Registeret til bogen

Det kommende register til bogen:
”AALBORG OG DET SYDLIGE NORDJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN”
I dette register ville det være naturligt at få alle personnavne med, som er omtalt i bogen. Men af pladshensyn måtte der en begrænsning til, ellers ville denne bogs register blive en bog i bogen.
A
A. Enggaard A/S, Aarhus. Entreprenørfirma, s. 710.
Adolf Holsts trykkeri. Aalborg, s. 49.
Ahnfeldt-Mollerup, T., s. 317.
Albert, Johannes, Gestapomand, Aalborg, s. 539, 540.
Albertz, Heinrich, s. 568.
Altenburg Hansen, faldskærmsmand, s. 86.
Amalienborg, s. 377, 378, 392.
Ammundsen, Ejnar, læge, dæknavne: Bloch, Zigzag og Lund. Medlem i Toldstrups stab, s. 117, 118, 126, 319, 324, 327.
Ammundsen, Esther, logivært, s. 69.
Andersen, Alsing Emanuel, politiker og minister, s. 376, 377.
Andersen Buchardt, A, C., automobilhandler, s. 471.
Andersen, Carl Evald, modstandsmand, s. 148.
Andersen, Charles, arbejdsmand, Hadsund, s. 553.
Andersen, Chr., chauffør for Gestapo i Aalborg, s. 455.
Andersen, Ejlif, tekstilhandler, s. 208.
Andersen, H. C., kriminalassistent, s. 664.
Andersen, Henning, møller i Hvidsten, medlem i Hvidstengruppen, s. 235, 236.
Andersen, Jens, museumsleder for ”Bunkermuseet Hanstholm”, s. 11.
Andersen, Lars Krogh, telefonmontør, s. 139.
Andersen, Marius, borgmester, s. 126.
Andersen, Stinus, købmand, s. 517.
Andersen, telefonmontør fra Hobro, s. 205.
Andersen, Thune, overlæge, s. 550, 552, 553.
Andersen Ruth, Carl-Viggo, pastor. Dæknavne: Henrik eller Mogens, s. 200.
Andersen, W. Anders, deltog i sprængningen af Langåbroerne, s. 535, 666. 
Andersen, Willy, mælkehandler i Aalborg, s. 523.
Andreasen, Hans Krarup, (Mogens), s. 127.
Ansgarkirken i Aalborg, s. 406.
A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål.
S. 707.
B
Baadstrup, kulgrosserer, logivært, s. 141.
Baastrup Thomsen, Svend, s. 235.
Bach, politimester i Aalborg, s. 7, 10, 108, 402, 505, 509, 510, 511, 518, 692.
Bach, ingeniør i Randers, s. 112, 137.
Balling, bankdirektør, Hobro, s. 555, 653.
Balling, Ejnar, faldskærmsmand, s. 75, 78, 81, 133, 135, 169.
Balslev, Emil, medlem i Aarsgruppen, s. 168.
Balslev, Gudrun, s. 168.
Bank-Larsen, alias,”Andy Larsen”, s. 69, 76, 77, 110, 111.
Bang, Ole, overlæge, Randers, s. 315, 316.
Bang & OIufsen, radio og Tv -fabrik i Struer, s. 68, 84.
Bangsbøll, F. C. S., sverigesruterne, s. 346.
Bardenfleth, s. 377.
Barfod, A., politimester, s. 12, 54.
Barthholdy, læge, Skørping, s. 554.
Bartram, Grete, Aarhus, s. 146, 147, 368.
Bech, Fritz, kriminalsekretær, s. 456, 533, 540, 694.
Bech, Magnus, malermester, s. 139.
Bech, overtjener på Hotel Phønix, s. 405.
Bendix-Poulsen, amtslæge, s. 503.
Bennike, Vagn, general, s. 73, 92, 99, 115, 117, 148, 149, 224, 227, 241, 318, 320, 326, 333, 334, 335, 337, 339, 342, 343.
Berg, Ole, s. 501, 517, 545.
Bernadotte, Folke, s. 449, 643.
Berndt, Gestapomand, Aalborg, s. 454, 459, 517, 526, 532, 533, 534, 694.
Bertelsen, A. Chr. skibshandler, s. 479.
Bertelsen, Børge, s. 213.
Bertelsen, Kirsten, kode -og kurerpige for Toldstrup, s. 640.
Best, Werner, s. 379, 528, 529, 531, 664, 700.
Bidstrup, Kaj, s. 218.
Bjørn-Jensen, K. A., fotohandler, s. 139, 655.
Bjørnvad, Anders, forfatter og historiker, Lic.phil., s. 705, 706.
Bluhme, Erling, kriminalassistent, s. 518, 519.
Blytgen-Petersen, Emil, journalist hos BBC, s. 34, 35.
Boesbøll, klaverstemmer, s. 141.
Boje, Jørgen, skindhandler og modstandsmand, s. 110.
Bohnsen, Svend, s. 213.
Boldrup Museumsforening, s. 204, 206.
Boldsen, jernhandler, s. 319.
Bolle, Fritz, Gestapochef i Aalborg, s. 454, 457, 686, 689, 690, 696, 697.
Bondesen, Eskild, modstandsmand i Nibegruppen, s. 171.
Bording, landbrugsminister, s. 395.
Borge, Victor, s. 708.
Bork-Andersen, faldskærmsmand, s.192.
Borregaard, Marinus, sabotør, s. 624.
Bovensiepen, Otto, chef, s. 342, 343, 459, 470, 517, 525, 526, 700.
Buhl, s. 395.
Brandenburg, Poul Eduard, faldskærmsmand, s. 226.
Brandt, Rudolf Paul Peter, Gestapomand, Aalborg, s. 694, 696.
Brandt, Willy, s. 568.
Brandtner, konsul, s. 108, 454.
Breing, Gestapomand, Aalborg, s. 456.
Brinkjær, pastor, s. 490.
Brock. V. kriminaloverbetjent, s. 526.
Bronzestøberfirmaet O. Storm Sørensen, i Skalborg, s. 706, 710.
Bruhn, (Bruun) Carl Johan, faldskærmsagent, s. 67, 70, 79.
Brøchner, Henning, manufakturhandler, s. 76, 109, 110, 133, 319.
Brøndum, Henning Emil, s. 464, 465, 476.
Brøndum, H. P., s. 657.
Bryel, boghandler, s. 490.
Bülow, doktor, s. 606.
C
“Cain”, Ole J. G. Bergh, telegrafist, s. 84, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 100.
Carlsen, Henning, gymnasiast fra Horsens, s. 290.
Carlsen, Martin, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171.
Carlsen, Peter, faldskærmsagent, s. 232.
Chievitz, Ole, s. 314, 315, 372.
Chamberlain, s. 31.
Christensen, konsul, s. 354, 355.
Christensen, Erik, s. 319.
Christensen, Hans, s. 218.
Christensen, Holger, s.337.
Christensen, Kaj, modstandsmand i Nibegruppen, s. 171.
Christensen, Knud, modstandsmand. Dæknavn: “Jørgen Knudsen”. Kutter-reder, minkavler, Hirtshals, s. 37, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 416, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631.
Christensen, Meyer, E., elektriker, s. 471.
Christensen, Peder, forfatter, s. 198, 218, 259.
Christensen, præst i Spentrup, s. 234.
Christensen, Svend, modstandsmand, s. 65.
Christensen, Svend E. Eureka-mand, s. 158, 160, 161.
