Bogens register

I dette register ville det være naturligt at få alle personnavne med, som er omtalt i bogen. Men af pladshensyn måtte der en begrænsning til, ellers ville denne bogs register blive en bog i bogen. Med forbehold for at, for -og efternavne kan være stavet forskelligt i beretninger.

A

Adler, Rigmor. Translatrice. S. 507.

Agerholm. Modstandsmand og doktor. S. 56.

Agesen, Georg. S. 538.

Aistrup. Manufakturhandler i Løgstør. S. 411.

Akselsen, Aksel. Fiskeskipper og arbejdede på flugtruterne fra Vendsyssel. S. 304.

Albertz, Heinrich. S. 510, 511.

Albrechtsen, Hans. Herreekviperingshandler. S. 488.

Alsbjerg, Jacob. S. 185.

Alsbjerg, Johannes. Skovfoged. S. 185, 187.

Altenburg Hansen. Faldskærmsmand. Dæknavn, Larsen. S. 100, 110.

Amby, Alfred. Jernbanesabotør. S. 235.

Amundsen, Esther. S. 72.

Andersen. Viborg. Typograf. S. 493.

Andersen, Anders. Modstandsmand. S. 207, 210.

Andersen, Alsing. Politiker. S. 10, 11, 12, 13, 313.

Andersen, Arne Kruse. Våbenmodtagemand. S. 191, 205.

Andersen, Bent. Aarhus. Børnespecialist, læge. S. 555, 556.

Andersen, Ege. S. 389.

Andersen, Carl Evald. Bogholder og modstandsmand. S. 134, 147.

Andersen, Holch, Knud. S. 665.

Andersen, Jens. Chef for Bunkermuseum Hanstholm. S. 343, 349, 354, 355, 364, 374, 385, 566, 567, 652, 654.

Andersen, Knud. Modstandsmand. S. 207, 210.

Andersen, Knud Nørlem. Skive. Modstandsmand. Dæknavn, Stoffer. S. 135, 136, 192, 194, 286, 497.

Andersen, Jørgen. Frimenighedspræst. S. 131.

Andersen, Korsgaard. Krimminalbetjent. S. 646.

Andersen, O. E. Politiassistent og modstandsmand. S. 117, 118.

Andersen, Oluf. Fjerritslev. Murer og modstandsmand. S. 582.

Andersen, Oskar. S. 603.

Andersen, Ove. Løgstør. Kobbersmed. S. 497.

Andersen, Ove. Overassistent. S. 491.

Andersen, Schou. Løgstør. S. 637.

Andersen, Vellev. Viborg. S. 617.

Andersen, Aage. Fjerritslev. Skolelærer og modstandsmand. S. 582.

Ankerstjerne.  S. 91.

Apel. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 471, 472.

Axelsen, Karl. Fisker. S. 592.

B

Bach, Anders. Modstandsmand. S. 207, 210.

Balling, Ejnar. Faldskærmsmand. S.84, 86, 108.

Balschmidt Sørensen, Viggo. Faldskærmsmand med dæknavnet, Howard. S. 194.

Bang. Hr. og fru. Planteskoleejer i Øster Assels. S. 551.

Bangsbo Kystmuseum. S. 302, 469, 470.

Bangsbøll, F. C. S. Flygtningetjenesten, Danmark-Sverige. S. 302, 325.

Bangsbøll, Leif. Faldskærmsmand. Dæknavn, Hudson. S. 78, 174.

Bartels. R. ”Ubådsmand.” Oberleutnant zur See. S. 488.

Bastrup-Thomsen. Modstandsmand I Hornslet. Doktor. S. 104.

Bayngaard, Knud. S. 284.

Bech, Frits. Kriminalsekretär hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Bell, Adam. Soldat for Gestapo i Aalborg. S. 469.

Bennike, Vagn. Bl.a. dæknavne: Goal, Onkel. S. 94, 96, 98, 110, 111, 165, 274, 275, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 481.

Bense. Politifuldmægtig i Nykøbing Mors. S. 267, 614, 646, 647.

Bergh, J. Radiotelegrafist. Dæknavn, Cain. S. 96, 97, 98, 102, 103, 107.

Bernadotte, Folke. Greve. S. 400, 495, 502.

