Bogens register i BIND 6. DEL 2.

OM BOGEN:
EFTERKRIGSTIDEN OM HVERDAGEN 1945 – 1950
OM BIND 6 DEL 2.
Dækker mest Storaarhus, Østjylland og Midtjylland.

Forsiden er lavet af:

Af Bjerne og Rane Johansen (Far og søn)

Bagsiden er lavet af: Boghandler Steen E. Larsen. Svend A. Larsens boghandel i Aarhus.

Flere informationer om projektet og forlagets webshop findes her:

”Besættelsen i Nørrejylland”.

https://www.besaettelsenijylland.dk/

HVAD RUMMER BIND 6, DEL 2.

Side:  Artiklens navn:

001:    Efterkrigstiden af pensioneret generalløjtnant Kjeld Hillingsø.

011:    Befrielsen i Aarhus i billeder.

013:    Vi følte os forrådt efter den 4. maj 1945. Af Toldstrup.  

017:    Frode Jacobsens virke i krigen. Af Frode Jacobsen.

027:    Oberstløjtnant Feddersen i Midtjylland. 

033:    Ranumkonventet. Af Toldstrup

035:    Gertrud Pedersen skrev om Ranumkonventet.

036:    Efterkrigstiden af Harry Lund.  

066:    Annonce fra Salling i Aarhus.

067:    Annonce fra Tante Laura legetøj i Aarhus.

069:    Fem mill. Appelsiner til Jylland paa Søndag.

070:    Skolegang i Aarhus.

074:    Skoledreng i Munkegade 1945-1950. Af Palle Nielsen.  

080:    Væk med nazivenlige Skolebøger.

080:    Præst i Feldballe under besættelsen. Af pastor Th. P. Hansen.

085:    Flygtningene på Tirstrup Flyveplads. Af K. Bødker.

091:    Efterlysning vedrørende Katholm batteriet, ved du noget?

093:    Lad os ikke være grimme ved Nazisterne.

094:    Tøstrup Centralskole. Af Inger Asmussen. Ebeltoft.

096:    Budstikken udkom også efter befrielsen.

097:    Fem Kandidater i Søgelyset.

097:    Civilingeniør Erling Voss.

099:    Professor, Dr.polit. Jørgen Pedersen.

099:    Cand.mag. Niels Aage Nielsen.

100:    Læge, fru Auken.

101:    Axel Sneum.

104:    Udrensning hjemme og ude.

106:    Udrensning ved Aarhus Universitet.

107:    Aarhus Kommune og Værnemagerne.

111:    Oprejsning til Grethe Bartrams Forældre og Broder.

116:    Nu maa der renses ud i mesterforeningen.

117:    En Million illegale Blade.

119:    Bøger om besættelsen.                           

121:    Vulkanisør i Aarhus sigtes for at have givet sin Kone Gift.

122:    Kun syv af de elleve Mordere dødsdømt.

123:    Bothilsen Nielsen har skrevet sin egen Biografi i Fængsel.

126:    Koraldybet i Kalø Vig eksploderet.

130:    Kulkrisen i Aarhus.

136:    Gestapo i Aarhus.

139:    Kong Christian X in memoriam.

140:    Zone-Redningskorpset i Søgelyset.

148:    Ugens Spiseseddel (menu).

149:    Mindelunden på Skæring Hede.

152:    Bøger om Danmark.

153:    Hvidstengruppens breve.

157:    Oberstløjtnant Klint om Hvidstengruppen.

160:    Frihedsbevægelsens Samraad opløst.

163:    Ringen.

167:    4.000 Bryggeriarbejderes Udrensningskrav faar Støtte…

170:    Fiskeriet i Vesterhavet og Nordsøen.

187:    Giv vore Søfolk Arbejdskaar, som løfter deres Arbejdsglæde.

191:    Civilforsvaret.

202:    Danske Kvinders Beredskab – DKB.

207:    Om Vestjylland af Rita Lauridsen.

219:    Hvad lærer skolebørnene om besættelsestiden.

226:    Børnene er flinke til at tage Vitaminol.

227:    Den evindelige Diskussion om Seksuallivet.

229:    Det illegale blad fra Lemvig.

231:    Alt andet end idyl paa Radioavisen.

237:    I Gjern Bakker er jeg opvokset. Af Gerda Holmgaard Kristiansen.

241:    Atom-Spørgsmaalet vil beherske UNO.

244:    En gnist fortæller. Af Poul Jelgren.

256:    Rønde Højskole under besættelsen.

258:    Højskolen på Kalø Vig Badehotel.        

