orlogskaptajn, s. 162, 163.

Bak-Jensen, s. 284, 286, 288.

Bangsbostrand Skole, s. 315.

”Baron-bø`sti” en særling i Tårs, s. 75, 77.

Bang, Erik, s. 50, 51.

Bangsbo Kystmuseum, s. 39, 278, 286, 287, 338.

Barfod, Jørgen, H., s. 188.

BBC, s. 156, 176.

Bech, Fritz, tysk Gestapomand, s. 230.

Beermann, Ejnar, skræddermester i Tårs, s. 62, 64.

Beermann, Ivan, skræddermestersøn, s. 62.

Beermann, Sinne, skræddermester frue, s. 62.

Begtrup Hansen, K., s. 271, 297.

Bendtsen, politiassistent, s. 124.

Bennike, Vagn. Leder for modstandsbevægelsen, oberstløjtnant,

general, s. 20, 21, 22, 114, 169, 173.

Berg, J. G. Telegrafist, s. 19.

Bernth, W., tysk kriminalinspektør, s. 206, 229.

Best, Karl, Rudolf, Werner, rigsbefuldmægtiget d. 5-11-1942., s, 236.

Berthelsen, F., skolelærer i Frederikshavn, s. 312.

Bjarne, (Bjarne støber) søn af cementstøberen, (Thammes eller

Thommas støber, cementstøberiet) i Tårs, s. 64, 65.

Blanner, Allan, søløjtnant, s. 18.

”Blinsen”, en særling i Tårs, s. 75.

”Bolaja”, gård i Lendum, s. 264.

Boldrup, forstassistent, s. 225.

Bolle, Fritz, tysk Gestapoleder i Aalborg, s. 207, 229, 230, 231.

Bork-Andersen, P. Major, privatskoleleder, s. 16, 17.

Borresen. Assurandør, s. 104.

Bothildsen, Kaj Henning, terrorist, s. 234.

Bovensiepen, Otto, s. 200, 233.

”Boye” alias distriktsleder for Vendsyssel, Kaj Mortensen, s. 19.

Brahetrolleborg, s. 196.

Brandtner, tysk konsul, s. 229.

Bredal, major, s. 27.

Bredsdorff, M., søløjtnant, s. 157.

Breing, tysk Gestapomand, s. 231.

Brejning Åndssvageanstalt, s. 111, 113.

Bromma Flyveplads, Sverige, s. 17.

Bruford, commandor fra England, s 49, 50.

Bruhn, faldskærmsmand, s.158.

Bruno Dé Neergaard, Eigil, Falck, stationsleder, s. 82.

Brændgaard, skolelærerinde, s. 195.

Brøndum, Henning, Gestapomand, s. 150, 234.

Bjørnson, s. 160.

Boisen, politimand, s. 278, 280, 282.

Buck, Halsspecialist i Hjørring, s. 72.

Buck, Ralph, s. 164.

Budstikken, illegalt blad, s. 46, 237, 248, 250, 252, 259.

Budtz Møller, Bertel, forfatter, s. 163.

Bundesen, Hector, kaptajn, s. 160.

Busk Rasmussen, Jens Frederik, s. 184.

Byriel, hr., skolelærer, s. 107.

Bülow, ingeniør, s. 139.

Bøggild-Andersen, C. O., s. 179.

Bøhl Andersen, professor, s.186.

 

C

C. W. Obels Tobaksfabrik, s. 212.

”Cain” telegrafist, s. 19.

Carlsen, Peter, faldskærmsmand, s. 182.

Chiewitz, Ole, Professor, s. 157.

Christmas Møller, s. 157, 183, 187, 188, 189, 260.

Christensen, Ejnar. Kaas, s. 153.

Christensen, Holger, politimand i Frederikshavn, s. 269, 275.

Christensen, Karl, ejer af gården ”Porsen”, s. 279.

Christensen, Knud, modstandsmand, tidligere engelsk sergent i britisk tjeneste, minkavler, kutterreder, direktør, s. 44, 45, 46, 243.

Christensen, N. E., vinhandler, s. 221.

Christensen, Povl, vinhandler, s. 221.

Christensen, Robert, SOE, frømand, s. 18.

Christensen, Søren, s. 49.

Christensen, Bertel, gårdejer fra Poulstrup, s. 2.

Christiansen, James, s. 275.

Christiansen, Orla, T., dansk Gestapomand, s. 230

Christiansen, P. S. (kaldet sømanden), s. 119.

Christiansen, smed, s. 2.

Christiansen, tømrer i Aalbæk, s. 126.

Christoffersen, Ralf Andrew, s. 276, 278.

”Cimbria”, hotel i Frederikshavn, s. 299.

Cleyton, fyrbøder fra Kaas, s. 108.

Colosseum, biograf i Frederikshavn, s. 104.

 

D

Dachau, tysk koncentrationslejr, s. 50, 243.

Dahl, E. Kommandørkaptajn, 169.

Daniel ”Bøjholm” søndagsskolelærer i Tårs, s. 67.

Dansk Lufttaxa, s. 104.

Dansk Røde Kors, 203, 277.

Davidsen, Ejnar, s. 175.

Debell, Agnes, s. 221.

De blå Spejdere, Tårs, s. 68.

De grønne Spejdere, Tårs, s. 68.

De gule Spejdere, Tårs, s. 68.

”Det Gule Palæ”. København, s. 204.

Dethlefsen, Henrik, stud.mag. Forfatter, s. 15.

