”Silleborg Hage”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 41. Pladsens engelske nummer var Tj 108.
Lokaliteten blev kaldt ”Silleborg Hage”. Pladsen var tilhørende distrikt 6a, Aalestrup under Hobro, ifølge rapporterne. Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.