262:    Modstandsmanden og Professoren Niels Aage Nielsen.

271:    Frihedsbevægelsen træder frem.

273:    De første efterkrigsår især set fra Aarhus.

276:    Udlært på Frichs Fabrikker i Aarhus. Af Helge Barlach.

282:    Danmark i krig? Af professor Henning Poulsen.

289:    Nu slukker og lukker tyskerne på Silkeborg Bad.

291:    Natlig ildkamp på Silkeborg Bad.

294:    Nazistisk skoling.

295:    Gestapo-meddelere.

299:    Et besøg i general Lindemanns boglig i Silkeborg.

300:    Kostbart tysk Korttrykkeri fundet paa Silkeborg Bad.

302:    De tyske flygtninge i Silkeborg.

305:    Samme besked blev trykt i Silkeborgs tre aviser.

306:    Hvad gemte Silkeborg Søerne på?

307:    Vandrehistorier… Guldskatten.

308:    Vandrehistorier… Giftgas og dokumenter i Ørnsø.

308:    Vandrehistorier… Hemmelige underjordiske gange.

310:    Vandrehistorier… Hemmelige våben i skoven.

310:    Vandrehistorier… Ubåden i Ørnsø.

311:    Silkeborg Bad som NATO-hovedkvarter.

311:    Besøg Silkeborg Bunkermuseum.

313:    Programmet ”Radioen i går”.

314:    ”En gammel kuffert fortæller” Af Emmy Reitoft.

318:    1948-1953 var år der skabte Marshall-planen.

320:    Kongen skulle angribes.

323:    Kaptajn A. V. Arendrup.

323:    ”Tunnelen”.

324:    Kongens flugtplan.

325:    Greven kommer.

331:    Fra Gedsted til Aarhus. Tegnet og fortalt af Bjerne Johansen og

           skrevet af Rane Johansen.

 

INFO OM BØGERNE

Mange af seriens læsere har ønsket lettere bøger. De bøger vi har udgivet siden 2017 vejer hver ca. 3 kilo. De er tunge og ej læsevenlige til sengebrug. Folk får skader på næsetippen når bogen falder ned på snuden efter at Ole Lukøje har været på besøg.

Derfor er bind 6. delt op i 2 bind på hver cirka 360 og 400 sider i A4-format.

BIND 6. DEL 1.

Denne bog dækker mest områderne: Vendsyssel og Aalborg. Men også det nordlige Himmerland, Thy, Mors, Struer, Skive og over til Hobro er repræsenteret i bind 6. del 1. Der udkom den 1. juni 2023.

BIND 6. DEL 2.

Denne dækker mest Storårhus, Østjylland og Midtjylland.

Register

A

Ahl flygtningelejr, s. 85.

Ahl Hage. Svagbørnskoloni ved Ebeltoft, s. 78.

Ahnfeldt Mollerup. Kaptajn, s. 25.

AGF. Aarhus Gymnastik Forening, s. 375.

AIA. Arbejdernes Idrætsklub Aarhus, s. 357.

Akselbo Kroer Oluf, s. 150.

Amtrup. Kaptajn, s. 158.

Andersen Alsing. Forsvarsminister, s. 6, 7,102.

Andersen Andreas William, s. 150.

Andersen Marianette Jørgine Katrine. Jens Toldstrups mor, s. 13.

Andersen Preben Erling. Frøslev, s. 316.

Andersen Aage Henry, s. 129.

Andreasen. Doktor, s. 31.

Andresen Georg. Redaktør på Aarhus Stiftstidende, s. 119, 252.

Andreasen Kaj. Skolelærer, s. 44.

Anker-Petersen K. G., s. 19.

Arendrup Axel Vilken, s. 323.

Arendrup A. V. Kaptajn, s. 323.

Aros. Isbryder og slæbebåd i Aarhus, s. 130.

Arnold Otto. SS-Hauptstürmführer, Gerichtassessor, s. 136.

Asmussen Inger. Ebeltoft, s. 94.

Astrup. Overlæge, professor. s. 24, 263.

Auken Gunnar. Læge, s. 100.

Auken, fru. Læge, s. 100.

B

Bak Kristiansen. Frøken, s. 328.

Bartholdy. Kaptajn, s. 29, 30.

Barnow Erik, s. 112.

Bartram Grethe, s. 110, 111, 276.

Barlach Helge, s. 276.

Barlach Knud, s. 276.

Beauclair Claude. Skuespiller, s. 215.

Begtrup-Hansen. Rigspolitichef, s.187.