Berndt. Gestapomand i Aalborg. S. 466.

Bernth Jensen. F. Lærer og modstandsmand. S. 285.

Bertelsen, Chr. Gartner og modstandsmand. S. 117.

Bertelsen. Doktor. S. 131.

Bertelsen, Kirsten. Kurerpige for Toldstrup. S. 624.

Best, Werner. Rigsbefuldmægtigede I Danmark. S. 263, 311, 312.

Bette Lambert. En historie om Bette Lambert af Bjarne Nielsen Brovst. S. 241, 242, 244.

Bjørner, Bue. Modstandsmand, fabrikant. S. 43.

Birkelund, Peter. Historiker, forfatter. Arkivar på Rigsarkivet. S. 93.

Bittmann. Stoholm. Læge og modstandsmand. S. 137.

Bjerregaard, Bech. Modstandsmand. S. 207, 210.

Blegvad. Doktor. S. 513.

Bligaard. Roslev. Dyrlæge og modstandsmand. S. 138.

Bloch. Fra Toldstrups HQ. S. 135.

Blytgen-Petersen, Emil. Radiooplæser og journalist hos BBC. S. 65.

Blaaberg, Wagner. Vognmand og modstandsmand. S. 614.

Boe. Landinspektør og modstandsmand. S. 128.

Boel. Sagfører. S. 18, 453.

Bolle, Fritz. Gestapochef i Aalborg. S. 466.

Bork-Andersen, Poul. Modstandsmand. S. 94.

Borck Johansen. Modstandsmand. S. 46.

Bothildsen Nielsen, Kaj Henning. Gestapohåndlanger. S. 467, 468.

Bovensieben. Gestapochef. S. 468.

Brandtner. Tysk konsul. S. 466.

Brandt, Jørgen. Modstandsmand. S. 541.

Brandt, Rudolf. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Brandt, Viggo Wedel. Modstandsmand. S. 80.

Brandt, Willy. S. 511.

Breing. Kriminaloberassistent hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Bruhn, Carl Johan (Jonas skives der også i beretninger samt bøger).

Bruhn var faldskærmsmand. S. 74, 75, 76, 81, 94.

Bruhn-Petersen. Premierløjtnant. S 278, 279, 280, 282.

Brunsgaard, Clemmen. Forfatter. S. 338.

Bruun, Aksel. Modstandsmand. S. 308.

Bruslund. Skipper. S. 350, 351.

Buhl. S. 11.

Bundgaard. Købmand. S. 493.

Busch, Georg. S. 483.

Busborg. Modstandsmand. S. 207, 210.

Buus, Poul Henning. Modstandsmand. S. 207, 210.

Büggel. Tysk kommandant. S. 25.

Böhlemann. Krimialsekretär. Leder hos Gestapo i Aalborg. S. 470.

Børgensen. H. V. Krimminalbetjent. S. 468.

Böringsschulte. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Børving. Kaptajnløjtnant. Leder på en ”Hvid Bus” til Tyskland. S. 502.

C

Carlsen. Distriktsleder i Thisted. S. 628, 629.

Christmas Møller. Folketingsmand. S. 37, 43, 44, 65, 76, 96, 315, 550, 610.

Christensen. Konsul i Göteborg. S. 319.

Christensen, A. Automekaniker I Thisted. S. 488.

Christensen, Agerholm. Modstandsmand og doktor. S. 56.

Christensen, Arnold. Overlæge. S. 362.

Christensen, Bro, Vagn. Kommunelærer. S. 490.

Christensen, Erna Elisabeth. Hanstholm/Hirtshals. S. 568.

Christensen. H. Thisted. Arbejder. S. 434.

Christensen, Henning Peter Christian. Viborg. Tjenestedreng. S. 492.

Christensen, Henry. Sabotør. S. 261.

Christensen, Kaj. Viborg. Kommuneassistent og modstandsmand. S. 117, 284.

Christensen, Kjeld Toft-Christensen. Faldskærmsmand. Dæknavn, Rower. S. 78.

Christensen, Karen. (Thomsen) hustru til modstandsmanden Knud Christensen. S. 40.

Christensen, Knud. Modstandsmand, minkavler, kutterredder, direktør. S. 37, 39, 40, 42, 44, 45. 55, 477.