Christensen, S. V., dæknavn: Ole. Holstebro. Medlem i L-grupperne, s. 485.
Christensen, Sv. Erik, repræsentant, Aalborg, s. 299.
Christensen, Aage, modstandsmand fra Nibe, s. 174.
Christensen, Aage Møller, agent, s. 175.
Christian X. Konge, s. 380, 503, 650.
Christiansen, Anthon, Jægerspris flygtningelejr, Frejlev pr. Aalborg, s, 597.
Christiansen, Gunnar, s. 92.
Christiansen, G. G. Mørch, Deltog i sprængningen af Langåbroerne, s. 535, 666.
Christiansen, Kaj, s. 16, 22.
Christiansen, Otto, Manley, deltog i sprængningen af Langåbroerne s, 535, 666.
Christiansen, Orla T., chauffør for Gestapo i Aalborg, s. 455.
Christmas Møller, s. 35, 38, 70, 348, 349, 350, 351.
Churchill-Klubben, modstandsgruppe stiftet af unge drenge i Aalborg, s. 101, 103, 105, 107, 108, 109, 274, 276, 352, 552, 660.
”CIMBEREN”, illegal avis i Aalestrup, s. 54.
Clausen, Frits, s. 396, 653.
Clausen, Holger, assurandør, Hobro, s. 54, 138.
D
Dagdriverbanden, s. 127.
Dahl, A. J., Gestapomand, Aalborg, s. 687, 702.
Dalby, modstandsmand, s. 39.
Dalsgaard, Børge, s. 213.
Dalsgaard, Cristian. s. 205, 207, 213.
Dam, Anders, ordførende direktør ved Jyske Banks Almennyttige Fond, s. 709.
Dam, Henning, s. 232, 233.
Dantoft, Arne Eilif Dybdahl, smed, s. 192, 194, 198, 218, 658.
Darket, Uffe, medlem i Churchill-Klubben, s. 105.
Davidsen, Ejnar, grosserer, s. 76, 77, 122, 129, 130, 131, 132, 180.
Davidsen, Svend Evald, s. 489.
Dethlefsen, Henrik, forfatter, s. 348.
”Den billige skrædder” i Aarhus, s. 140, 323.
Det Kongelige Bibliotek, s. 93.
Dewing, general, s. 345, 658, 659.
Diechmann, Poulsen, s. 213.
Digmann, kaptajn, s. 653.
Drachmann, Jørgen, redaktionssekretær, s. 127, 141.
Dragheims boghandel, s. 659.
Dronningen, H. M. s. 705.
Dokker, Rigmor, s. 39.
Duus-Hansen, modstandsmand og ingeniør, s. 68, 69, 83, 84, 88, 95, 328, 329.
Döhlemann, kriminalsekretær hos Gestapo i Aalborg, s. 456, 539, 540, 694.
E
Eckhardt, Fritz, Gestapomand i Aalborg, s. 132, 454, 491, 499, 519, 539, 540, 697.
Egelund, Nielsen, Børge, s. 213.
Ehlern, politifuldmægtig, s. 108.
Eigenbroth, N. Aug., dæknavn: Birk og Skjold. Journalist, s. 39, 59, 92, 266, 285, 303, 304, 308, 357, 367, 368, 545.
Ejsing, Sigvald, kæmpede mod tyskerne den 9. april 1940 i Haderslev, senere politimand, Frederikshavn, s. 322, 520.
Ellebæk, styrmand, s. 356.
Elm-Larsen, Alf, politifuldmægtig, s. 645.
Elstrøm, Arne, dæknavne: Nybo og Otto Petersen. Modstandsmand tilknyttet Sverigesflugtruterne, s. 122, 356, 357, 363.
Engberg, plantageejer. Ejer af gården. ”Marienhøj”. Logivært, s. 144.
Enggaard, Asger, ingeniør. Logivært på Østerbro i Aalborg, s. 144.
Enggaard, Jørgen, direktør ved, Entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, s. 710.
Engsig, Knud, boghandler, s. 48, 468.
Eremitagesletten, ved København, s. 71.
Eriksen, Børge, sekretær i Dansk Samling, s. 129.
Eriksen, Christian, s. 213.
Eriksen, Jens, sabotør, s. 121.
Errboe, Liss Agnete, en af Toldstrups kurerpiger s. 95, 98, 323.
“Eskildsen”, dæknavn for Toldstrup, s. 196.
Espegaard, Arne, (før Nielsen), modstandsmand, s. 37, 38, 39, 40, 46, 47, 123.
“Et Haandtryk” et hæfte Toldstrup sendte ud til sine folk efter befrielsen, s. 93.
F
Falkenhorst. General i det ”tyske infanteriet”, s. 2.
Falsing, Svend, ekspedient, s. 139.
Felsen, direktør, Sæby, s. 554.
Fiil, Gudrun, kromutter, Hvidsten Kro, s. 111.
Fiil, Marius, kromand og ejer af Hvidsten Kro, s. 110, 235, 236, 237.
Fiil, Niels, medlem i Hvidstengruppen, s. 42, 63, 236.
Finsen, Jens Christian, s. 213.
Fjellerup, Mogens, medlem i Churchill-Klubben, s. 105.
Flensted, Søren, flymekaniker, specialist i luftkrigen og våbennedkastninger over Danmark, Billund, s. 29, 66, 136, 137, 158, 186, 210, 232, 388, 398, 443, 446. 448, 450, 637, 640, 643, 647, 652, 653, 654, 655, 676, 677.
Fog, Mogens, s. 314.
Fogh Petersen, fru., s. 127.
Folke Bernadotte, s. 449, 564.
Folsach, skovrider fra Dronninglund Storskov, s. 552.
Foss, Erling, s. 314.
Frandsen, Erik, s. 705.
Frederiksen, Eigil Astrup, medlem i Churchill-Klubben, s. 105.
Frederiksen, Svend Aage, s. 110.
Frisch, Hartvig, socialdemokratiske politiker, s. 486.
Fischer, gestapomand i Aalborg, s. 696, 697.
Friis, Chr., vagtmand hos Gestapo i Aalborg, s. 456.
Friis, Petersen, Poul Ole, arbejdsleder, s. 206.
Fritzehus, Mortensen, Anders, tømrermester, s. 137. 138.
Frk. Boesen, dæknavn for Liss Agnete Errboe, s. 99.  
Frk. ”Stig” Jensen, en søster til forlagsboghandler Stig Jensen, København, s. 77.
Frost-Holm, Jørgen, boghandlermedhjælper, s. 139.
 “Fætter”, dæknavn for nedkastningschef A. Toldstrup, s. 99.
Fynbo, Grønvald, barber, Viborg, s. 490.
G
Galster, rektor på Katedralskolen i Aalborg, s. 20, 107.
Gaugain, Jean, keramiker. s. 52.
Geisler, Ole, ledende modstandsmand, s. 64, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 91, 110, 111, 132, 133, 134, 169, 230, 231.
Gjessing, Vognsen, Else, Aalborg, s. 168, 169.
Gjessing, Poul Ib, sabotør, s. 122, 132, 168, 169,180.
Glerup, Egon, sabotør, s. 122.
“Goal”, dæknavn for Vagn Bennike, general, s. 99, 326.
Goldstein, familie fra Aalborg, s. 532, 533, 534.
Gram, Helge W., oberst, kammerherre, s. 705, 706.
Grand Hotel, Hobro, s. 23.
Grandjean, Olaf, Klarup s. 299.