D.F.D.S., s. 103.

Dige, overkontrollør, s. 15.

Dissing, Elsebeth, (Esse) præstedatter, s. 2, 6, 7, 8.

Dissing, Helga, præstefrue, s. 1, 2, 6, 7, 8.

Dissing, Jette, præstedatter, s. 6, 7.

Dissing, Kris, præstesøn og skoleinspektør, Dronninglund, s. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Dissing, Søren, præst, modstandsmand og områdeleder, s. 1, 2, 3.

”Dobra”, et motorskib, s. 116.

Drescher, Fritz, s. 157, 158.

Dreyer Heegaard, Frederik, s. 163.

Dronning, Ingrid, s. 180.

Dronning Margrethe, s. 180.

Dronninglund Storskov, s. 86.

Due, Peter, s. 282.

Dupont, V., overskolelærer i Frederikshavn, s. 315.

Döhlemann, tysk kriminalsekretær, s. 230, 232.

 

E

Ebbesen, Niels, s. 28.

Eckhardt, Fritz, s. 239, 240.

Egeris Svendsen, Valdemar, s. 264, 265, 274.

Ejsing, Sigvald, politiassistent, s. 262, 278, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 191, 293, 301.

Eiby-Nielsen, T. P. Kaptajn, s. 138, 139.

Elgaard, s. 281.

Elmquis, Aage, s. 255.

Engelholm Slot, s. 113, 114.

Eriksen, Ole. Tornby, s. 102.

Errboe, Agnete, Lis, kurerpige for Toldstrup, s. 19.

 

F

Falck, s. 81, 82.

Faurby, Jørgen, s. 265, 275.

FDF, s. 68.

Federspiel, Per, s. 160, 185.

Festung Hanstholm, s. 143.

FPF, s. 68.

Fjeldhammer, Finn, s. 161.

Fladstrand Kirke, s. 104.

Flammen, s. 229.

Flemming, Claes, friherre, s. 158.

Flensted, Søren, flymekaniker, s. 338.

Finderup, s. 225.

Fink, Troels, dekan, s. 185.

Fisker, borgmester i Frederikshavn, s. 49.

FN 23, Henny, fiskerkutter af Frederikshavn, s. 263.

Fog, Mogens, professor, s. 162, 173, 183, 185, 229.

Folke, Bernadotte, greve, s. 216.

Formann, Volquartz, V., kunstmaler, s. 315.

Frederiksen, skolelærer i Kaas, s. 108, 153, 159, 162.

Frelsens Hær, s. 38.

Frihedsmuseet, s. 14, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 45, 47, 49, 50, 53, 61, 65, 68, 79, 108, 111, 112, 118, 133, 142, 143, 144, 148, 156, 165, 171, 174, 175, 178, 182, 189, 195, 203, 205, 211, 214, 215, 217, 219, 220, 222, 225, 227, 228, 230, 231, 234, 239, 247, 250, 251, 252, 259, 266, 272, 282, 295, 306, 307.

Friis. Aage, s. 184.

From, Holger, politimand i Hjørring, s. 270.

Frøken Troelsens børnehave, s. 67, 68.

Fuglsang-Damgaard, biskop, s. 229.

Fuglsang Friskole, s. 29.

Fæster Pedersen, Gerda, trikotagehandler, s. 194, 195, 196.

 

G

Gammel Kaas, s. 153.

Geisnæs, borgmester, s. 288.

Gejster, Ole, kaptajn, s. 307.

Germer, Kurt, overlæge, s. 209.

Gestapo-Jørgensen, s. 281.

Gjessing, Ejnar, kunstmaler, s. 174.

Gjessing, fru., s. 176.

Gjessing, Poul Ib, Skibskaptajn, gruppeleder i Aalborg, s. 174, 175, 176.

Gjøderum, arkitekt, s. 52.

Gorblitz, general, s. 184.

Gregersen, Amtsfuldmægtig, s. 52.

Grinsted, Bernhard, formand for pelsdyravlerforeningen. Vrå. 2. 102.

Groes, Walter, tysk Gestapomand, s. 244.

Grundtvig, s. 53.

Grunnet, s. 187.

”Grønnebo” spejderlejr ved Skæring, Aarhus, s. 130.

Grønlund, Erling, s. 315.

Grønnestrand, s. 141.

Gudme, Iver, oberst, s. 157.

Gubbins, Coli, Sir, chef SOE, s. 22.

Guldager Skole, s. 2, 8, 9.

Gundorf, løjtnant, s. 22.

Gunnar Nu Hansen, radiokommentator, sporten, s. 62.

Gylling, kaptajnløjtnant, s. 49.

Gyth, Volmer, kaptajn, s. 157, 158, 159.

Gølstrup Station, s. 35.

Gørup, E., skolelærer i Frederikshavn, s. 311, 312.

Gaardboe, Carl, formand, s. 126.

Gaardboe, Chr., s. 126.

”Gaardmanden” (Goermaj) en særling i Tårs, s. 75, 78, 79.

 

H

Hammer, Mogens, faldskærmsmand, s.158.

Hammerich, Paul, redaktør, forfatter, s. 18, 180.

Hansen, Christian U., s. 176, 228.

Hansen, fru., ”Skærumhede, s. 283.

Hansen, Hans, faldskærmsmand, s. 158.

Hansen, Henrik, Poulstrup, journalist, skolelærer

på Højene Skole. Hjørring, s. 320, 321, 340.

