”Voldstedlund”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 217. Pladsens engelske nummer var Tj 309.
Lokaliteten blev kaldt ”Voldstedlund”. Pladsen var tilhørende distrikt 8, Randers.
Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.