Graversen, Robert, s. 157.
Greisen, læge i Aalborg, s. 143.
Griegs, Nordahl, s. 39.
Grimm, politisekretær, s. 455.
Groot, vognmand, s. 319.
Gross, Walther, Gestapomand i Aalborg, s. 697.
Grunnet, Niels, journalist og redaktør ved BBC, s. 36.
Gudnason, Lars, stenhugger, s. 706.
Gudnitz, s. 288.
Guldberg, Jørgen, s. 218.
Gundel, Leif, journalist ved BBC i London, s. 34.
Gundorf, Harry, typograf, s. 139.
“Gustav Olsen”, dæknavn for Vagn Bennike, general, s. 98, 117. 636.
Gutmann, s. 534.
Göring, generalfeltmarskal, s. 5.
Gyberg, Werner, grosserer, leder af hjælpetjenesten og Sverigesruterne fra Vendsyssel, s. 164, 253, 266, 354, 361, 363, 372.
Gørtz, general, s. 345.
Gårn, Helge, s. 208.
H
Hagerup-Petersen, bankmand, s. 548.
Hammer, Mogens, radiomand, faldskærmsmand, s. 68, 69, 78, 229.
Hanneken, von, s. 402, 437, 530.
Hansen, August, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171, 172.
Hansen, C. J., overbetjent, s. 76.
Hansen, Christian Ulrik, også kaldet “Christian U”, faldskærmsmand, s. 42, 63, 70, 71, 114, 130, 168, 169, 213, 416.
Hansen, Arthur, Henning, far til Christian Ulrik, s. 70.
Hansen, Kristine Marie, mor til Christian Ulrik, s. 70.
Hansen, Hans Thorvald, husmand, s. 206.
Hansen, Ib Nedermark, terrorist, s. 475, 476, 686, 687.
Hansen, Marinus, typograf, s. 319, 320.
Hansen, Palle, ingeniør, logivært i Istedgade. Aalborg, s. 143.
Hansen, Poul, agent, s. 232.
Hansen, Robert, reservebetjent fra Aalborg, s. 455, 519.
Hansen, Søren, redaktør, s. 374.
Hansen, Utoft, Poul, Gravensgade i Aalborg. Logivært, s. 143.
Havrehed, Henrik Holger, translatør i tysk, dansk historiker, s. 567, 587, 588, 602.
Hecht-Johansen, Johan Erik, faldskærmsmand, s. 83, 222.
Heden, Svend, s. 319.
Hein, Harald, stenhugger, s. 120, 559.
Hein, provstinde, s. 142.
Hein, Piet, s. 142.
Heldtberg, Walther, medhjælper ved Gestapo i Aalborg, s. 702.
Helk, Jørgen Vilhelm, kaptajn, s. 192.
Hellesen, Frode, chauffør hos Gestapo i Aalborg, s. 455.
Helligsøe Kristensen, arbejdsmand, s. 139.
Hempel, Søren, s. 366.
Henrichsen, leder i flygtningelejren på Hobrovej i Hobro, s. 600.
Henriksen, Hans Jørgen, s. 168, 169.
Henriksen, Henrik, s. 356.
Henriksen, to søstre (Moster og Søster), logiværter, s. 142.
”Hermes”, telegrafist, s. 95.
Hermannsen, Hans, leder af Gestapos kommunistbekæmpelse i Danmark, s. 534.
Herschend, Knud, faldskærmsmand, s. 83.
Hesseldahl, Jørgen, modstandsmand, med i Toldstrup-staben, s. 193, 256, 290.
Heyderhoff, ansat hos Gestapo i Aalborg, s. 456.
Heyn, vognmand og logivært for Toldstrup staben, s. 144.
Hitler, Adolf, s. 1, 3, 31, 32, 37, 55, 67, 565, 616.
Hjortshøj, pladsleder, s. 195.
Höeft, Kurt Willy, Obersturmbfh, leder af SD i Aalborg, s. 470, 685, 686, 687.
Hoff, adjunkt, s. 112.
Hoff, Kaj Hannibal, lærer, s. 534.
Hoffmann, Dr., s. 525, 533, 534.
Hoffmann Madsen, P., s. 398.
Holch, von, Erik Flemming, faldskærmmand, s. 192.
Holck, P., amtmand I Randers, s. 412, 535.
Hollingworth, “Holly”, engelsk major, s, 72, 73, 79, 92, 226.
Holm, Johs. Revisor i Frederikshavn, s. 50.
Holm, Ralph, s. 567, 568.
Holst, Poul, seminarieforstander, s. 616.
Holten-Andersen, bogtrykker, s. 76, 120.
Holten, Svend Asbjørn, Politikommissær, s. 513.
Hornbo Andersen, Knud, medlem af Churchill-klubben, s. 103, 107, 108.
Horsens Folkeblad, s. 470.
Hotel d’Angleterre, s. 449.
Hotel Phønix, Aalborg, opholdssted/kontor for Toldstrup-staben i
befrielsesdagene, s. 405, 639, 644.
Houlberg, Alf, medlem af Churchill-klubben, s. 103, 107.
Houlberg, Kaj, medlem af Churchill-klubben, s.107.
Houmann, Børge, s. 314.
Hovedskov, Ole, kontorist, s. 542.
Husfeldt, Erik, s. 314, 315, 317.
Hvid, Else, s. 41.
Hvidtfeldt, Hans Jørgen, s. 218.
Hæstrup, Jørgen, historiker, forfatter, s. 85, 126, 128, 129.
Høeg, Carsten, professor, s. 664.
Høegh-Guldberg, Ove, læge, s. 93, 266.
Höffler, Gestapomand, Aalborg, s. 459.
Højby, Palle, politifuldmægtig, siden politimester, modstandsmand, s. 158, 290.
Højgaard, Henning, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171.
Højsgaard, Orla, pastor, s. 653.
I
Isaksen, Carl, fisker, s. 135.
Issel, Horst Poul, Gestapomand fra Aalborg. s. 700.
Iversen, Albert, dyrlæge og medlem i Hvidstengruppen, s. 83, 236.
J
Jacobsen, dyrlæge, Romdrup, s. 547.
Jacobsen, Frode, Frihedsrådet, politiker, minister, s. 312, 314,349, 350, 487.
Jacobsen, Hans Erling, medlem i Aarsgruppen, s. 168.
Jacobsen, logivært på godset Kjeldgaard nord for Selde, s. 143, 144. 
Jens Bangs Stenhus, s.143, 468.
Jens Lyn, s. 319.
Jensen, Aksel, s. 213.
Jensen, Anna, (hjælper for våbenmodtagegruppe), s. 206.
Jensen, Anton, det hed Toldstrup før han mødte Juncker, s. 112, 113, 114.
Jensen, Børge Thorkild, Aars, s. 527.
Jensen, Dinesen, Niels, s. 204.
Jensen, E. C. T., kaptajn, s. 233.
Jensen, Erik, politimand, medlem i Aarsgruppen, s. 168.
Jensen, Emanuel, chauffør for Gestapo i Aalborg, s. 455.
Jensen, Hans, F. Boldrup, forfatter, s. 206, 207.
Jensen, Henry, borgmester, s. 493.
Jensen, J. J., s. 146, 264, 298, 316, 320, 363, 372, 642.
Jensen, Jens Jacob, faldskærmsagent, s. 232.