Hansen, Holger, s. 282.

Hansen, Holger, Amtsrådsmedlem, s. 52.

Hansen, Jacob, søndagsskolelærer, s.67.

Hansen, Johannes, P. Købmand, s. 169.

Hansen, Osvald, s. 139, 140, 141.

Harboe Bertelsen, s. 225.

Harken frysehus, s. 5.

Hartmann, løjtnant, s. 141.

Hasløv, C., portier, s. 157.

Haugaard, Paula, skoleelev I Frederikshavn, s. 315.

Heden, Lars, s. 126.

Heegaard, ingeniør, s. 164.

Helk, J. V. Oberst, s. 16, 21.

Hellum Station, s. 32.

Helsen, Peter, faldskærmsmand, s. 158.

Helsøe, kaptajn, s. 163.

Henningsen, Sven, s. 179.

Henriksen, Hans, s. 175, 176.

Herschend, stiftamtmand i Silkeborg, s. 220, 221.

”Hermes” alias Thyregod, Jørgen. Telegrafist, s. 19.

Heyderhoff, s. 230.

Hintz, kaptajn, s. 290.

Hitler, s. 28.

Hjalf, Viggo, s. 179, 186, 187.

Hjallerup Marked, s. 76.

Hjørring Privatbaner, s. 14.

Hobro Trop, 196.

Hoeft, s. 201.

Hofmann, Dr., s, 211.

Hoffmanns Hotel, Frederikshavn, s. 49.

Hoffmann, Walter, s. 157.

“Holger Danske”, modstandsgruppe, s. 161, 228.

Hollingworth, K. C. Commander, s. 22.

Holm-Hedegaard, SOE, frømand s. 18.

Holten, politikommissær, s. 175.

Honore, Olav, assistent, s. 161.

Hotel Cimbria, Frederikshavn, s. 269.

Hotel Mygind, Aalbæk, s. 127.

Hotel Phønix. Aalborg, s. 114, 129, 173.

Houstrup, Emanuel, søndagsskolelærer, s. 67.

Hulsig Mejeri, s. 126.

Huth Smith, biskop, s. 222.

Huusfeldt. Professor, s. 169.

Hvidtfeldt, Johan, arkivar, s. 179.

Hæstrup, Jørgen, lektor, professor, forfatter, s. 20, 152, 156, 168, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188.

Højen, Anton, skipper, s. 91.

Højene Skole, 6. klasse i Hjørring, fra side 320 til side 340.

”Hørby-Peter” øgenavn for at tog/jernbane, s. 72.

Højskole Hjemmet, Aalborg, s. 114, 240.

Højskole Hjemmet i Aalborg, s. 230, 231.

Haandværkerforeningen Hjørring, s. 122.

 

I

Ibsen, Finn, løjtnant, s. 22.

Ilsøe, Peter, løjtnant, s. 22.

Issel, Horst Poul, SS- mand, s. 234.

 

J

Jacobsen, Carl, Carlsberg Bryggeriet, s. 148.

Jacobsen, Carl, direktør, s. 220, 221.

Jacobsen, Frode, s. 180, 296.

Jacobsen, Henning, s. 126.

Jacobsen, K., Falckredder, s. 82.

Jacobsen, Tage, politimand, s. 278, 280.

Jacobsen, Vagn, Carlsberg, s. 148.

Jansen, Johann, farvemester, s. 252.

Jennet. Aalbæk, s. 126.

Jensen, Børge, s. 161.

Jensen, Egil, s. 60, 64, 75.

Jensen, E. H. Kaptajnløjtnant, motorsagkyndig, s. 16.

Jensen, Emanuel, dansk Gestapomand, s. 230.

Jensen, F. E., direktør, s. 156, 159, 164.

Jensen, Janus, s. 126.

Jensen, J., forvalter. Kaas, s. 108.

Jensen, J. Tidligere modstandsmand, forfatter, s. 43, 98, 273.

Jensen, Karl. Kaas. (Kalle post), s. 153.

Jensen, Lars, tidligere formand, s. 127.

Jensen, lærer. Gundestrup, s. 104.

Jensen, Poul, skoleelev i Frederikshavn, s. 315.

Jensen, Stig, redaktør, s. 162.

Jensen, Th. Pilot, s. 104.

Jepsen, H. E., skolelærer i Frederikshavn, s. 312.

Jeppesen, Trine, telefoncentralbestyrer i Selde, s. 148.

Johansen, Asger, skolelærer, s. 52, 53.

”Josefine”, et motorskib fra Aarhus, s. 116.

Juul Jensen, Jørgen, vagtmester, s.82.

Juncker, Flemming, godsejer, tilknyttet SOE i London, s. 18, 169, 178, 184, 259.

”Jutlandia”, hotel i Frederikshavn, s. 299.

Jørgensen, B., søløjtnant, s. 157.

Jørgensen. Brødre i Kaas, s. 153.

Jørgensen, Erhard, Skolelærer, s. 58.

Jørgensen, Harald, byleder, s. 265, 266, 267, 268, 269, 274, 290, 294.

Jørgensen, Kaj, Amts Kontorchef, s. 52.

Jørgensen, kriminalbetjent, s. 49.

Jørgensen, Orla, politimester, s. 269, 296.

Jørgensen, Svend, s. 161.

Jylling, C., kriminalassistent, s. 204.

”Jytte”-Frederik, en særling i Tårs, s. 75, 77.