Christensen, Lauge. Souschef for flygtningelejr. S. 523.

Christensen, Lauritz Holm. Thisted. S. 501.

Christensen, Ludvig. Overlæge. S. 649.

Christensen, Ole. Stoholm. Arbejdsmand. S. 185.

Christensen. Robert. C. C. Købmand. S. 23.

Christensen, Svend Erik. Jernbanesabotør. S. 224.

Christensen, S. V. Dæknavn, Ole. L-mand. S. 448.

Christensen, Aage Kjærulff Bisgaard. Seminarieelev i Ranum. S. 476.

Christiansen, Hans. Chauffør for Toldstrup. S. 217.

Christiansen, Karen (Senere Ruge). Samsø/Stevns. S. 582, 584.

Christiansen, Niels. Modstandsmand. S. 207, 210.

Christiansen, Thybo Orla. Dansk chauffør hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Clemmesen, Aage. Vagtmand i Løgstør. S. 389.

Clausen, Frits. Læge. Nazi-lederen af DNSAP i Danmark. S. 445.

D

Dallerup. Søløjtnant. S. 279, 280.

Dalsgaard, E. Modstandsmand i Fjerritslev. S. 583.

Dam, fru. S. 80.

Danielsen, Eric. Journalist. S. 493.

Davidsen, Ejnar. Modstandsmand og grosserer. S. 86, 109, 122, 125.

Dethlefsen, Henrik. Forfatter. S. 93.

Dewing. SOE. General. S. 107.

Diemer, Jørgen Johannes. Modstandsmand, korrespondent, fabrikant. S. 77, 79, 80.

Dige. Købmand i Øster Assels. S. 551.

Dissing, Kris. Pensioneret skoleinspektør i Dronninglund. Forfatter. S. 130.

Dokker, Rigmor. Modstandskvinde. S. 39.

Dragheim, Ib. Tandlæge og modstandsmand. S. 136, 137.

Drescher. Modstandsmand. S. 46.

Dronningen. Trend. Hendes Majestæt Dronningen. S. 182.

Duelund, Jacob. Planteskoleejer. S. 394.

Dueholm, Frede. S. 406

Duus Hansen. Modstandsmand og ingeniør. S. 46, 70, 71, 72, 75, 76, 95, 98, 99, 275.

Döhlemann. Kriminalsekretär hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Døssing. Modstandsmand, biblioteksdirektør. S. 43.

E

Eckhardt, Frits. Gestapomand i Aalborg. S. 476.

Ehlert. Stadsingeniør I Viborg. S. 29.

Ejsing, Sigvald. Politimand og modstandsmand. S. 215, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 477.

Eigenbroth, N. A. Modstandsmand og journalist. S. 46, 48, 166, 318.

Eisenhower, Dwight. D. General. S. 313, 314, 395, 396.

Elmholdt, Chr. Modstandsmand. S. 205.

Elsas. Sanden Bjerregård. Direktør. S. 583.

Elstrøm. Arbejdede på flugtruterne på Kattegat. S. 321, 322.

Errboe, Lis. Modstandskvinde. S. 83.

Eriksen, Børge. Modstandsmand. Dansk Samling. S. 81, 122, 177.

Eriksen, Frederik. Villerup. Gårdejer. S. 375.

Espersen, Dorthea. S. 571.

Essemann. Dansk general. S. 25.

Ettrup, Carl. Redaktør. S. 380.

F

Falkenberg, Marie. S. 558.

Fenger, Mogens. Overlæge. S. 513, 514.

Fiil, Marius. Kromand, modstandsmand. S. 3, 42, 108.

Fiil, Niels. Modstandsmand. S. 42.

Fink, Renthe. S. 11, 13.

Fischer. Francis. Major. S. 267, 623.

Fischer, Heinz. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Friis, Chr. Arbejdede i vagtafdelingen hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Friis Rasmussen. Doktor. S. 271.

Frisch, Hartvig. Folketingsmand. S. 450.

Fjerring, A. P. Modstandsmand og kaptajnløjtnant. S. 116, 659.

Flensted, Søren. Flymekaniker og pilot. S. 139, 145, 153, 187, 188, 214, 337, 338, 342, 343, 344, 538.