Bellona. Ubåd, s. 277.

Bennike Vagn. Oberstløjtnant, generalmajor, s. 22, 29, 137, 248, 252, 254, 264, 268.

Birkedal Hansen Ib. Terrorist, s. 37.

Bjerregaards Danseskole, s. 51.

Bjøreng. Landsretssagfører, s. 132.

Bjørnholm. Ritmester, s. 19.

Blicher Steen S., s. 314.

Blytgen-Petersen E. Redaktør, s. 189.

Boes Bente, s. 95.

Boes. Skolelærer, s. 94, 95.

Boldsen. Fotograf i Aarhus, s. 63.

Boserup. Fabrikant, s. 132.

Bothildsen Nielsen Kai Henning. Terrorist, s. 37, 123, 287.

Bovensiepen Otto, s. 240.

Boy-Hansen. Medlem i Frikorps Danmark, s. 14.

Bodenhammer, O. L., kulskib, s. 131, 133, 134.

Bomholt Julius. Folketingsmand, s. 170.

Borgschmidt Hansen Hanne. Kurer for Bennike, s. 256.

Borup. Marskandiser, s. 260.

Bramming Hansen. Pastor og maler fra Hjortshøj, s. 55.

Branner H. C. Forfatter, s. 314.

Brix Knud. Journalist og forfatter, s. 100.

Brockenhuus-Schack Kield. Greve, kaptajn, cand.polit., s. 325, 327, 328.

Brummesteds Boghandel, s. 359, 360, 361.

Brøndum Henning. Terrorist, s. 37.

Budstikken. Illegalt blad, s. 80, 93, 96, 97, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 119, 128, 129, 136, 140, 218, 242.

Buhl. Ingeniør, s. 31.

Buhl Vilhelm. Statsminister, s. 6, 13, 41, 272, 273,275.

Busch-Jensen Niels. Justitsminister, s. 165.

Bækkelund. Direktør, s. 132.

Bødker Knud. Premierløjtnant, s. 80, 85.

Bønlykke Andersen O. Skolelærer, s. 75.

Bønnelykke. Skolelærerinde, s. 42.

C

Cescotti. Tysk kaptajn, s. 257.

Churchill, s. 159, 160.

Christian X. Konge af Danmark, s. 41, 139, 258, 320, 321, 322, 323, 324.

Christiansgades Skole, s. 70.

Christensen Bjarne, s. 251.

Christensen Emilie, fru., s. 131.

Christensen Holger. LRS., s. 287.

Christiansen Otto Andreas Konrad, s. 150.

Christmas Møller. Minister, s. 10.

Clausen Frits, s. 274.

D

Dahl Flemming. Stads-arkivar, s. 220.

Dahlgaard Bertel, s. 102.

Damholt Edvard. Højskolelærer, s. 259

Dansk Svensk Stål, s. 251.

Dansk Røde Kors, Aarhus Afdelingen, s. 154

Daphne. Ubåd, s. 276.

Demokraten Aarhus, s. 11.

Den Danske Brigade, s. 9, 37.

Det Danske Luftfartsvæsen, s. 87.

Dewing. General, s. 101.

DKB, Danske Kvinders Beredskab, s. 202.

Dronning Margrete Den Første, s. 332.

Drostrup O. F. Forfatter, s. 35.

DSB Centralværkstederne i Aarhus, s. 60.

E

Egedorf. Amtmand, s. 203.

Ehrenreich-Petersen. Skolelærer, s. 76.

Ejsing Sigvald. Politimand, s. 13.

Elgaard. Trafikminister, s. 244.

Elmøe. Overbetjent, s. 24, 265.

Erichsen Børge. Modstandsmand, 2. 24.

F

Falcks Redningskorps i Silkeborg, s. 306.

Fabisch. Kriminalsekretær, s. 136.

Femmøller Badehotel, s. 85.

Feddersen Otto Josias. Oberstløjtnant, s. 17, 18, 25, 27, 264.

FDF´s Visuelle Museum, s. 52.

Fibiger. Handelsminister, s. 187.

Fiil Gudrun. Hvidstengruppen, s. 159, 160.

Fiil Niels. (Tulle og Gerda) Hvidstengruppen, s. 155.

Fiil Gudrun. Hvidstengruppen, s. 159, 160.

Fiil Niels. (Tulle og Gerda) Hvidstengruppen, s. 155.

Filskov Christensen J. C. Skolelærer, s. 44.

Findahl. Skolelærer, gårdvagt, s. 42, 77.

Finsensgades Skole, s. 70.