Jensen, Jens Poul, faldskærmsmand og sømand, dæknavne: Svend, Marokko, s. 74, 75, 77, 79, 81, 120, 130, 133, 134, 176, 180, 319.
Jensen, Jørgen, (HC) overbetjent fra Silkeborg. Medlem i L-Grupperne, s. 485.
Jensen, Karen, Papirhuset i Prinsensgade. Logivært, s. 143.
Jensen, Kristian, brugsforeningsuddeler, s. 206.
Jensen, Kvist, pastor, s. 205.
Jensen, Marie, fodermesterkone ved Rørdal, s. 423.
Jensen, Niels Jørgen, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171.
Jensen, Peter, s. 110.
Jensen, Robert, sverigesruterne, s. 354, 355.
Jensen, Stig, modstandschef på Sjælland, s. 68, 69, 77.
Jensen, Svend Aage, bager, s. 139.
Jensen, Thøger, arkitekt, s. 77.
Jensen, Tolboe, Alf, sabotør, s. 535, 666.
Jensen, Verner, bankassistent, Frederikshavn, s. 76, 135, 352, 355.
Jensen, Vig, Ole, Kulturminister, s. 77.
Jensen, Vilhelm, murermester i Aalborg, s. 113.
Jensen, Westergaard, Michael, medlem i Aarsgruppen, s. 168, 169.
Jensen, Willy, s. 319, 320, 321.
Jensen, Aalbæk, Erik, modstandsmand, s. 42, 627.
Jepsen, Bruno, s. 284, 285.
Jepsen, Holger, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171.
Jepsen, Peter, premierløjtnant, faldskærmsmand, s. 192.
Jess, Poul, gestapomand i Aalborg, s. 687, 689, 694.
Jessen Mikkelsen, dansk gestapomand i Aalborg, s. 457, 633, 686, 687, 695, 699.
Johannesen, Svend, C., deltog i sprængningen af Langåbroerne s. 535, 666.
Johannsen, Dr., Kriegsgerichtrat fra Sønderborg, s. 20, 108.
Johansen, Gregers, besætningsmedlem på “Jytte Clausen”, dansk damper, s. 356.
Johansen, Fillp, Hans Robert, faldskærmsagent, s. 232.
Johansen, Verner, faldskærmsmand, s. 68, 69, 70, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 91, 146, 169, 231.
Jonasen, Kristian, s. 213.
Juhl, kriminaldommer, Aalborg, s. 108.
Juncker, Flemming, dæknavne: Faber, Mandarin, Elefanten, modstandschef, SOE i London, godsejer, s. 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 83, 98, 99, 110, 112 114, 115, 128, 133, 135,167, 213, 229, 319, 320, 325, 327, 342, 351, 355, 363, 364, 648, 704, 705, 708, 711.
Jyllands Postens bygning i Frederiksgade 72. i Aarhus under krigen, s. 116.
Jyske Banks Almennyttige Fond, s. 709.
”Jytte Clausen” dansk damper, s. 356, 357, 358.
Jøker, frøkenerne i Aarhus, s.110.
Jønsson, Sv. Mekaniker, Aalborg, s. 299.
Jørgensen, A. J, kriminalinspektør, dæknavn: Aabo, s. 96, 126, 158.
Jørgensen, Morell, redaktør, forfatter, s. 12, 136, 139, 425, 653, 656.
Jørgensen, Robert, journalist ved BBC, s. 34.
K
Kanditt, Albert, leder i kørselsafdelingen hos Gestapo i Aalborg, s. 455, 540, 697.
Katchemich, ansat hos Gestapo I Aalborg, s. 457.
Kaupisch, Leonard von, general, s. 30.
Keitel, s. 434.
Kibsgaards Boghandel, Algade 23, Hobro, logivært for Toldstrup-staben, s. 142.
Kier, C. V., ingeniør, s. 247.
Killian, ansat hos Gestapo i Aalborg, s. 456.
Kirk, Aage, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171.
Kjeldsen, et af Toldstrups dæknavne, s. 154, 155, 324.
Kjeldsen, Ole, s. 174.
Kjøldgaard, lærer, s. 119.
Kjølsen, kommandørkaptajn, s. 4
Kjærbøl, Johannes. Fhv. minister, chef for Flygtningeadministrationen, s. 567, 568.
Kjær Hansen, Johan, medlem i Hvidstengruppen, s. 236.
Klint, Helge, kaptajn, s. 233, 234.
Klitbo, maskinmester, Rørdal, s. 541.
Klithammer, Arne, modstandsmand, s. 208.
Klithammer, Hans, modstandsmand, s. 208.
Kniest, Gestapomand i Aalborg, s. 454, 456, 690, 694, 700.
Knudsen, Gorm, apoteker og logivært, s. 144.
Knudsen, Jørgen Esben, Nørre Sundby, s. 553.
Kobberrød, Hans, typograf, s. 136, 137.
Koch, H. M. s. 317.
Kock, S. W. assurandør, s. 141.
Koefoed. Peter, overlæge fra Grenå Amtssygehus, s. 699.
Kofod, P. Verner, s. 65, 672.
Kong Hans Gades Arrest, s. 416, 531, 533, 608, 624, 625, 690, 694, 696, 697.
Korgaard, Glad Nicklas, s. 41.
Kraul, Ole, flyhistoriker, s. 705, 706.
Kristensen, Henrik Skov, forfatter, s. 368.
Kristensen, Svejgaard, Elo, politibetjent, s. 561.
Kristensen, Søren Peter, karetmager, medlem i Hvidstengruppen, s. 235, 236.
Kroer, Oluf Akselbo, deltog i sprængningen af Langåbroerne s. 535, 666.
Kronprins Frederik H. K. H. S. 707.
Kirsten, Kretzschmar, en af Toldstrups kurerpiger s. 95, 97, 100, 324.
Kvistgaard, Ellen, s. 83.
Kvistgaard, Georg, s. 83.
Kühl, modstandsmand, s. 39.
L
Langballe, Jesper, dæknavn: ”Jesper” s. 194.
Langberg, Annie, (tidligere Mouritzen) en af Toldstrups kurerpiger s. 95, 96, 97, 147,194, 324, 674, 708.
Langelinie, i København, s. 373.
Larsen, Adolf, faldskærmsmand, s. 230, 231.
Larsen, Aksel, leder, kommunist, s. 35, 38, 349, 528.
Larsen, Eigil, (KOPA) s. 246.
Larsen, Else og Ewald Vetter Larsen i Bjerre ved Hornsyld, s. 706.
Larsen, enkefru og logivært, s. 141.
Larsen, Frost Carl, overbetjent, s. 76, 81.
Larsen, G. T., kaptajn, s. 233.
Larsen, Gunnar, gravemester, s. 705, 706.
Larsen, Karen, Louise, (født Ørum), s. 691, 694.
Larsen, Kirsten, Juel, s. 691.
Larsen. L., snedker, s. 687, 687, 689, 690, 691.
Larsen, Laurits, cigarhandler forretning på C. W. Obels Plads, Aalborg, s. 287.
Larsen, Niels Peter, Juel, s. 691.
Larsen, Peder, Chr., chauffør for Gestapo i Aalborg, s. 455.
Larsen, Poul, politifuldmægtig og modstandsmand, Aalborg, s. 126, 212, 297, 299, 346, 352, 547, 558, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 698, 699.
Larsen, Vagn Ole, dyrlæge, s. 471
Larsson, Harry, (Bagger). s. 120, 131, 180, 416.
