”Volstrup”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse.
Modtagepladsens danske nummer var 88. Pladsens engelske nummer var Tj 151.
Lokaliteten blev kaldt ”Volstrup”. Pladsen var tilhørende distrikt 6a, under Hobro, ifølge rapporterne. Kortet er fra Generalstabskort 1944/45.
Natten mellem den 21. og den 22. november 1944
Pladsens kode/kaldenavn var ”Hannibal” Pladsen modtog 12 (FOX) containere og 1 pakke.