Fischer F. Major, s. 25.

Fjordsgades Skole, 5, 70.

Flensted Søren. Flymekaniker, s. 90.

Floor. Medlem i Ringen, s. 18, 19.

Flyvestation Tirstrup, s. 87.

Fog Mogens. Frihedsrådet, s. 16, 19.

Foss Erling. Frihedsrådet, s. 16.

Friedrichsen August Herman Bernhard, s. 326, 327.

Frederiks Allés Skole, s. 70.

Frederiksbjerg Bogtrykkeri i Bruunsgade, s. 117.

Frederiksen Emil. Trafikkontrollør, s. 247.

Frederiksen Niles Ole, s. 207.

Frederikshøj Kro, s. 77.

”Fri Presse”. Illegalt blad, s. 236.

Frifelt Samuel, s. 33.

Frihedsmuseet, s. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 50, 54, 57, 58, 73, 75, 100, 102, 110, 117, 119, 126, 130, 131, 132, 136, 144, 149, 157, 160, 162, 163, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 180, 183, 185, 192, 193, 196, 198, 200, 202, 205, 206, 211, 212, 244, 247, 248, 250, 252, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 281, 282, 284, 294, 296, 298, 299, 300, 301,302, 307, 310, 315, 319.

Fink Jørgen, s. 130.

Friis Jensen H. Kompagnichef, s. 202.

Frisenvang. Kaptajn, s. 17, 29.

Friis. Premierløjtnant, s. 25.

Færch. Assurandør, kaptajn, s. 29.

G

Gartnernes Salgsforening, s. 72.

Gabriel Jensen. Kaptajnløjtnant, s. 25.

Gedsted Andelsmejeri, s. 333.

Gedsted. By, s. 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343.

Gedsted flygtningelejr, s. 344.

Gedsted Tang- og Madrasfabrik, s. 333.

Getama Danmark A/S, s. 333, 335, 344, 349.

Godtfred Hansen. Skib, s. 141.

Grunnet Niles. Redaktør, s. 232.

Graversen. Næstkommanderende, s. 33.

Graaskelejren, s. 85.

Gudnitz. Kaptajn, s. 17.

Guldberg Nielsen Henry, s. 213.

Guldskatten. Tysk guldskat, s. 307.

Gyvelborg. Spejderhytte, s. 49, 52, 62.

Gørtz Ebbe. General, s. 22, 28, 100, 101, 187.

H

Half. Kaptajn, s. 25.

Hamburg Hovedbanegård, s. 63.

Hanneken. General, s. 28.

Hansen B. Løjtnant, s. 19.

Hansen Chr. Ulrik. Modstandsmand, s. 216.

Hansen E. Politibetjent, s 19.

Hansen Johannes. Ingeniør, s. 29.

Hansen Th. Pastor, s. 80, 81, 82.

Harriman Averill, s. 319.

Harpøth Jan, s. 207.

Hartvig Frisch, s. 102, 160.

Haugsted hr. og fru. Bogtrykkere, s. 117, 118.

Havknuden, s. 92.

Havmanden. Ubåd, s. 277.

Hector Sko. Aarhus, s. 63.’

Hede Nielsens Fabrikker, s. 248.

Hedegaard Ole, s. 43.

Hedtoft-Hansen Hans. Arbejds- og Socialminister, s. 102.

Helrberg S., s, 159.

Helk Jørgen Vilhelm. Kaptajn, s. 24, 264.

Helios. Skib, s. 141.

Henrik Gerner. Værkstedskib, s. 227.

Hendriksholm Skole, s. 202.  

Henriksen N., s. 18.

Hermes. Isbryder og slæbebåd i Aarhus, s. 130.

Hestian. Skib, s. 141.

Hillingsø Knud Erhard, s. 1.

Hillingsø Kjeld. Pensioneret generalløjtnant, s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Hjort Adam. Højesteretsadvokat, s. 145.

Hjorth Rasmussen Allan, s.171.

Hoffman Paul, s. 319.

Holbæk Jens, s. 249.

Holmgaard Kristiansen Gerda, s. 237, 238, 239, 240.

Holmstoel, s. 33.

Horn Victor. Politiassistent, s. 149, 152.

Hornslet Gamle Kro, s. 85.

Hotel Ritz, s. 132, 269.

Hotel Regina. s. 132.

Hotel Royal, s. 132.

Hotel Sankt Knud, s. 133.

Hovedskov Ole. Violinisten, s. 151.

Hundevad Møbler & CO, s. 210.

Husfeldt E., s. 18.