Lassen, Axel, Frants, faldskærmsmand, dæknavn: ”Viggo”, s. 86, 87, 342.
Lauest, Ole, læge, s. 655.
Laursen, E. sysselleder i Aalborg Amt, s. 493.
Laursen, Frank, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171.
Laursen, Peter, s. 708.
Lauritsen, Børge Johannes, medlem i Aarsgruppen, s. 168.
Lauritzen, Børge, s. 132, 454.
Lauritzen, Hakon, kriminaloverbetjent, Aalborg, s. 76, 129, 169, 180, 320.
Levinsen, redaktionssekretær v/ Aalborg Stiftstidende, s. 534.
Lillelund, Jens, med dæknavnene: Finsen, sabotør, s. 97, 300, 329, 371, 672.
Lind, Gustav, konstabel, s. 356.
Lind, Jens Peter Funch, medlem i Aarsgruppen, s. 168, 169.
Lindemann, general, generaloberst m.m., Silkeborg, s. 558.
Lippert, Otto Emil, journalist, Aalborg, modstandsmand, dæknavn: Holm, s. 136, 137, 138, 139, 140, 209, 331, 332, 333, 665.
Lippmann, Ole, modstandsmand, direktør, s. 72, 73, 340, 341, 705.
Lok-Lindblad, faldskærmsmand, s. 79, 82, 231.
Lonsdale, Walther, flyverløjtnant, pilot, s. 127, 128, 148, 200, 201, 211, 213.
Lottrup, Erik, politimand, s. 503, 691, 692.
Lund, Richard, s. 120.
Lund, Ronald Kaj, telegrafist, s. 90, 134.
Lund, Søren Marius, s. 619, 620.
Lundholm, Kristian Egede, medhjælper hos Gestapo i Aalborg, s. 702.
Lyhne, Jens, ”Alias Carl Evald Andersen”, s. 126.
Lynggaard, kulturminister, s. 77.
Lønstrup, Mogens, s. 708.
M
Malling, s.135, 352.
Madsen, Anton, elektriker fra Nørager, s. 205, 206.
Madsen, Arne, s. 603, 604, 605, 606.
Madsen, Carl Peter, reservepolitibetjent, s. 77, 130, 131, 134, 319.
Madsen, Poul, leder i distrikt 6b, Hobro, s. 194, 344, 645.
Mariegaard, Aage, s. 472, 686.
“Marokko-Jensen” (Svend), faldskærmsmand, SOE, s. 39, 77.
Mathiesen, Kaj, Randers, s. 544, 445.
Martinsen, K. B. Schalburg-mand, s. 452, 453.
”Matador”, film, s. 46.
Meyn, Kurt, Gestapomand, s. 539, 696, 697.
Michaelsen, Henry, s. 218.
Mikkelsen, Ernst, chauffør, gestapomand i Aalborg, s. 454, 490.
Milo, Helge, medlem i Churchill-Klubben, s. 105.
Milwertz, maler, s. 534.
Moberg, Vilhelm, s. 42.
Mogensen, Erik, s. 218.
Mohr, s. 376, 377.
Montgomery, s. 34, 145, 658.
“Morgenbladet” Illegalt blad, s. 265.
Moritz, politifuldmægtig, s. 534.
Mortensen, Kaj, kriminalbetjent i Frederikshavn og distriktschef for Vendsyssel, dæknavne: FN1, Boye, Palle, s. 148, 253, 346, 356, 362, 363, 364.
Mortensen, P. E., leder i flygtningelejren, Fræerlejren, Skørping, s. 598, 599.
Mortensen, Aage, montør, Klarup, s. 299.
Mose, N. M., overdyrlæge, s. 555.
“Moses”, Poul Otto Nielsen, telegrafist, s. 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 100.
Mosgaard, Lars, Sindal, falckredder, s. 165.
Mouritzen, (senere Langberg) Annie, en af Toldstrups kurerpiger, s. 96, 118, 290.
“Mulvad” butik i Bispensgade. Aalborg, s. 49.
Munch, P. s. 376, 377, 378.
Munch, Thygersen, P., doktor I Herning, s. 633.
Munck, Ebbe, s. 329, 355, 356.
Munk, Børge, s. 356.
Munk, Kaj, præst, forfatter, s. 55, 172.
Muus, B. Flemming, faldskærmschef, s. 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 130, 169, 314, 335, 342.
Muus, Varinka, s. 77.
Møllehave, Johannes, s. 373.
Møller, Christmas, Guido Leo John, dansk politiker og minister, s. 35.
Møller, Richardt, Axel, dyrlæge. Brønderslev, s. 471, 472.
Møller, Sigurd, Konsul, Røde Kors, s. 545, 551, 564.
Møllers Barbersalon i Nibe, s. 172.
N
Naujock, August Wilhelm, Gestapomand fra Aalborg, s. 533.
Nepper, Birgit Aase, s. 552.
Nibe Avis, s. 124.
Nicolaisen, Aage, smedesvend, modstandsmand, s. 205, 206.
Nicolaysen, forretningsfører, Aalborg, s. 75, 120., 122, 135, 148, 356, 363, 364.
“Niels Ebbesen”, skuespil, bog, s. 55, 172.
”Niels Juel”, fregat, s. 85.
Nielsen, Anders, Christian, husmand, s. 206
Nielsen, Andreas, overbetjent, Aalborg, s. 105.
Nielsen, Arne, (senere Espegaard) Børglum, adjunkt og modstandsmand, dæknavn: Vendelbo, s. 37, 38, 39, 42, 48, 118, 123, 131, 416, 623.
Nielsen, Bothildsen, Kai Henning, s. 453, 470, 472, 476.
Nielsen, Børge, sabotør, s. 122.
Nielsen, Børge, malersvend, s. 490.
Nielsen, Carl, ingeniør, s.120.
Nielsen, Christian, medlem i Hvidstengruppen, s. 235.
Nielsen, Flemming, arkivar ved Stadsarkivet i Aalborg, s. 52.
Nielsen, G. Johannes, journalist ved BBC, s. 34.
Nielsen, Gunhilda, frk. s. 440.
Nielsen, Hans, entreprenør, s. 139.
Nielsen, Hans, damefrisør, s. 479.
Nielsen, Kaj Henning Bothildsen, terrorist med dæknavnet “Perletand”, s. 475.
Nielsen, Kjeld Evers, s. 356.
Nielsen, Kjær, Niels, medlem i Hvidstengruppen, s. 235, 236.
Nielsen, Olaf, barber, s. 139.
Nielsen, Otto, barbermester i Randers, s. 429.
Nielsen, P. Emil, Kaptajn, s. 547.
Nielsen, Poul Ejby, s. 122.
Nielsen, Victor, politikommissær, s. 518.
Nielsen, Villy, flygtningelejr, lejrleder ved Flyveplads Øst, Rørdal, s. 594.
Ninn-Hansen, Erik, tidligere justitsminister, s. 351.
“Noah”, dæknavn for telegrafist Møller, s. 84.
Noe-Nygaard, s. 315.
Nygaard, Knud Erik, tømrer, s. 654.
Nygård, Georg, vognmand, s. 353.
Nørskov, Ole, s. 213.
O
Ohrtmann, R., skovfoged, s. 548.
Ollendorff, Børge, medlem i Churchill-Klubben, s. 105.
Olesen, Anders, s. 577.
Olesen, Otto, boghandler i Randers, s. 111, 320, 538, 627.
Olesen, Thomas, forfatter fra Løkken, s. 415.
