Harkengruppen

Klik på billederne og du får dem i stor størrelse
Harkengruppen.
Øverst fra venstre: Knud Pedersen, Ejler Jensen, Harry Pedersen, Poul Svenningsen Høholt og Henning Haugaard. Nederste række fra venstre Vagn Bech Pedersen, Folmer Jensen og Tage Andreasen. © Kirsten Haugaard og Pernille Pedersens arkiv.
Harkengruppens gevær er Mauser 98K. Mauser var den tyske hærs foretrukne våben helt tilbage til 1871. Fra 1898 brugtes Mauser 98K frem til slutningen af 2. verdenskrig. Mauser blev i denne periode lavet i flere forskellig udgaver, hvilket man også kan se på billedet, idet våbnene ikke er helt ens. Billedet er taget lige efter befrielsen. Efter tyskernes kapitulation var det nemmere at få adgang til så mange geværer. Mauser 98K fra krigens tid bruges stadig som jagtriffel, idet den har en god træfsikkerhed. Med hensyn til produktionssted er det temmelig umuligt at bestemme det for Harkengruppens geværer. Mauser blev fremstillet i Berlin, Erfurt, Oberndorf og mange andre steder i Tyskland samt i Belgien, Tjekkoslovakiet og Østrig. De sidste Mauser 98K blev lavet i 1945. (Kilde: Martin Holm, Silkeborg Bunkermuseum) 
Harkengruppens medlemmer: 
Karl Oskar Harry Pedersen (foto), Harken. Født 31.10.1902, død 28.11.1988.
Knud Pedersen, Harken. Født 31.03.1922, død i 1954 (dato ukendt).
Vagn Bech Pedersen, Harken. Født 03.08.1925, død 12.11.1996.
Henning Haugaard, Harken. Født 01.03.1918, død 10.11.1983.
Tage Andreassen, Harken. Født 03.06.1914, død24.10.1994.
Poul Svenningsen Høholt. Født 21.10.1912, død 03.05.1988.
Ejler Jensen, Harken. Født 24.06.1911, død af børnelammelse 24.10.1952.
Folmer Jensen, Guldager. Født 15.03.1919, død 2016. 
LIDT FRA BOGEN:
Hvornår Harkengruppen begyndte og blev dannet som en 8-mandsgruppe, mod normalt 6 mand i en gruppe, vides ikke præcist. Flere bud har lydt på tidligst i slutningen af 1943, men det mere sandsynlige er foråret 1944 eller forsommeren 1944. Det er ikke dokumenteret nogen steder, hvad angår Harkengruppen. Derfor kan der kun sammenlignes med, hvornår andre M-grupper begyndte.
M-grupper skulle vente og være parate til kamp, hvis tyskerne ikke ville overgive sig eller ville ødelægge landet i krigens sidste dage, men der var også aktive M-grupper, herom senere. Det vides, at den første modstandsgruppe i Hjørring blev dannet i 1942, og det var ikke en M-gruppe, for dette begreb fandtes ikke før 1944.
Folkene i Hjørringgruppen var lille Johs og store Johs, Kaj Jensen samt Hans Braad Sørensen. Det var en sabotagegruppe med begrænsninger på grund af mangel af sprængstoffer. I begyndelsen af 1943 blev der dannet en “Frit Danmark”-gruppe med henblik på bladarbejde og uddeling af disse skrifter. I den tidlige sommer 1944 var antallet af modstandsfolk i Vendsyssel på ca. 60 mand med Johs. Kragh som leder samt landbetjent Søren Olsen som byleder.  Ham møder vi igen ude på modtagepladserne. 
Nogle af folkene fra Hjørring udarbejdede også tegninger af tyske anlæg i Løkken, Lyngby, Horne og Skagen på baggrund af observationer de pågældende steder, altså spionage”.
Henning Haugaard fra Harkengruppen:
Henning Haugaard var soldat i Tønder før besættelsen, og i 1942-43 var han på Vrå Højskole, hvor også en af hans undervisere var i modstandsbevægelsen. Under besættelsen førte Haugaard dagbog.
Det var yderst farligt at føre dagbog under besættelsen, hvis Gestapo havde fået fingrene i den, men den var gemt godt væk, forsikrer hustruen. Nu kan hele Haugaards dagbog ikke gengives her i bogen.
Henning Haugaard skrev om modtagepladserne Aabenterp og Kærholms Gaard, som var Harkengruppens fortrukne modtagepladser.Henning Haugaard begyndte at skrive om hændelser på modtagepladserne i slutningen af februar1945. Så må I vente med resten til bogen udkommer.
Karl Oskar Harry Pedersen (morfar), tegnet af Ulla Rishøj Pedersen
Valborg og Karl Oskar Harry Pedersen (morfar) diamantbryllup
Karl Oskar Harry Pedersen (morfar) 80 års fødselsdag