Fleron, Kate. Modstandskvinde og redaktør. S. 46.

Fog, Mogens. Professor, modstandsmand. S. 43, 46, 75, 109, 263.

Frandsen. Slagter. S. 22.

Frederiksen, Chr. Landbetjent og modstandsmand. S. 649.

Frederiksen, Georg. Medstifter af D.N.S.A.P. S. 251.

Frederiksen. Købmand. S. 18.

Frederiksen. Politimester i Nykøbing. S. 327.

Friediger. Dr. Overrabbiner. S. 507.

Frihedsmuseet. S. 1, 3, 7,12, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 36. 38, 41, 43, 46, 51, 53, 56, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 87, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 105, 106, 110, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 156, 169, 178, 198, 199, 216, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 236, 239, 240, 241, 246, 247, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 275, 276, 278, 282, 284, 286, 295, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 318, 324, 325, 330, 334, 345, 346, 347, 348, 352, 356, 363, 367, 368, 371, 372, 376, 379, 383, 384, 385, 386, 392, 395, 396, 397, 398, 409, 421, 428, 430, 433, 434, 436, 438, 445, 446, 447, 449, 450, 451. 457, 463, 465, 468, 469, 472, 473, 489, 490, 492, 494, 495, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 513, 521, 527, 528, 531, 536, 537, 540, 545, 546, 547, 548, 550, 554, 555, 557, 565, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 596, 597, 598, 599, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 615, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 633, 634, 635, 636, 639, 640, 643, 645, 646, 654, 655, 657, 658, 659, 669, 670.

Frostholm, Jørgen. Læge og modstandsmand. S. 665.

Fusager, Emil og Chr. S. 284.

G

Gade, Martin. Jernbanesabotør. S. 235.

Gammelgaard, Arne, Forfatter. S. 512, 514, 517.

Geisler, Ole. Landsleder i Danmark for SOE. S. 93, 95, 104, 108, 109, 123.

Gjessing, Paul. Modstandsmand. S. 87, 126, 128, 168.

Glahn. Præst. S. 508.

Graefe. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Gram. Modstandsmand og konsul. S. 56.

Grass, Fritz. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Gravsholm. Højskoleforstander. S. 406.

Grazia, Guido. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Gregersen, Jens Møller. Forfatter. S. 276.

Greve. Orlogskaptajn. S. 110, 111.

Grimm. Politisekretær ved Gestapo i Aalborg. S.469.

Gross, Walter. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Grotkjær, Andreas. Fiskeeksportør. S. 38.

Grunnet. Radiooplæser på svensk radio. S. 322, 323.

Grønning. C. Løgstør. Redaktør af “Vesthimmerlands Socialdemokrat”. S. 490, 502.

Grønning, Vagn Bro. Løgstør. Kommunelærer. S. 502.

Gundel, Leif. Radiooplæser og journalist hos BBC. S. 65.

Gundersen. Christian og Kirstine. S. 22.

Gyberg, Werner. Flugtruterne på Kattegat. S. 310, 316, 317, 319, 320, 323, 325, 594, 629.

Gyrsting, Niels. Forfatter. S. 509.

Gyth. Kaptajn. S. 46, 71.

Göbbels. S. 606.

Göring. S. 400, 606.

Gørtz. S. 10, 71, 666.

H

Hagstrup, Arnold. Krimminalassistent i Løgstør. S. 409, 410, 411, 412, 602.

Haahr. Chr. Præst og modstandsmand. S. 137.

Hald, Franch Mette. S. 233, 534, 541, 542, 543, 544.

Hald, Jørgen Christian. Thisted. Modstandsmand. S. 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541.

Hammer, Houmark, Christian. Stagstrup. Sabotør. S. 261, 634, 635, 636, 655, 657, 662.

Hammer, Jens Peter. Fjerritslev. S. 582.

Hammer, Mogens. Faldskærmsmand. S. 46, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 94.

Hammerich. S. 10.

Hanneken, Von. S. 231.

Hans Brøndborer. Han hed egentlig Hans Werner Kristensen. S. 22.

Hansen, Andreas. Fuldmægtig. S. 496.

Hansen, Begtrup, O. Dommer. S. 645.