Olsen, John, modstandsmand, s. 61.
Olsen, Roland, modstandsmand, s. 68, 69, 84, 355, 372.
“Onkel”, dæknavn for Vagn Bennike, general, s. 99, 227, 339.
Ortmann, Heinrich, Klarup, s. 299.
Oskar Davidsens Selskabslokaler, s. 372
Outzen, A. J., arrestforvarer, s. 701.
Outzen, Børge, s. 49, 52, 57.
Overvad, Hans, kommis, modstandsmand, s. 204, 206, 207.
P
Pahl, Hans, Haupsturmführer, s. 517, 520, 525.
Pancke, Friedrich W. L., s. 525, 526, 664.
Palmer, Poul, journalist ved BBC, s. 34.
Pein, bankfuldmægtig, s. 548.
Pedersen, Chr. stenhuggermester, s. 139.
Pedersen, Gertrud, en af Toldstrups kurerpiger, s. 95, 97, 98, 142, 144, 145, 146, 147, 638, 708.
Pedersen, Harry, modstandsmand i Vendsyssel, s. 681.
Pedersen, Jens Bue, medlem i Churchill-Klubben, s. 105.
Pedersen, Jens Peter, telegrafist, s. 91.
Pedersen, Knud, ”Flexus”, medlem i Churchill-Klubben, s. 101, 105.
Pedersen, Svend Ulrich, modstandsmand med dæknavnet: ”Kjeld”, s. 552, 553.
Pedersen, Villy Frank, lejrleder ved Gedstedlejren, s. 600.
Pedersen, Aase Ruth Krogsgaard, født Pedersen. Toldstrups hustru, s. 113.
Petersen, Abildgaard, Ole, lagerforvalter, s. 556
Petersen, Chr. mekaniker, Ravndrup, s. 299.
Petersen, Edvard, pastor, s.105.
Petersen, Egon, letmatros på flugtruterne, s. 349.
Petersen, Gilbert, politiassistent, s. 18.
Petersen, Gunnar, politimand, Randers, s. 545
Petersen, Gunnar Højmark, kaldet “Millionærdrengen” s. 552.
Petersen, fra Feldgendarmeriet. Sonderführer, s.108.
Petersen, J. P., agent, s. 175.
Petersen, P. C., ejer af jernfirma i Aalborg, s. 144.
Petersen, P. Chr. husmand, s. 206.
Petersen, Sten, prokurist, s. 112.
Petersen, Svend, Danmarksgade i Aalborg, s. 49.
Petersen, Svend Ulrik, (Keld), s. 127.
Petersen, Thorup, Svend, doktor. Randers, s. 110, 112, 230, 235.
Petersen, Viggo, gårdejer i Testrup, s. 658.
Petersen, Vildfred Christian, faldskærmsagent, s. 232.
Platou, Henrik Wessel, dæknavn: Knud. Politibetjent, medlem i L-grupperne, s. 127, 142, 485, 552, 558, 694, 695.
Ploug, Roar, kaptajn, s. 233.
Politikens, Årbog, s. 421.
Pormosan, Serge, ”Jacob”, russer, s. 204, 207.
Porsborg, Freddy, s. 206.
Post, bankfuldmægtig, s. 653.
Prins Joachim, H. K. H., s. 708.
Prior, s. 377.
“Pudderdåsepigen”, ”Pudderdåsen”, ”H222”, dæknavne for Annie Mouritzen,
Kurerpige for Toldstrup, s. 371, 674.
Q
Quistgård, Georg, s. 230, 231.
R
Rabbe, bankmand i Randers, s. 548.
Raetzel, Richard, læge i Aalborg, s. 463, 464, 465.
”Ragna” korshærssøster (Søster Ragna Rasmussen), s. 127.
Rambusch, landsretssagfører, s. 616.
Randers Amtsavis, s. 335, 336, 475, 478, 648, 650.
Randers Dagblad, s. 286, 409, 427, 478, 536, 650.
Rask, Anton, læge,  medlem i Toldstrups stab, s. 118, 144.
Rasmussen, A., cigarhandler, s. 534.
Rasmussen, fru. bankassistent og logivært, s. 141.
Rasmussen, Helge, dyrlæge, s. 142.
Rasmussen, Herluf, s. 205.
Rasmussen, Johan, s. 356.
Rauschning, Herman, forfatter, s. 55.
Rechnitzer, s. 376, 377.
Reventlow, greve, gesandt, s. 349.
Renthe-Fink, s. 376, 378, 379.
Rigspolitiets Tekniske Distriktsafdeling for Nordjylland, s. 76.
Rodevald, s. 226.
Rommel, Erwin, generalfeltmarskal, kaldet Ørkenræven, s. 434.
Rosenkilde, Henri, s. 708.
Rostbøll, Frithiof, politikommissær i Aalborg, s. 21, 518.
Rotary Klub, Nørresundby, s. 199.
Rottbøll, Christian, Michael, modstandsmand, s. 67, 68, 69, 70, 130, 711.
Rottbøll, Henning, far til Christian, Michael, s. 69.
Rottbøll, Gudrun Elisabeth, mor til Christian, Michael, s. 69.
Ruth, pastor fra Hvirring, s. 127.
Rydder, Jørgen, medlem i Aarsgruppen, s. 168, 169.
Rytter, Poul, maler, Husby Klit, s. 160, 161.
Røge, Henning, modstandsmand, s. 97.
Røjel, Jørgen, læge og modstandsmand, s. 228, 230, 561.
Røjel, Lars, Hjortshøj, Familie til lægerne Kaj og Jørgen Røjel, s. 330.
Rønnest, Ole, flyhistoriker, kriminaltekniker, s. 52, 53, 237, 379, 493, 646, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711.
Raabye, s. 646.
S
Sabroe, Gylding sverigesruterne fra Vendsyssel, s. 76, 346, 347.
”Sam”, Vagn Bennikes telegrafist, s. 92, 95.
Salling Møller, Karl, modstandsmand I Nibegruppen, s. 123, 125, 171, 172, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616.
Sandbæk, Harald, præst og modstandsmand, s. 128, 129, 158, 201, 212, 213, 367, 368, 370, 371, 372, 373.
Scandia, maskinfabrik, s. 426, 447, 478.
Scavenius, statsminister, s. 395.
Schalburg, C. F. von, s. 451, 452, 453.
Scherkamp, tysk Oberstløjtnant, s. 8.
Schindler, Peter, præst, forfatter, s. 535.
Schiøler Nielsen, bibliotekar i Hobro, s. 54.
Schiønning, Knud Erik, modstandsmand I Nibegruppen, s. 171.
Schlichtkrull, s. 377.
Schmidt, F. Ove., lærling fra Randers, s. 534.
Schmidt, Palle, Aalborg, modstandsmand, s. 42, 48, 49, 50, 56.
Schmidt, Valdemar, Peter, skipper på flugtruterne, s. 349, 350, 351.
Schoch, Aage, s. 568.
Schousboe, ingeniør, s. 141.
Schøller, C.G., kaptajn, dæknavne: Lind og Blad, leder af de militære M-grupper i Nordjylland, s. 115, 122, 221, 270, 317, 333, 338.
Schwitzgebel, Eugen, Kriminalrat & SS-sturmbannführer, Gestapo, s. 368, 369, 454, 533. 
S. C. Sørensen A/S, s. 416, 419.
Secher, Knud, journalist ved BBC, s. 36.
Secher, Ole, s. 230.
