Kringelborg

Klik på billedet og du får det i stor størrelse
Kort 2006: Søren Flensted.
Nedkastningspladsen Kringelborg.
Natten mellem den 14 og 15. april 1945.
Nedkastningspladsen Kringelborg lå i den nordlige del af Børglum Klosterskov.
Toldstrups Danske nr. 221.      SOE – Name Tablejam  322.    
Pladsen lå 14,5 km S.Sø for Hjørring. 20,5 km. V.Nv. for Sæby. Modtagepladsens navn: Valeska.
Udpluk fra en artikel af Søren Flensted.
Nedenunder bringes der uddrag af en autentisk beretning skrevet af Flight Engineer Harold Watson, som deltog i flyvningen til Valeska:
Vi lettede fra Tempsford klokken 21:08 og kysten blev krydset ved Cromer. Nordsøen blev krydset i 300 meters højde indtil kysten ved Nissum fjord som blev krydset i 250 meters højde og derefter gik vi ned til 150 meter, indtil vi var ved Aalborg, hvor vi gik ned til 70 meters højde, for flyvningen op langs østkysten. Der var fint sigt, og vi kunne se lysene i Sverige.
Nedkastningsstedet blev lokaliseret, men ingen identifikationslys blev set, så vi fløj væk og returnerede lidt senere. Der var stadig ingen lys, og manøvren blev gentaget igen uden at kunne se lys og det blev besluttet at aflyse operationen.
Kort efter bortflyvning fra området sås et lys blinke, men det var ikke det korrekte signal og blev  derfor ignoreret. Efter at have forladt området satte navigatøren en kurs mod den danske kyst ved Ringkøbing – vort foretrukne krydsningssted.
Da vi krydsede de store søer ved Limfjorden, lød der et højt bang, og agterskytten råbte: ”Corkscrew-corkscrew vi er ramt af en natjager”.
Skønt flyvningen var i meget lav højde, blev en proptrækker-manøvre påbegyndt, inden piloten så, at vi var for langt nede til, at den kunne udføres. Resten af beretningen er i bogen.
Natten mellem den 23 og den 24. april 1945
Der skulle der have været nedkastet på pladsen ved Kringelborg. Noget gik galt og der blev ikke droppet noget på Kringelborg.
Toldstrup skriver, at flyet cirklede 3 gange over pladsen, men at maskinen ikke droppede. Englænderne skriver, at de droppede.
Så var der ikke flere hændelser på denne nedkastningsplads.