 

K

Kam, Søren, SS- mand, s. 256.

Kampsax, s. 138, 139.

Kanditt, Albert, tysk Gestapomand, s. 230.

”Karen Buchardt”, fiskekutter fra Frederikshavn, s. 91.

Karstens Hotel, s. 291.

Katchemich, tysk Gestapomand, s. 231.

Katsig Bakker, s. 262.

Kaufmann, Henrik, gesandt, s. 260.

K. F. U. K.- spejderne, s. 130.

K. F. U. M.- spejderne, s. 118.

Kierulff, Hother, s. 139.

Kierulff, Otto, ingeniør, s. 139.

Killian, tysk gestapomand, s. 231.

Kjems, skoleinspektør i Skive, s. 134.

Kjemtrup, fru, bestyrerinde på ”Kommunegården”, s. 11.

Kjersgaard, Erik, assurandør, s. 157.

Kjær, Bernhard, direktør, s. 221.

Kjær, Poul Martin, ingeniør, s. 162.

Kleiton, Th., s. 152.

Klingenberg, Hans Ole, prokurist, s. 170.

Kniest, tysk kriminalassistent, s. 231, 232.

Knudsen, P., byleder i Hjørring, s. 118.

Knudsen, Peter, s. 253.

Knuth, Adam, greve, s. 148, 157, 164.

Knuth, Eigil, greve. S. 156, 166.

Koch, Henning s. 262.

Koch Olsen, Ib, s. 164.

Koeloed-Nielsen, løjtnant og chef for marinelejren i Hirtshals, s. 95.

Kofod, Verner, Poscholan, s. 15.

Kold, Andreas, gårdejer, s. 101.

Kong Hansgades Arrest, s. 206, 208, 209, 211.

Kongsbak, Else, skoleelev i Frederikshavn, s. 315.

Kontrolposten af Knud Christensen. Hirtshals, s. 44, 45, 46.

Krabbesholm Højskole, s. 283.

Kragh, Willy, fodboldspiller, s. 62.

Kraghede Skole, s. 58.

Kristensen, Toft, Jette, s. 194.

Kristensen, Johannes, s. 107, 110.

Kristensen, Johannes Bech, s. 110.

Kristensen, kaptajn, s. 49.

Kristensen, Knud, statsminister, s. 99, 100.

Kretzschmar, Kirsten. Kurerpige for Toldstrup, s. 19.

Kronprinsesse Ingrid, færge, s. 39, 40.

Kruse, minister, s. 260.

”Kypper” en særling i Tårs, s. 75, 76.

”Kæmner Frode”, s. 78.

 

L

Lagerlöf, Selma, svensk forfatter, s. 131.

”Land og Folk”, s. 179.

Larsen, Arthur. Kaas, s. 153.

Larsen, Carl, s. 126.

Larsen, fru, s. 73.

Larsen, Poul, byleder i Randers, s. 152.

Larsen, Svend, s. 70.

Larsen, Søren, (doktor Larsen) Tårs, s. 71, 72, 73.

Larsen, Doktorens sønner: Poul Søren, Jens, Sven, Steffen, s. 73.

Lauritzen, Emil, politiassistent, s. 266, 290, 294.

Lind. Arkitekt fra Skive, s 127.

Lindberg, dyrlæge fra Poulstrup, s. 2.

Lindgren, Astrid, forfatter, s. 7.

Lindvald, Axel, s. 186.

Lippmann, Ole, SOE, s. 18, 178.

Lillelund, Jens, sabotør, s. 18.

Lohmann, dr. Tysk chef, s. 159.

Lorenzen, A., fuldmægtig, s. 203.

Ludeking, H., Falck redder, s. 82.

Lund, Alf, konsulent i pelsdyr. København, s. 102.

Lund, Robert, terrorist, s, 234.

Lundsgård, overassistent, s. 161.

Lundsteen, kommandørkaptajn, s. 168.

”Lyren”, sangforening i Frederikshavn, s. 315.

Lystager, mejeriejer, s. 126.

Løkkegaard, Finn, s. 188.

Løkken Vejkro, s. 35.

Lønne, amtsvejinspektør, s. 139, 140.

Løvgreen, Kai, s. 162.

 

M

Madsen, Edith, s. 9, 10, 11.

Madsen, Frimodt, politibetjent, s. 266.

Madsen, Kaj, skolelærer i Guldager Skole, s. 2, 9, 11.

Madsen, Richardt. Indehaver af Ur- og Musikforretning, s. 59.

Malling, s. 18.

Marcelle Jousserand, s. 221.

Martins Hotel, s. 117.

Martin Toft Madsen, s. 207.

Mattesen, assistent, s. 101.

Martsum, politimand, s. 278, 280, 281, 282.

Meyn, Kurt, Gestapomand i Aalborg, s. 240.

Middelboe Jensen, Sv., s. 110, 111.

Mikkelsen, Christian, s. 282.

Mikkelsen, Chr. Jessen, tysk kriminalassistent, s. 231.

Mikkelsen, E., dansk Gestapomand, s. 230.

Mikkelsen, Max, faldskærmsmand, s. 158.

Monberg & Thorsen, firma, s. 109.

Morup Mølle Kro, s. 143.

Mortensen, Kaj. Dæknavn: ”Boye”. Distriktsleder for Vendsyssel, s. 19, 98, 264, 265, 274, 278, 293.