Sendrup, Henry, toldbetjent, s. 478.
Serup, Poul, direktør, s. 247.
Siegumfeldt, forstassistent, s. 158.
Siegumfeldt, pastor, s. 55.
Simon, oberstløjtnant, s. 656, 657.
Simonsen, mejeriejer, logivært, s. 141.
Simonsen, Emanuel Svend, chauffør, s. 177, 178.
Simonsen, Søren, sognefoged, sognerådsformand, Vinterslev, pr. Hadsten, s. 548.
Simonsen, Søren K., s. 213.
Sivertsen, løjtnant, s. 234.
Skaarup, s. 332
Skovgaard Thomsen, Svend. Lagerforvalter ved Aalborg Tømmerhandel, s. 120.
Skjødt, manufakturhandler på Boulevarden. Logivært, s.143.
Smith, Dennis, kunstner, billedhuggeren, s. 708, 709.
Snoer, Gerda, danselærerinde, s. 490.
Snoor, Martin, trælastforvalter, s. 138.
Socialdemokraten, avis i Randers, s. 477, 478, 651.
Sommer, Laurs, s. 708.
“Sonja Mærsk” dansk fragtskib, s. 82.
Sonne, Per, s. 130.
St. Jørgensgaard i Hasserisgade, s. 503.
Stauning, Thorvald, statsminister, s. 374, 375, 376, 395.
Stavnstrup, politimester, s. 522.
Stegmann, P., Forstander, s. 470.
Steinbeck, John, forfatter, s. 55.
Steinøe, logivært og læge, s. 141.
Stensbæk, kaptajn, s. 523.
Stensgaard, Venning, Anders, s. 235.
Stenz, Anders, medlem i Hvidstengruppen, s. 83.
Storgaard, Gunnar, Aarhus, s. 140.
Strømmen, maskinfabrik, s. 426.
Strøyberg, apoteker og logivært i Jens Bangs Stenhus, s. 143.
Stærmose, s. 69, 75, 78, 130, 133.
Støvring Højskole, s. 75, 130.
Staal, Peter, søn af Jensen fra firmaet ”Dansk – Svensk Stål”, s. 81.
Svendsen, Inge, datter af Svendsen, Kristian, s. 624, 631, 632, 633.
Svendsen, Kristian, modstandsmand, s. 44, 45, 50, 63, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633.
Synnerman, overkonstabel, sverigesruterne, s. 353, 356.
Søndergaard, Josef, sverigesruterne, s. 355, 356.
Søndergaard, Poul, modstandsmand i Nibegruppen, s. 123, 171.
Sørensen, Arne, modstandsmand, s. 48, 213, 314, 667.
Sørensen, Bech, redaktør, s. 555.
Sørensen, Carl, fisker, s.135.
Sørensen, Chr. borgmester, Randers, s. 535.
Sørensen, Ejner, dæknavn: Leif. Politimand, medlem i L-Grupperne, s. 485.
Sørensen, Folmer, kontorbestyrer, s.139.
Sørensen, Frimodt, repræsentant, sverigesruterne, s. 363, 364.
Sørensen, Hans, tolk hos Gestapo i Aalborg, s. 456, 688, 689, 690.
Sørensen, Henning, s. 213.
Sørensen, Hinsch, O., s. 206.
Sørensen, Johannes, G, journalist ved BBC, s. 36.
Sørensen, Peder, medlem i Hvidstengruppen, s. 236.
Sørensen, Poul Edvin Kjær, s. 91, 168, 176, 177, 178, 180.
Sørensen, Willy, skipper, s. 352.
T
Taanum, Kaj, politimand og modstandsmand, s. 471.
Table Chatter, Soup, Svend Thomsen og Oluf, s. 39.
Terndrup, Kjendt, overlæge, s. 76.
Terkelsen, Terkel M., journalist ved BBC, s. 34.
Thiel, Walter, Gestapomand, Aalborg, s. 454, 456, 691, 694.
Thingskov P. elektriker i Nibe, s. 174
Tholander, postkontrollør, s. 552.
Thoft, Peter, s. 213.
Thomsen, direktør på værftet i Frederikshavn, s. 352, 554.
Thomsen, Baadstrup, læge, s. 77.
Thomsen, Ejnar, husmand, s. 206.
Thomsen, Grete, ”Lorte Grethe/Skrædder Grete”, Frederikshavn, s. 77.
Thomsen, Heinrich, entreprenør, s. 176, 177, 178,180, 547.
Thomsen, Henry, kroejer i Snekkersten, s. 354.
Thomsen, Mogens, medlem i Churchill-Klubben, s. 105.
Thomsen, pastor og logivært, s.144.
“Thora” dæknavn for Grete Bartram, s. 146, 147.
Thornsberg, Eigil, s. 110.
Thorstenson, journalistelev fra Randers Dagblad, s. 534, 542.
Thyregod, Jørgen, telegrafist, dæknavn: ”Hermes” s. 89, 90.
Thøgersen er dæknavnet for Nicolaysen i Aalborg, s. 120, 122, 353.
Tillisch, premierløjtnant, s. 343.
Toft, Frantz, dansk tolk ved Gestapo i Aalborg, s. 9, 16, 457, 491, 686, 702.
Toft, H. C. modstandsleder, Bjørndalgaard, s. 161.
Toft Madsen, Martin, apoteker i Aalborg, s. 7.
Toldstrup, Anton J., nedkastningschef for Midt- og Nordjylland, s. 39, 64, 66, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 115, 116, 117, 126, 132, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 185,189, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 209, 212, 214, 221, 224, 226, 228, 240, 241, 256, 259, 260, 288, 308, 309, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 356, 358, 361, 362, 363, 366, 371, 634, 635, 638, 640, 645, 703, 704, 705, 706, 708, 710, 711.
Toldstrup, Aase, hustru til Anton J. Toldstrup, s. 703.
Toldstrup, Ebbe, søn af Anton J. Toldstrup, s. 710.
Toubro, Jørgen, redaktøren, forfatter, s. 145.
Trifolium Mælkeforsyning, s. 447, 569.
Truelsen, Svend, s. 705.
Turnbull, s. 69.
Tølbøll, Jens, politibetjent. Siden leder, s. 518.
U
Ulkær, Kathrine, fru. s. 127.
Ulrich, søstrene Ulrich, hvis lejlighed var illegalt logi for modstandsfolk, s. 77.
Uth, Tove, Anton J. Toldstrups datter, s. 704, 708, 710.
V
Valbjørn, Rasmus, Hasseris, s. 616, 617, 618, 619.
Valeur, Ove, bankdirektør, Nationalbanken i Aalborg, logivært, s. 145.
Vang, Tornøe, Frits, forbindelsesofficer, s. 147, 148, 192, 226, 328, 329, 335, 672.
Vangsted, Niels Erik, Aalborg, s. 91, 134, 176, 177, 180, 319, 402, 403.
Venøborg, sabotørlejr i FDF’s -sommerlejr på Venø, s. 288, 290, 321.
Vesterbro Bio, Aalborg, s. 49, 287.
Vestergaard, Knud, s. 708.
Viholm, logivært og prokurist, s. 141.
Vogelius, Ellen, s. 73.
Vogelius, Henning, læge, s. 73.
Vollquartz, politimester i Randers, s. 510, 535.
W
Wahle, overinspektør, s. 270.
Warberg, Thorkild, læge, Nørre Trandersvej 33, Vejgaard, logivært for
Toldstrupstaben, s. 142, 143, 554, 560.