Hvidstengruppen, s. 153.

Hytter Aage, s. 326.

Hæstrup Jørgen. Dr.phil., professor, historiker, s. 17, 27, 244, 245, 264.

Høegh-Guldberg Ove. (dæknavn: Ørn) Læge, s. 33, 34.

Højland Christensen. Oberstløjtnant, s. 22, 165.

Højsgaard G., s. 277.

Häuser E., s. 277.

I

Ingerslevs Boulevards Skole, s. 70.

Isbjørn. Isbryder, s. 130.

Iversen. Dyrlæge og medlem af Hvidstengruppen, s. 155.

Iversen E. B. Kaptajn, s. 25.

Iversen Harald, s. 179.

J

Jacobsen. Farver. Haderslev, s. 25.

Jacobsen Frode. Minister uden portefølje, s. 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 164.

Johansen Eyvind, s. 213.

Jelgren Poul. Telegrafist under og efter krigen, s. 20, 21, og fra side 244 til s. 256.

Jensen Anton Julius Christian. Smedemester. Jens Toldstrups far, s. 13.

Jensen E. C. T., Kaptajn, s. 157.

Jensen Harvey, s. 129.

Johansen Bjerne. Overtelegrafbud, tegner, fra side 331 til side 364.

Johansen Rane. Bankmand, filialbestyrer, direktør, s. 331.

Johansen Sven Christian, s.150.

Johannsen J. N. Kriminalinspektør, s. 136.

Junker Jørn. Oberst, s. 91, 92.

Juncker Flemming. Godsejer, s. 13, 23, 24, 33, 282.

Jyllands-Posten, s. 11, 26, 69, 113, 114, 115, 146, 147, 148, 204, 233, 241, 288, 333.

K

Kalø Vig, s. 126.

Kalø Vig Badehotel s. 258, 259.

Karavellen. Dansested i Aarhus, s. 264.

Karsten Elli. Formand, s. 189.

Kastoft Helga. Gift med DKP´s formand Aksel Larsen, s. 268.

Katholm batteriet, s. 91.

Keltensen Max. Møllersvend, s. 207.

Kibæk Møbelfabrik, s. 210

Kjeldsen. Kaptajn, s. 25.

Klint Helge. Kaptajn, s. 157.

Klint. Kaptajn, s. 25.

Klint. Overløjtnant, oberstløjtnant, s. 157, 158, 323.

Kofod Lisbet. Journalist, s. 127.

Kongehuset, s. 187, 323.

Koraldybet, s. 126, 127.

Kraft Ole Bjørn. Forsvarsminister, s. 187.

Krag Chr. Landsretssagfører, s. 128.

Krag Erik. Kaptajn, s. 270.      

Kretzschmer Knud. Christianshavns Gymnasium, s. 220, 221.

Kristensen Jan H. Dykker, s. 307.

Kristophersen Arne. Højskolelærer, s. 256, 257, 258.

Kronprinsesse Ingrid, s. 202.

Kryssing C. P. Kommandant for Frikorps Danmark, s. 7.

Kvist Hans. Biskop, s. 179, 181, 184

Kæraa. Tandtekniker i Aarhus, s. 137.

Kølle Erik. Civilingeniør. s. 325.

L

Larsen Aksel. Folketingsmand, formand DKP, s. 168, 169, 266, 267.

Larsen C. C. Oberstløjtnant, s. 19, 27, 30, 264, 269 270.

Larsen C. G. Alias Vagn Jensen, s. 20.

Larsen F. H. Maskinmester, s. 187.

Larsen G. T. Kaptajn, s. 157.

Larsen. Skolelærer, s. 42.

Larsen Svend U., s. 102.

Lauridsen Mona, s. 207.

Lauridsen Rita, s. 207, 208, 209,210, 211 til og med side 219.

Lauridsen Svend Erik, s. 208.

Lauridsen Ulrik, s. 207.

Lauring Gunnar. Skuespiller, s. 215.

Lemvig Budstikken. Illegalt blad, s. 229, 231.

Lering, fru. s. 131.

Lerkenfeldt Å, s. 331.

Liljeroth. Skolelærer, s. 43, 44.

Lindemann. General, s. 270, 293, 298, 299.

Lomholt Esbern. Professor, s. 100, 132, 228.

Lonsdale, s. 179.

Louns Bredning, s. 331, 337, 341.

Luchau, s. 128.

Lund Betty. Klasselærerinde, s. 42.

Lund Harry. Fra side. 36 til side 74.

Lund Madsen Anders. Journalist, TV-vært, s. 333.