Hansen, Arthur Henning. Gårdejer. Far til Christian Ulrik Hansen. S. 3.

Hansen, Christian Ulrik. Modstandsmand. S. 3, 4, 42, 70, 82, 109. 114, 116, 121, 126, 167, 168, 177, 182, 492.

Hansen, Curt Carlis. Medstifter af D.N.S.A.P. S. 251.

Hansen, Evald. Viborg. Politiassistent. S. 500.

Hansen, Gunnar. S. 381.

Hansen (Nu) Gunnar. S. 381.

Hansen Hans Frederik. Faldskærmsmand. Dæknavn, Crisp. S. 78, 177.

Hansen, Hermer. Løjtnant. Leder på en ”Hvid Bus” til Tyskland. S. 502.

Hansen, Knud. Skolelærer. S. 27, 28, 147.

Hansen, Marinus. Modstandsmand. S. 134.

Hansen, Max. Kioskejer. S. 61, 493.

Hansen, (født Nielsen) Kristine Marie. Mor til Christian Ulrik Hansen. S. 3.

Hansen, Osvald. Overbetjent. S. 409, 419.

Hansen, P. Viborg. Bankassistent og modstandsmand. S. 117.

Hansen, Søren. Redaktør. 327, 402, 486.

Hansen, Hvidbjerg. Frk. S. 556.

Hansen, Westh. Boghandlermedhjælper. S. 61.

Harbo, Martinus. Hanstholm. Fisker. S. 372.

Haurum, N. Chr. Borgmester. S. 645.

Hausgaard, Christian. Bestyrer af sømandshjem i Hansted. S. 570

Havrehed, Henrik Holger. Forfatter. Translatør i tysk. Historiker. S. 510, 528, 533.

Haarbo. Prokurist og modstandsmand. S. 116.

Hebsgaard, Holger. Journalist, modstandsmand og byleder. S. 128, 129, 265.

Hede, Henry. Skive. S. 492.

Hedegaard. Fisker. S. 53.

Hedegaard, Niels. Jernbanesabotør. S. 235.

Heilskov. Modstandsmand og civilingeniør. S. 53, 54.

Hellesen, Frode. Dansk chauffør hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Henriksen. Modstandsmand og politiassistent. S. 79.

Henriksen, 2 ugifte kvinder ”moster og Søster”. Logiværtinder for Toldstrup. S. 290, 291.

Heerfordt, St. Disponent og modstandsmand. S. 116.

Herting. Politimester. S. 545.

Hermannsen, Hans. Gestapomand. S. 306.

Herschend, Knud. Faldskærmsmand. S. 78, 192.

Herschend. Stiftamtmand. S. 521.

Heyderhoff. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Himmler. S. 400, 468, 606.

Hjord, Gunnar. Modstandsmand. S. 207.

Hjortdal, Frode. Modstandsmand. S. 541.

Holck, V. S. 94.

Holm, Martin. Museumsleder. S. 539.

Holm. Præst. S. 131.

Holm, Ralph. S. 510, 511.

Hollingworth, Ralph Cooper. SOE. Major I England. S. 70, 73, 105, 106, 107.

Holsby. Viborg. Kriminalassistent. S. 500.

Holten-Andersen. Bogtrykker. S. 86.

Houlberg. Trafikassistent. En af lederne i Churchill Klubben. S. 86.

Houmann. B. København. S. 109.

Houmann, Børge. Modstandsmand. S. 44, 46.

Houmann, Gylden, Jens. Modstandsmand og bogbinder. S. 51, 52, 306, 307, 308, 309.

Houmann, Gylden, Mogens. Modstandsmand og bogbinder. S. 51, 52, 54, 306, 307, 308, 309.

Hove, Ove. Arkitekt og modstandsmand. S. 136.

Husfeldt, Erik. Medlem af Frihedsrådet. S. 263.

Hvass. Afdelingschef fra Udenrigsministeriet. S. 502.

Hvidbjerg. Ø. Modstandsmand. S. 54.

Hvidtfeldt, Johan Eriksen. Rigsarkivar. S. 24.

Hvolby, Robert Viggo. Elev. S. 475.

Hæstrup, Jørgen. Æresdoktor ved Odense Universitet. S. 28, 106, 121, 130, 177, 185.