Mouritzen, Annie (Senere Langberg). Kurerpige for Toldstrup, s. 19, 148, 149.

Munck, Ebbe, s. 157, 159.

Munk, Kaj, s. 233.

Munk, Peter, s. 126.

Munkebjerg Hotel, s. 113.

Mustard Point. Våbenmodtageplads for Hvidstengruppen, s. 169.

Muus, Flemming B., s. 183, 185.

Mylund Station, s. 32.

”Møllehuset”, forsamlingshus, s. 104.

Møller, Børge. Pandrup, s. 106, 107.

Møller, Christmas, s. 157, 183, 187, 188, 189, 260.

Møller, Harald, overkirurg, s. 212.

Møller, Mogens, s. 182.

Müller, Sigurd, leder af Dansk Røde Kors i Aalborg, 2. 203, 204, 205.

 

N

Napstjert, s. 126.

Nebel, Louis, terrorist, s. 234.

Nedermark Hansen, Ib, terrorist, s. 234.

”Nicolajsen”, byleder i Aalborg, s. 170.

Nielsen, Børge, politibetjent, s. 278.

Nielsen, Egon, politimand, s. 267, 269, 276, 279, 280, 281, 282, 294.

Nielsen, E. M., skolelærerinde i Frederikshavn, s. 312.

Nielsen, Harald, fodboldspiller, s. 62.

Nielsen, Knud, s. 255.

Nielsen, Martin, redaktør, s. 179.

Nielsen, Poul, telegrafist, s. 19.

”Ninka” er: Wolden-Ræthinge, Anne. Hun er journalist, Forfatter, modtager af Cavlingprisen, s. 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187.

Nipper, H. P., grosserer, s. 49.

Noe-Nygaard, Arne, professor, s. 157.

Nordentoft, oberstløjtnant, s. 16, 17.

Nordjyllands Landbrugsskole, Nibe, s. 40.

Nordjyllands Pelsdyravlerforening, s. 102.

Nordjyllands Politihistoriske Selskab, s. 205, 207, 209.

Normann von Bülow, s. 166.

Norup, P. A. F., kaptajn, s. 157.

Nyholm, orlogskaptajn, s. 169, 170.

Nysted, Line, skolelærer I Højene Skole. Hjørring, s. 320, 321, 323, 340.

Nørgaard, E, Olav. Dæknavn: Korsgaard. Skolelærer, s. 108, 152, 153.

Nørholt, politimand, s. 278, 280.

Nørregaard-Knudsen, skolelærer i Frederikshavn, s. 312.

 

O

Odde, søløjtnant, s. 49.

Oddingen, s. 52.

Ohlin, s. 225.

Olesen, overbetjent, s. 288.

Olsen, cand.pharm., s. 49.

Olsen, Palle, gårdejer, s. 280.

Olstrup, kaptajn, s. 161.

Ottesen, fru jordemoder, s. 69.

Otto, Grethe, speaker ved statsradiofonien, s. 160.

Overbye, ingeniør fra ministeriet, s. 141.

Overgaard, Anna, købmandsfrue, s. 10.

Overgaard, Rudolf, købmand, s. 10.

Oxford Kiks, Hjørring, s. 118.

 

P

Pancke, Günther, s. 233.

Pedersen, Frode, s. 106, 110, 111, 112, 115, 152.

Pedersen, Gertrud. Sekretær og kodemedarbejder for Toldstrup, s. 19, 148.

Pedersen, Knud, B., faldskærmsmand, s. 158.

Pedersen, Krista, s. 129.

Pedersen, Niels, s. 129.

Pedersen, Peder, husmand, s. 91.

Petersen Carl, fiskehandler, s. 91.

Peter-gruppen, s. 234.

Petersen, Hans Egon, kok, Hirtshals, s. 91.

Petersen, Henny, s. 204, 221.

Petersen, Ingvar, s. 152.

Petersen, Karen, s. 259.

Petersen, Peder, Hirtshals, s. 91.

Petersen, Peter, overbetjent, s. 19.

Pindstrup, Hans, Gravlev. Formand for: De samvirkende danske Landboforeninger, s. 41.

Platou, Henrik Wessel. Søn af politimester Platou, s. 266.

Platou, Willy, politimester i Frederikshavn, s. 266, 278, 290, 293, 296.

Polytekniske Læreanstalt, s. 107.

Poul ”-dav” en særling i Tårs, s. 75, 76.

Poulsen, Chr., overbibliotekar i Frederikshavn, s. 315.

Poulsen, kaptajn, s. 164.

“Porsen”, gård ved Mosbjerg, s. 279.

Preislers Hotel, s. 266.

Prior, Daniel, speakerchef, s. 158.

Præstholm. Fællesrådets formand, Kvissel, s. 53.

 

R

Raetzel, Richard, læge, s. 234, 235.

Rammeskov, arkitekt, 2. 52, 53.

Rask, Anders, søn af Anton Rask, flykaptajn, s. 147.

Rask, Anton, læge i Selde, s. 147, 148.

Rasmussen, Børge, guldsmed, s. 221.

Rasmussen, Johs. E., borgmester, s. 112.

Rasmussen & Damkier, brændselshandler, Hjørring, s. 83.

Raunshøj Mejeriby, s. 52.

Ray. Kaptajn, s. 17.

Rederiet Phønix. Esbjerg. s. 116.

Reenberg, kaptajnløjtnant, s. 171, 172.

Reventlow, E. Greve, s. 176.