Lund W. Kaptajn, s. 17.

Lunn Chr. Oberst, s. 29.

Lundorf. Kaptajnløjtnant, s. 19.

Lyngbygaard, s. 278.

Lynge Pedersen Steen, s. 207.

Læssøesgades Skole, s. 70.

Løkkegaard. Oberst, s. 29.

M

Madsen Hakon. Grosserer, s. 129.

Malling Johan. Faldskærmsmand, s. 270.

Malling. Pastor, s. 106.

Maria Regina. Skib, s. 127.

Marselisborg Gymnasium, s. 271.

Marshall George C. Amerikansk udenrigsminister, s. 318, 319.

Marshall-planen, s. 318.

Martinsen K.B. Kompagnichef i Frikorps Danmark, s. 14.

Mary Iversen. Fiskekutter, s. 182.

Merkens saltmine, s. 307.

Mikkelsen. Kaptajn, s. 17.

Mikkelsen. Oberst, s. 30.

Milthers Kjeld., s. 18, 19, 264, 268, 270.

Monte Rosa. Skib, s. 141.

Mouritzsen Dan. Forfatter. Silkeborg Bad. Fra side 291 til side 311.

Munck Ebbe, s. 159.

Munch P., s. 102.

Munksø. Bademester hos Silkeborg Bad, s. 306.

Møller Børge. Forretningsfører, s. 187.

Møller C. V. Generalløjtnant, s. 268.

Mørk Christiansen Georg, s. 150.

Mørk Per. Orlogskaptajn, s. 128.

Müller Bruno. Minedykker, s. 126, 127.

Maag. Direktør, s. 328.

N

Nationaltidende. Avis, s. 297.

NATO-hovedkvarter., s. 311.

Nedermark Hansen. Terrorist, s. 37.

Nellemann-Andersen A. H. Skolelærer, s. 77.

Nellemose Karin. Skuespiller, s. 314.

Nielsen Aksel Gotfred, s. 128.

Nielsen Hans. Tjæreborg, s. 25.

Nielsen Mogens Henrik. Modstandsmand, Gestapofange, Bernadottegården, s. 318.

Nielsen Niels Aage. Modstandsmand, cand.mag. s.18, 99, 262.

Nielsen Poul Anker, s. 207.

Niiendam Michael. Holmens provst. Dr.theol., s. 187

Nilsson Lars, s. 48.

Nordentoft Knud. Læge., s. 264, 265.

Nordentoft.  Skolelærer, s. 20.

Ny Munkegades Skole, s. 70.

Nørrebrogades Skole, s. 70.

Nørberg Orla. Generalmajor, s. 149.

Nørgaard Felix. Forfatter, s. 314.

Nørlund Ib, s. 25.

O

Odense Stålskibsværft, s. 359.

Olesen Osvald, s. 171.

Olsen. Tømmerhandler i Sdr. Omme, s. 31.

Overgaard Nielsen F. Redaktør, s. 232.

P

Pancke Günther, s. 240.

Paradisgades Skole, s. 70.

Pedersen Bjørn, s. 207.

Pedersen Carl, s. 332.

Pedersen Gertrud. Toldstrups kurerpige, kodepige, sekretær, s. 35.

Pedersen Jørgen. Professor, Dr.polit., s. 99.

Pedersen Poul. Skolelærer, s. 78, 79.

Peter Gift. Restaurant og vinstue, s. 48.

Petersen Carsten, s. 207.

Petersen Johannes. Fisker i Kalø Vig, s. 127.

Petersen R. G. Kaptajn fra region 2 Midtjylland, s. 22.

Ploug Roar. Kaptajn, s. 157.

Plum. Ingeniør, s. 25, 268.

Roest-Nielsen. Major, s.149.

Post- og Telegrafværnet, s. 361.

Poulsen Henning. Professor, s. 282.

Prehn Holger. Kapelmester, s. 132.

Prinsesse Margrethe, s. 234.

R

Rasmussen Elias. Kunstner, s. 240.

Renner. Gestapochef, s. 129, 138.

Reitoft Emmy, Fra side 314 til side 318.

Riis Poulsen Ulrich, s. 72.

Rothenburg, Maleri af Harry Lund, s. 62.

Røde Heste i Sneen. Bog., s. 314.

Røde Kors, s. 234.

Rønne Hansen. Højskolelærer, s. 259.

Rønnelin Møller. Radio-kvartermester i flåden, s. 21.

S

Sabroe Peter, s. 269.

Salling i Aarhus, s. 66.

