”Bredbakkegård”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 163. Pladsens engelske nummer var Tj 254.
Lokaliteten blev kaldt ”Bredbakkegård”. Pladsen var tilhørende distrikt 6a, under Hobro, ifølge rapporterne. Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.