Revsgaard, gaardejer i Selde, s. 148.

Ribberholt Skole, s. 51.

”Ringen”, s. 169.

Ritmann, skolelærer i Frederikshavn, s. 311, 312.

Platou, politimand, s. 165.

Robsøe, C. R., skolelærer i Frederikshavn, s. 312.

Rohde, Gabriele, s. 259.

Roslyng-Jensen, Palle, s. 16, 20.

Rosting, direktør, s. 214.

Rottbøll, Michael. Børglum Kloster, s. 158, 226, 227, 228.

Rubak, kæmner, s. 4.

Ruge, Emil, grosserer, s. 221.

Ryder, SOE, frømand, s. 18.

Røde Kors, s. 51.

Røjel, Jørgen, læge, s. 157, 169.

Rønnest, Ole. Pensioneret kriminalteknikker, Aabybro, s. 169.

 

S

Schack, Gudmund, grosserer s. 157.

Schausen Petersen, fru. Adjunkt, s. 221.

Scheibye Bjørn Andersen, oberst, s. 118, 119.

Schjødt-Eriksen, s. 186.

Schmidt, Ingrid, s. 55, 56, 57, 58.

Schou, Niels Bjarke, s. 159.

Schrayh, Otto, s. 161.

Schwerdt, Otto, tysk leder, s. 234.

Schwitzgebel, Eugen, tysk Gestapomand, leder, s. 229, 232.

Schøller, C. G. Oberst. Leder i region 1. Nordjylland, s. 20, 21, 22, 98, 165, 170.

Sct. Georgs Gilderne, s. 197.

Sea War Museum Jutland, Thyborøn, s. 36.

Secher, Ole, stud.med, s. 157.

Seedorff, Hans Hartvig, s. 180.

Seehusen, Svenn, s. 159.

Sejr, Arne, s. 159.

Severinsen, pastor, s. 225.

Schimmelmann, V. Tysk general, s. 173.

Schluge, Heinrich, s.161, 164.

Schou, Poul. Pastor, s. 104.

Sigurd Müller Vinhandel A/S, s. 203.

Simonsen. Bankdirektør, s. 101.

Sinborn, Lord, s. 184.

Skagen Avis, s. 277, 278.

Skibsby Lejren, s. 119.

Skive Folkeblad, s. 192, 193, 199.

Skive kommunale skole, s. 133.

Skjølstrup. Gårdejer, s. 53.

Skot-Hansen. Amtslæge, s. 52.

Skovgaard, Vagn Aage, s. 161, 164.

Skrubbeltang. Bondegård i Bindslev, s. 278.

Skrubbeltang, Agnes, s. 278.

Skrubbeltang, Ulrik, s. 278.

Smith & Co., cykelfirma, s. 110.

Sonne, Per, s. 228, 229.

Steen-Christensen, ingeniør, s. 141, 142.

Steenberg, Odd, s. 138.

Steenfeldt, Anker. Direktør, s. 173.

Stegmann. Lektor, s. 169, 170.

Stevnsborg, Henrik, s. 262.

Stokbro, Anton, s. 23, 36.

Store Brønderslev Marked, s. 124.

Storm, overbetjent s. 288.

Studenternes Efterretningstjeneste, s. 159.

”Sudan-Mutter”, s. 67.

”Sultne Karlsen”. Cafe Aalborg, s. 35.

’Sundsøre Kro, s.148.

Svendsen, Jens, bygmester fra Rakkeby, s. 126.

Svendsen, Inge, datter af Kristian Svendsen, s. 242.

Svendsen, Kristian, s. 242.

Svendsen, Valdmar, E., kriminalbetjent, delingsfører, s. 269, 270, 294.

Svenningsen, Nils, s. 187.

Sæsing Hammerværk, s. 77.

Søndagsskolen i Tårs, s. 67.

Søndergaard, Chr. Øster Brønderslev, s. 100.

Sørensen, Arne, s. 161, 229.

Sørensen, C., s. 113.

Sørensen, Hanne, arkivleder for Vrå lokalarkiv, s. 337.

Sørensen, Hans, dansk tolk for tyskerne, s. 230.

Sørensen, Helmer, s. 166.

Sørensen, Johannes, G., s. 156, 157, 164, 165.

Swift, Jonathan, forfatter, s. 131.

 

T

Tabor, Janus, stud.polyt., s. 161.

Tamm, Ditlev, s. 256.

Targam, s. 182.

Thaysen, læge, s. 242.

Thiel, Walter, tysk Gestapomand, s. 229.

Thielfold, kriminalbetjent, s. 263, 264, 279, 282.

Thisted Amts Tidende, s. 136, 137, 138, 145, 146.

Thisted Dagblad, s. 149, 151, 154, 155, 177.

Thisted Olieimport, s. 151.

Thomsen, Johs., skolelærer i Frederikshavn, s. 311.

Thomsen, Nyholm, s. 130.

Thomsen, P. Amtsrådsmedlem, s. 52.

Thomsen, Aage, kæmner assistent, s. 4.

Thorning-Schmidt, Helle, tidligere statsminister, s. 180.

Thostrup, Arnak, frk., s. 221.

Tidselbach, lokomotivfører, s. 108.

Toft-Christensen, s. 18.

Toft, Frants, tolk, s. 232.

Toldstrup, Anton, s. 15, 19, 20, 21, 129, 130, 131, 132, 147, 148, 149, 170, 171, 172.