Samos. DFDS-skib, s. 358.

Samsøgades Skole, s. 70.

Schack Eyber. Bankdirektør, s. 132.

Schiøtz Aksel. Sanger og skuespiller, s. 314.

Schoch Aage. Frihedsrådet, s. 16.

Schultz Peter. Skolelærer, s. 42.

Schwitzgebel. Kriminalrat, s. 136.

Schøller. Oberstløjtnant. Leder i Midt- og Nordjylland, s. 22, 25.

Sct. Annagades Skole, s. 71.

Schjødt-Eriksen. Kaptajn, s. 330.

Skive Folkeblad, s. 230.

Silkeborg Avis, s. 189, 190, 205, 285, 300, 304.

Silkeborg Bad. Fra side 289 til side 311.

Silkeborg Bunkermuseum., s. 311.

Silkjær, s. 179.

Sivertsen. Løjtnant, s. 157.

Skoletandplejen i Graven, s. 71.

Skov (Schou) Holger. Skolelærer, s. 43, 76.

Skovbjerg Emil, s. 213.

Skovvangs Skolen, s. 71.

Skæring Hede. Mindelund for henrettede modstandsfolk, s. 149.

Smith-Hansen C. V. Civilingeniør, s. 269.

Sneum Axel. Lærer, s. 101.

Sommerlejren i Fuglsø, s. 53, 56.

Stabrand flygtningelejren, s. 86.

Stauning Th. Statsminister, s. 102.

Staunstrup. Politimester fra Odder, s. 19, 269.

Stecher Christensen. Borgmester i Aarhus, s. 272.

Strange-Pedersen. O. Cand.polit., s. 96, 111, 265, 268.

Struers Kemiske i Studsgade, s. 51.

Studstrupværket, s. 128.

Svampedam Lejrskole, s. 72.

Söhring. Generalkonsul, s. 136.                        

Sørensen Arne. Frihedsrådet, s. 16, 100.

Sørensen Elo. Pastor, s. 78.

Sørensen Helmer. Radioavisen, s. 232.

Sørensen Hoger. Redaktør, s. 232.

Sørensen Johs. G. Redaktør, s. 232.

Sørensen Kristine (født Fiil), s. 153, 154, 155.

Sørensen Vagn. Fotograf, s. 292.

T

Tante Laura. Legetøjsbutik i Aarhus, s. 67.

Thale Knud. Landsretssagfører, s. 247.

Thise Mejeri, s. 333.

Thisted Dagblad, s. 231, 232, 291.

Thøger Jensen. Lejrskoleleder for Ahl Hage, s.78.

Thøgersen Stig, s. 31.

Toft-Christensen. Faldskærmsmand, efterretningsgruppe, s. 19, 270.

Toldstrup Jens. Nedkastningschef, s. 13, 14, 15, 16, 23, 24, 29, 33 34, 35, 254, 264, 268, 269.

Truman Harry, s. 319.

Truelsen Svend. Major, s. 8, 9, 10, 160.

Tønnesen Gunhild, s. 16.

Tøstrup Centralskole, s. 94.

U

Udengaard Andersen Knud. Kaptajn, s. 149.

Ufarskov Svend, s. 9.

Unmack Larsen Svend. Borgmester i Aahus, s. 133, 272.

Uth Tove. Toldstrups datter, s. 13.

V

Valdemarsgades Skole, s.70.

Vandrehistorier, s. 307.

Vang F. T. Premierløjtnant, s. 24.

Vedel. Flådechefens viceadmiral, s. 101, 187.

Vedsted Hansen. Frue, s. 31, 33.

Vendsyssel Tidende, s. 121, 159, 312.

Viborg Stiftstidende, s. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 243.

Villemoes. Handelsminister, s. 244.

Von Schalburg C. F. Chef for Frikorps Danmark, s. 14.

Vor Frue Kirke, s. 78.

Voss Erling, s. 97.

W

Wagner. Oberstløjtnant, s. 18, 22.

Wagner Svend. Arbejdsmand, DKP´s repræsentant i kommandoudvalget, s. 265.

Warming Knud. Hospitalsdirektør, s. 325.

Wegner Hans J., s. 332, 333.

Weizman Carl, s. 77.

Werner Best. Dr., s. 40.

West Christian. Skolelærer, s. 42.

Wichfeld Monica. Modstandskvinde, s. 216.

Willers Kro, s. 249, 268.

Winkel Børge, s.179.

Winkel Kristian, s. 179.

Wolden-Ræthinge Anne kaldet ”Ninka” Journalist og forfatter, s. 13, 14, 15, 16.

