”Barsbøl”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 143. Pladsens engelske nummer var Tj 228.
Lokaliteten blev kaldt ”Barsbøl”. Pladsen var tilhørende distrikt 6a, Aalestrup under Hobro, ifølge rapporterne. Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.