Höeft. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 471, 472.

Høegh-Guldberg, Ove. Distriktsleder i distrikt 5. Løgstør. S. 86, 165, 166, 167, 169, 170, 172.

Høgsbro-Østergaard, Bent. S. 523.

Højel. Modstandsmand. S. 46.

Højbye, Palle. Horsens. Modstandsmand. S. 135.

Højland Christensen. T. Oberstløjtnant. Dæknavn, Tygesen. S. 127, 132.

I

Ibsen, Finn Henrik. Faldskærmsagent. S. 274, 275.

Iser, Alouis. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Issel. Gestapomand i Aalborg. S. 484.

J

Jalk. Redaktør. S. 18.

Jacobsen, Abildgaard, Johannes. Modstandsmand og typograf. S. 61.

Jacobsen, Aksel. Præst. S. 153.

Jacobsen. Manufakturhandler. S. 18.

Jacobsen, Frode. Modstandsmand og folketingsmand. S. 56, 129, 130, 263, 450.

Jacobsen, Graa. Gårdejer. S. 131.

Jacobsen, Walther. Skoleelev i Løgstør. S. 358.

Jensen, Aksel. Modstandsmand. S. 207, 210.

Jensen, Anton Ingersøn. Assens. Skifter efternavn til Toldstrup. S. 4.

Jensen, Anton Julius Christian. Smedemester I Assens. Toldstrups far. S. 4.

Jensen, Arne Christian Henry. Skive. S. 492.

Jensen, Arveschoug Karin. S. 23, 24.

Jensen, Chr. Kaptajn. S. 335.

Jensen, C. O. Bankassistent fra Viborg. S. 109,

Jensen, Carl. Modstandsmand, direktør for General Motors. S. 45

Jensen, Elmann. Fiskeskipper og arbejdede på flugtruterne fra Vendsyssel. S. 304.

Jensen, Emanuel. Dansk chauffør hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Jensen, Emil og Michael Westergaard. Modstandsmænd. S. 168.

Jensen, Erik. Aars. Politimand og modtagemand. Gruppeleder. S. 167.

Jensen, Evan. Løgstør. S. 362.

Jensen, Ewald. S. 207, 210.

Jensen, Hans Peter. Sundby. Sabotør. S. 261.

Jensen, Inger. Søster til Toldstrup. S. 5.

Jensen, Jens, A. Fjerritslev. Tømrermester. S. 583.

Jensen, J. G. Tjenestepige. S. 434.

Jensen, Jacob. Faldskærmsmand. S. 186.

Jensen, Jacob. Præst. S. 53, 269.

Jensen, Jørgen. Dæknavn/kaldet HC. L-mand. S. 448.

Jensen, Kjeld. Redaktør på Thisted Amtsavis. S. 25.

Jensen, Knud. Viborg. Modstandsmand. S. 284.

Jensen, Leo Hjort. Viborg. Modstandsmand. S. 117, 284.

Jensen, Marianette Jørgine Kathrine. Assens. Født Andersen. Toldstrups mor. S. 4.

Jensen, Niels Ebbe. Bror til Toldstrup. S. 5.

Jensen, Otto. Prokurist og modstandsmand. S. 137.

Jensen, Poul. Faldskærmsmand. S. 108.

Jensen, Poul. Maskinarbejder og modstandsmand. S. 285.

Jensen, Robert. Arbejdede på flugtruterne på Kattegat. S. 319, 320.

Jensen, Stig. Modstandsmand. S. 2, 46, 70, 71, 214.

Jensen, Tove. Senere gift til efternavnet, Uth. Søster til Toldstrup. S. 4, 5,

Jensen, Verner. Sparekasseassistent i Frederikshavn. Flugtruterne fra Vendsyssel. S.309, 320, 325.

Jensen, Wilhelm. Viborg. Arbejdsmand. S. 488.

Jensen, Willy. Modstandsmand og bogholder. S. 134, 135, 136, 137, 138, 195, 197.

Jensen, Aage. Modstandsmand. S. 207, 210.

Jepsen, Willy, Telegrafist. Dæknavn, Isak. S. 96, 282.

Jessen Mikkelsen, Chr. Kriminalassistent hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Johansen, Bjarne. Øster Assels. S. 552.