Wehtzlau, ansat hos Gestapo i Aalborg, s. 456, 457.
Weiersøe-Jensen, overlærer, s. 13.
Weiss, flugtruterne, s. 355.
Welling, Ib, lods, s. 657.
Werner, Gestapomand fra Aarhus, s. 368, 369, 370.
Westergaard Jensen, Poul, forfatter, s. 115.
Wormslev, Hakon, bankdirektør, s. 199.
Wormslev-Olsen, C. Kommunaldirektør, s. 13.
”Wesser-øvelse” Hitlers direktiv for overfaldet på Danmark og Norge, s. 1, 2, 3.
Wiencken, Hans, slagtermester, s. 479.
Wieth, Mogens, Skuespiller, s. 71.
Wilhelm la Cour, historiker, s. 57.
Williams, T. Rowland, Flight Sergeant. Engelsk pilot, s. 52, 53, 621, 622, 623, 707.
Winkelhorn, Kai, s. 92.
Winston Churchill, s. 63, 109, 152, 325.
Wognsen, Carlo, kunstmaler, s. 39, 539, 692.
Wolff, Fritz, chauffør for Gestapo i Aalborg, s. 455.
Wolle, sverigesruterne, s.135, 346.
Y
Yde, Smed, Peder, s. 31, 47, 49, 50.
Z
Zechenter, s. 525.
Zehtmeyer, Johan, Obersturmführer, s. 457, 686.
Ø
Østergaard, A., grønthandler, s. 440.
Østergaard, Jacob, s. 213.
Østergaard, Niels, s. 213.
Øverlands, Arnulf, s. 39.
Å
Aalborg Amtstidende, s. 545.
Aalborg Amtstidendes Forlag, s. 39, 67, 285.
Aalborg Arrest, i Kong Hans Gade, s. 102.
Aalborg Katedralskole, s. 101.
Aalborg Stiftstidende, s. 21, 22, 116, 127, 381, 388, 398, 417, 433, 439, 440, 443, 446, 448, 450, 458, 459, 520, 524, 534, 639, 640, 676, 677.
Aagaard, Hr. sektionschef for Himmerland, s. 333.
Aalborg Politis Seniorklub, s. 501, 517, 691.
Aalborg, SEA., s. 390
Aalborg Vest Flyveplads, s. 378, 379, 391.
Om private billeder og dokumenter, der er brugt i bogen:
Der er udfoldet store anstrengelser for at skaffe kildehenvisninger i forbindelse med beretninger, historier, dokumenter og fotos. Hvor der ikke er anført kilde navn, indehaver eller rettigheder ved fotos og dokumenter, kan det være arkivalier, som forfatteren enten har fået foræret eller lånt med rettigheder.
Der kan være dokumenter, beretninger og fotos i bogen, som er sendt til forfatterens hjemmesider til de pågældende bøger. I disse tilfælde kan det være svært at læse og tyde hvem der har ophavsretten til pågældende arkivalier.
Private udlån:
Annie Langbergs arkivalier.
Lars Mosgaards arkivalier.
Familiens Froms arkivalier.
Madsen. Arne. Modstandsmand. Private arkivalier.
Sigvald Ejsings private arkiv.
Søren Flensteds arkiver.
En stor tak til bogens hjælpere:
Modstandsmanden Knud Christensen, der har tjekket indholdet i de skrevne beretninger og tilsendte historier.
Korrespondent, bladudgiver og forlægger til denne bog, Ib Vestergård, Hjortshøj, der har oversat engelske, tyske dokumenter og korrekturlæser på bogen.
Charlotte Leth, der har haft det slidsomme arbejde med arkivbunkerne og de flere tusinde renskrivninger af dokumenter, der var næsten komplet ulæselige, mærket af tidens tand og ælde.
Søren Flensted, Billund, der utrætteligt har hjulpet til med alle oplysninger om nedkastningerne i Jylland på baggrund af en meget stor viden om våbennedkastninger i Danmark. Desuden har Flensted en vidtspændende indsigt i luftkrigen over Danmark. Oplysninger om dette kan ses på hjemmesiden:
Airwar over Denmark ”http://www.flensted.eu.com
Nordjyllands Politihistoriske Selskab. Takkes for hjælpen med over 400 billeder fra det nordjyske fra Jeres arkiver.
Inge Clausen, Klarup. Tak for dine cirka 200 fotos fra, Clausens Fotoforretning i Aalborg. Billederne ligger nu på Frihedsmuseet.
Rønnest, Ole. Aabybro. Tak for din store hjælp med de mange tilsendte arkivalier vedrørende: Toldstup, Toldstrups buste i Rebild, mindestenen over de faldne allierede flybesætninger og formidling til Nordjyllands Politihistoriske Selskabs arkiver.
Karl Salling Møller. Modstandsmand. Tak for din beretning til bogen og dine fine arkivalier som blev formidlet af din datter, Kari Hjulgaard, Farsø.
Hansen, Henrik. Poulstrup. En kæmpestor tak med presseformidlingen i øst og vest, syd og nord.
Lyngaa, Jenny. Tobberup. Stor viden og hjælp om tog attentaterne ved Tobberup.
Dissing, Kris. Tidligere lærer og skoleinspektør. Søn af modstandsmand, delingsfører og præst Søren Dissing, Vrejlev.
Madsen, Toft, Martin. Vodskov. Ekspert i politihistorie i det nordjyske.
Boller, Inge.
Bragh Søren.
Bruun, Bruno, Terndrup.
Dahl, Henning. Aalestrup.
Gårn, Helge. Nørager.
Jensen. F. Hans. Nørager.
Kjær, Frode. Modstandsmand. Hvalpsund.
La Cour-Harboe. Jørgen. Nibe.
Ladefoged, Niels Ole. Nørager.
Løvschall, Tage.
Nielsen, Thorkild. København.
Møller, Jesper. Gatten.
Røjel, Lars. Hjortshøj.
Schmidt Sørensen, Iver.
Schou Olesen, Anders. Aalborg Sv.
Seiberg, Eva.
Seiberg Jensen, Carlo. Hvornum ved Klejtrup.
Sørensen, Inge-Lise. Mariager.
Tjell, Birthe. Aalborg.
Toft, Jette. Hobro.
Toubro, Jørgen. Hadsund.
Jeg er kun et menneske og har med sikkerhed glemt flere flittige hjælpere på
takkelisten. Sådan vil det desværre altid være.
EN STOR TAK TIL JER ALLE
MUSEER:
Bangsbo Kystmuseum ved Erik Christensen og Kenneth Kristensen.
Boldrup Museumsforening, Nørager.
Frøslev Lejren ved Dennis Larsen.
Frihedsmuseet ved Henrik Lundbak.
Hjørring Politis Arkiv.
Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv.
STATENS ARKIVER:
Biblioteket på Kastellet.
Det Kongelige Bibliotek.
Historisk Samling fra Besættelsestiden.
Rigsarkivet.
Statsbiblioteket.
GRAFIK:
Pernille Pedersen.
TRYKKERI:
Laser Tryk, P. O. Pedersens Vej 26, 8200, Aarhus N.
PROJEKTES HJEMMESIDE: ”Besættelsen i Nørrejylland”
Designed by pgf-design.dk v/ Peter Grillo.
Copyright © Forlaget Vrejlev. v/Ib Vestergaard.
Mail: forlaget.vrejlev@email.dk
Hjortshøj. Februar 2020.