”Over Hulris”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 232. Pladsens engelske nummer var Tj 328.
Lokaliteten blev kaldt ”Over Hulris”. Pladsen var tilhørende distrikt 6a, under Hobro, ifølge rapporterne. Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.