Wright, Thomsen & Kier, s. 116.

Wulff Hans. Overkirurg, dr.med., s. 324.

Z

Zone-Redningskorps, s.140, 141, 142, 143, 144, 330.

Ø

ØK. Det Østasiatiske Kompagni, s. 146.

Øllgaard. Doktor, s. 31, 33.

Østergades Hotel, s. 50, 51.

Å

Aarhus Amtstidende, s. 146.

Aarhus Badeanstalt, s. 73.

Aarhus Belysningsvæsen, s. 133.

Aarhus Byhistoriske Udvalg. S. 134, 135.

Aahus Hallen, s. 77.

Aarhus Stiftstidende, s. 11, 70, 72, 74, 122, 124, 125, 128, 130, 131, 145, 146, 240, 244, 271, 273, 274, 275, 276, 287, 297.

MUSEER

Bangsbo Kystmuseum ved Erik Christensen og Kenneth Kristensen.

Frihedsmuseet.

STATENS ARKIVER OG PRIVATE ARKIVER

Biblioteket på Kastellet.

Det Kongelige Bibliotek.

Lokale arkiver og samlinger.

Lokale museer.

Private arkiver.

Rigsarkivet.

Statsbiblioteket.

LASERTRYK P. O. PEDERSENS 26. TLF. 87.30.33.03.

TRYKKERIET DER HAR LAVET HELE SERIENS BØGER.

 

HJÆLP MED DIN HISTORIE

SKRIV OM DIN HVERDAG FRA 1950 TIL 1960 TIL BIND 7.

Ønsker du/I at skrive om dine eller familiens minder til endnu en ny spændende bog, bør du kontakte forfatteren Pernille Ann Pedersen. Indsamlingsperioden er nu nået til periode fra 1950 til 1960. Din/jeres historie/beretning skal ikke handle om besættelsestiden. Din historie kunne handle om din opvækst, skolen eller måske din læreplads. Skriv lige fra hjertet så det ikke bliver en stiv tekst. Du må skrive op til 30 sider og gerne foto og tegninger med. Det er meget nemmere end du tror. Det ikke et minut for sent at begynde indsamlingen nu. Tiden løber hurtigt, for hurtigt- og lige med ét er vi nogle gamle nedslidte kroppe der sidder i gyngestolen og drømmer tilbage på de gode gamle dage. Alle disse minder skal vore efterkommere også have mulighed for at læse, SÅ NU skal der indsamles historier, fotos, aviser og blade. Skriv alt det ned du ønsker at dele med hele Danmark. Skriv så godt du kan for vores korrekturlæser skal nok finde de grammatikfejl vi alle laver. Bind 7. udgives i 2024. Til dato har Pernille udgivet i alt 4.400 sider. Har du oplysninger så ring venligst til forfatteren på 28.91.13.90. Du kan også skrive til Pernille. MAIL: forlaget.vrejlev@gmail.com 

BIND 7. HAR DEADLINE JULEAFTEN 2023.

SERIEN ER SKREVET OG LAVET SOM ET RENT NON PROFIT PROJEKT OG DET ER EN LILLE HOBBY.

Bøgerne er blevet fremstillet med frivillig og gratis hjælp fra folk, der har bidraget med en håndsrækning til hvert bind i form af korrekturlæsning og indsamling af arkivalier. Hverken Forlaget Vrejlev, der udgiver bøgerne, eller forfatteren tjener én eneste krone på udgivelserne. Ingen, absolut ingen bliver lønnet i projektet. En stor tak til alle fonde og private. Et evt. overskud vil blive doneret til: ”Frihedsmuseets Venners Fond” når regnskabet gøres op et år efter den sidste udgivelse.

Måtte bøgerne blive læst som det, de er: Et minde om år i Danmarks historie – år, hvor et lille folk gik i kamp mod en overmægtig fjende for at genvinde sin frihed og sit lands ære. En kamp sammen med vore store allierede, som blev fulgt af den civiliserede verden, og som til sidst resulterede i sejr og frihed til det danske folk.

I 2018 modtog forfatteren Pernille Pedersen ”Niels Ebbesen medaljen” for bogen ”Vendsyssel under besættelsen”

Bøgerne kan købes eller bestilles hjem hos alle landets boghandlere og de mange internetboghandler samt på forlagets hjemmeside og webshop.: www.besaettelsenijylland.dk  

 

Mail: forlaget.vrejlev@gmail.com

August 2023. Copyright © Forlaget Vrejlev/Pernille Ann Pedersen.