”Overby”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse
Kort: Geodætisk Instituts Generalstabskort 1943 – 1945
Plads nummer 265, hed Overby.
Pladsen “Overby” lå 9 km. SSV for Skanderborg og lidt øst for Brædstrup.