Toldstrup, Ebbe, Toldstrups søn, s. 129, 130, 131, 132, 133.

Toldstrup, Inger, Tolstrups datter, s. 129, 130, 131, 132.

”Tono” grammofonpladeselskab, s. 162.

”Tossi”- Orla, en særling i Tårs, s. 75, 76, 77.

”Trav”-Otto, en særling i Tårs, s. 75, 76.

Trend Skov, s. 158.

Trinskjær, Alfred Emil, lærer, s. 69.

Truelsen, Svend, s. 18, 160.

”Tulipanbyen”, s. 77.

Tyssen, N. Sognefoged, s. 101.

Tårs Alderdomshjem, s. 77.

Tårs Fjerkræsklub, 2. 62, 63.

Tårs Forsamlingshus, s. 70.

 

U

Ubbesen. Aalborg, s. 170.

Udholm Plantage, s. 108.

Ullerup, Chr. Sognefoged, s. 30.

Uth, Tove, Toldstrups datter, s. 129, 130, 131, 132, 133.

 

V

Vang, Fritz Tornøe. Dæknavn: ”Bent”. Oberstløjtnant, s. 16, 19.

Vedel, admiral, s. 162.

Vejle Nordbanegård, s. 114.

Vendsyssel Plantage, s. 91.

Vendsyssel Tidende, s. 12, 13, 14, 48, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 63, 65, 66, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 253, 254, 260.

”Vendsyssel under besættelsen”, bog af Pernille Ann Pedersen, s. 336.

”Vian”, en damper/skib fra Randers, s. 116.

Vinkelhorn, K. Løjtnant, s. 22.

Vogdrup Mergelgrav, s. 75.

Von Holck, Erik Flemming, dansk og britisk løjtnant, SOE- agent, s. 16.

Vrejlev Kirke, s. 1.

Vrejlev Kloster, s. 2.

Vrejlev Præstegård, s. 6, 7.

 

W

Wagner, Svend ”Johansen”, s. 307.

Wedel-Wedelsborg, baronesse, s. 212.

Wehlzlau, tysk Gestapomand, s. 231.

Wentzlau, tysk Gestapomand, s. 232.

West, Erik, politibetjent, s. 271, 279.

Westergaard-Nielsen, pastor, s. 52.

Wiedemann, Ib, s. 157, 160, 166.

Winkler. Kvartermester, s. 172.

Winkelmann, legetøjshandler, s. 72.

Wisborg,Grethe, s. 221.

Wissum, kaptajn, s. 160, 164.

Wolf, Fritz, tysk Gestapomand, s. 230.

Wormstrup, Fr. Skipper, s. 91.

Wøldike. Statsskovridder, s. 224.

Wøldike, Helmer, s. 224, 225.

 

Y

”Yrsa”, våbenmodtageplads, s. 109.

 

Z

Zehetmeyr, tysk Gestapomand, s. 231.

 

Ø

Ødum, Hilmar, dr.med., s. 157.

Øland, s. 153.

Ørnevejens Skole, s. 269, 294, 310, 316.

 

Å

Aabybro Station, s. 110.

Aaen, Herluf, fiskeskipper fra Strandby, s. 18.

Aalborghus, færge, s. 36, 171.

Aalborg Stiftstidende, s. 42, 150, 191, 196, 197, 198, 200, 253, 256, 257, 258, 261, 301, 304, 308, 309.

Aarhus Studenterforening, s. 259.

 

Litteraturliste:

Bøger og andre skriftlige kilder, der er læst i forbindelse med udarbejdelsen af denne bog, men ikke nødvendigvis brugt eller citeret.

Algreen-Petersen, Christian: Beretninger fra modstandskampen.

Alkil, Niels: Besættelsestidens fakta.

Andersen, Øjvind: Forræderiet 1940 – 1945.

Bjerringbroegnens Lokalhistoriske Arkiv: Der var noget i luften.

Christensen, Peder: Vi var også med. Udgivet 1945

Gads leksikon: Hvem var hvem 1940 – 1945.

Gregersen, Hans: Krigens by Aalborg 1940 – 1945.

Historisk Samfund for Vendsyssel: Vendsyssel Årbog 2005.

Jacobsen, E.: Sæby under besættelsen.

Jensen, Verner: Frederikshavn under besættelsen.

Jessen, Ib: Derfor måtte vi sejre.

Kann, Olaf: Hjørring Politikreds under besættelsen 1940-1945.

Kieler, Jørgen: Hvorfor gjorde I det? Bind 1 og 2.

Lampe, David: Den utæmmede kanariefugl.

Lions Klubber, Vendsyssel: Barn af Vendsyssel 2015.

Lokalhistorisk Samvirke for “Han Herred”: Han Herred 2006.

Lottrup, Erik: Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland.

Lottrup, Erik: Faldskærmsfolk og modstandskampen.

Nielsen, Børge: Min Vendsysseltid.

Nielsen, Niels Aage: Mellem jyske modstandsfolk 1941 – 1945.

Nordby, Ib: Vi var også med.

Rolighed, Hans: Fra det nordjyske under besættelsen.

Ræthinge, Anne Wolden: Om lidt er de borte.

Schøller, Carl-Gustav Grüner: Træk af modstandskampen 1940 – 1945.

Skot-Hansen, Klaus: Fra Børglum Kloster til Special Forces.

Søndergård, Bent: Hjørring politi før og nu.

Toldstrup, Jens: Uden kamp – ingen sejr.

