”Kelstrup Sø ”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 06. Pladsens engelske nummer var Tj 74.
Lokaliteten blev kaldt ”Kelstrup Sø”. Pladsen var tilhørende distrikt 6a, under Hobro, ifølge rapporterne. Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.