Mosbjerg Gruppen

Mosbjerg Gruppen.
Gruppens aktiviteter beskrives dels gennem uddrag fra Sigvald Ejsings arkiver, dels gennem Egon Milton og Jørgen Adamsens beretninger i den kommende bog. Her serveres der lidt udklip fra Bogen: “Kriminalbetjent Harald Jørgensen fik den foregående dag overdraget mobiliseringsplaner af en CB politiundergruppefører fra kommandocentralen i Skolegade i Frederikshavn og grunden til var, at en stor del af betjentene i et stykke tid havde været indblandet i modstandsbevægelsen mest med at hjælpe jøder og andre til at flygte til Sverige via villige fiskeskippere fra Sæby og Aalbæk.
3 delvise politimodstandsgrupper var der dannet i det nordøstlige Vendsyssel ultimo 1944 og disse var: Skærum gruppen,  Mosbjerg gruppen og Bindslev gruppen. Grupperne havde fået navne efter de steder, hvor gruppens medlemmer var placeret. Kriminalbetjent Harald Jørgensens blev  leder af de 3 modstandsgrupper i Frederikshavn”.
“Egon M. Nielsen fortsætter: “En af de første opgaver var at skaffe dieselolie til flygtningetransport og denne oli blev stjålet fra et tysk depot i Hjørring med danske ansatte til at passe depotet. Modstandsgruppen havde aftalt med en vognmand, at han skulle transportere olien til Sæby. Politiets modstandsgruppe fik dog en del vrøvl med den stjålne olie. Det viste sig senere, at personalet på depotet tilhørte en anden modstandsgruppe i Brønderslev, og de havde selv planlagt en aktion mod depotet for at skaffe sig olie til brug i modstandskampen. Den ene modstandsgruppe havde således holdt den anden gruppe op med våben, men den slags måtte jo ske en gang imellem. Modstandsgruppen lavede sabotagehandlinger mod flere lastvogne på Sindal egnen, tilhørende vognmænd, der kørte for tyskerne, eller i en del tilfælde tyske vogne”.