”Fædal”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 114. Pladsens engelske nummer var Tj 181.
Lokaliteten blev kaldt ”Fædal”. Pladsen var tilhørende distrikt 6a, under Hobro, ifølge rapporterne. Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.