Arkivhenvisninger:

Der er brugt arkivalier fra nogle af følgende arkiver: Statens arkiver, lokale arkiver, museer og samlinger.

 

Bennike, Vagn, generalmajor: “Korrespondancer, 1944 – 19622”.

Generalstabens Efterretningssektion: “Stockholmarkivet”.

Gyberg, Werner: radioforhandler. “Korrespondance, 1943 – 1945”.

Håndskriftssamlingen: “Danmark-Norges almindelige historie. J. Hæstrup”.

Håndskriftssamlingen: “Træk fra modstandskampen, 1940 – 1945”.

Jensen, Verner: sparekasseassistent. “Kodefortegnelser, 1944 – 1945”.

Juncker, Flemming: ”Beretninger”.

Lippmann, Ole: Direktør. “Special Operations Executive (SOE), 1944 -1945”.

Modstandsbevægelsen: “Dronninglund. Diverse dokumenter og breve”.

Modstandsbevægelsen: “Parkkompagniet, 1940 – 1948”.

Schøller, C. G. ”Beretning”.

Toldstrup, Jens: Direktør. “Korrespondance med Sverige 1944 – 1945”.

Toldstrup, Jens: Direktør. “Korrespondance med England 1940 – 1945”.

 

Om private billeder og dokumenter, der er brugt i bogen:

Der er udfoldet store anstrengelser for at skaffe kildehenvisninger i forbindelse med beretninger, historier, dokumenter og fotos. Hvor der ikke er anført kilde navn, indehaver eller rettigheder ved fotos og dokumenter, kan det være arkivalier, som forfatteren enten har fået foræret eller lånt med rettigheder. Der kan være dokumenter, beretninger og fotos i bogen, som er sendt til forfatterens hjemmeside til de pågældende bøger. I disse tilfælde kan det være svært at læse og tyde hvem der har ophavsretten til pågældende arkivalier.

 

Private udlån:

Annie Langbergs arkivalier.

Familiens Froms arkivalier.

Sigvald Ejsings private arkiv.

 

Tak, tak og en ekstra tak til:

Korrespondent Ib Vestergaard er forlagsejer/forlægger til denne bogserie og har muliggjort at hele serien kom i handlen. Ib kan ikke takkes nok. Ib har også oversat engelske og tyske dokumenter.

 

Charlotte Leth takkes for det slidsomme arbejde med arkivbunkerne og de flere tusinde renskrivninger af dokumenter, der var næsten komplet ulæselige, mærket af tidens tand og ælde.

 

Nordjyllands Politihistoriske Selskab takkes for hjælpen med billeder fra det nordjyske fra jeres arkiver.

 

Henrik Hansen fra Poulstrup får en stor sækfuld med kæmpe mange tak for presseformidlingen i øst og vest, syd og nord for hele projektet. Tak til formidlingen til 6. klasses gruppearbejde på Højene Skole i Hjørring.

 

Skolelærer Line Nysted og hendes 6. klasse på Højene Skole i Hjørring takkes titusinder gange for jeres fornemme gruppearbejde til bind 6. del.1. Tak kære unger og vi takker alle Line for lede det fantastiske arbejde med besættelsestiden og nutiden med krig i Europa.

 

En kæmpestor tak til Kris Dissing for hans utrættelige indsats med korrekturen på seriens ca. 4.440 sider. Kris Dissing er tidligere skolelærer og skoleinspektør. Søn af modstandsmand, delingsfører og præst

Søren Dissing, Vrejlev.

 

Bjerne Johansen takkes for den fine tegning på bogens omslag og

Bjerne og hans søn Rane Johansen møder vi igen i bind 6. del. 2. med en ovenud stor og spændende fortælling fra det jyske som er prydet med fine morsomme tegninger af Bjerne Johansen.

 

Hjertelig tak til alle der har indsendt beretninger og billeder.

Jeg er kun et menneske og har med sikkerhed glemt flere flittige hjælpere på takkelisten. Sådan vil det desværre altid være.

 

EN STOR TAK TIL JER ALLE

 

MUSEER:

Bangsbo Kystmuseum ved Erik Christensen og Kenneth Kristensen.

Frihedsmuseet.

 

STATENS ARKIVER:

Biblioteket på Kastellet.

Det Kongelige Bibliotek.

Rigsarkivet.

Statsbiblioteket.

 

GRAFIK:

Pernille Ann Pedersen.

 

PROJEKTES HJEMMESIDE: ”Besættelsen i Nørrejylland”

Designed by pgf-design.dk v/ Peter Grillo.

 

TRYKKERI:

Laser Tryk, P. O. Pedersens Vej 26, 8200, Aarhus N.

 

TAK FOR HJÆLPEN TIL:

Revision Plus / Revisor Peter Mørkved, Risskov.

Dansk Lokalhistorisk Forenings Forening.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

TLH-Gruppen. Lykke Hansen Fonden.

Jyske Banks Almennyttige Fond.

Christmas Møllers Mindefond.

Lasertryk. Skejby.

 

PRIVATE:

Hanne og Ole Christensen.

Helle og Henrik Hansen.

Tidsskriftet Håndslag.

Kari Lis Hjulgaard.

Ebbe R. Knudsen.

Henrik Lundbak.

Birgitte Bech.

 

Copyright © Forlaget Vrejlev ApS. v/Ib Vestergaard.

Mail: forlaget.vrejlev@gmail.com

Juni 2023.