Johansen, Verner. Faldskærmsmand. S. 84, 86, 104, 108.

Johannesen, Erik. Forfatter. S. 231.

Johannesen, Poul. Faldskærmsmand. S. 70, 72, 77, 80.

Johnstad-Møller, S. E. Oberstløjtnant. S. 125.

Jord, Gunnar, H. Modstandsmand. S. 210.

Justesen, H. G. Politiassistent. S. 443.

Justesen, Kaj. Thisted. Tjenerelev. S. 490.

Justesen. Købmand. S. 18.

Justensen. M. Frk. Sygeplejerske ved Løgstør Sygehus. S. 354.

Juncker, Flemming. Godsejer, modstandschef, SOE i London. S. 1, 2, 3, 46, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 86, 108, 116, 123, 125, 128, 168, 169, 188, 263, 274, 284, 292, 294, 320.

Jørgensen. Aalborg. Dæknavn, Aabo. S. 135.

Jørgensen, Birte. Viborg. S. 617.

Jørgensen, Ejnar. Medstifter af D.N.S.A.P. S. 251.

Jørgensen, H. Vognmand i Thisted. S. 488.

Jørgensen, Harald. Krimminalassistent ved Frederikshavn politi. S. 408.

Jørgensen. Jernstøber. S. 18.

Jørgensen, Robert. Radiooplæser og journalist hos BBC. S. 65.

Jørgensen. Socialinspektør. S. 56.

Jørgensen, Sophia. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 471.

K

Kanditt, Albert. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Katchemich. Kriminalrat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Kieldsen, Hans. S. 1, 69, 70, 108.

Kier, O. Modstandsmand og folketingsmand. S. 46.

Kierulf, Thorvald. S. 24.

Kierulff, V. Modstandsmand og apoteker. S. 61, 497.

Kiilerich, Ole. Modstandsmand, journalist, redaktør. S. 43, 45, 80, 108.

Killian. Kriminaloberassistent hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Killian. Soldat for Gestapo i Aalborg. S. 469.

Kirk, Jens. Modstandsmand og gårdejer. S. 128, 130, 131, 132, 133, 265, 540, 545, 662.

Kisbye. Kaptajn. S. 668.

Kjeldsen, Sand, Børge. Tømrersvend og modstandsmand. S. 582.

Kjeldsen, Jørgen. S. 491.

Kjeldbæk, Esben. S. 507.

Kjelgaard, Carlo. Manufakturhandler. S. 18.

Kjær. Gartner. S. 540.

Kjærbøl, Johs. S. 510, 528.

Klingberg, Else. Frk. Modstandskvinde. S. 268, 614

Klitbjerg Nielsen, O. Sabotør. S. 236.

Kniest. Kriminaloberassistent hos Gestapo i Aalborg. S. 469, 470.

Knudsen, Herman, Anker. Bestyrer af firmaet ”Denka Radio“ og modstandsmand. S. 483.

Knudsen, Orla Bro. Modstandsmand. S. 117, 284.

Kofoed. V. Premierløjtnant. S. 265.

Kong Christian 10. S. 349, 414, 617.

Kragh, Thyge V. Præst. S. 649.

Kristensen. Modstandsmand og vulkanisør. S. 54.

Kristensen, Kjeldsen, Inger. S. 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583.

Kristensen, Søren Fr. Modstandsmand. S. 207, 210.

Kristoffersen, Arne Sloth. S. 649.

Kronborg. Fjerritslev. Gårdejer. S. 452.

Kronborg. Hotelejer i Svinkløv. S. 18.

Kronika, Jacob. S. 10.

Kruse. Politiassistent. S. 267, 614.

Krämer, Hermann. S. 552.

Krämer, Lotte. S. 551, 552, 553.

Krämer, Otto Adolf. Øster Assels. Slagtermester. S. 551, 552, 553.

Krølgaard. Sv. Modstandsmand og præst. S. 56.

Købbe, Fru. Modstandskvinde. S. 615.

Kaas-Larsen, H. Chef for flygtningelejr. S. 523.

L

Larsen, Aksel. Modstandsmand, Folketingsmand. S. 44, 65, 91, 413.

Larsen, Albert Jens. S. 518.

Larsen, Andy. Faldskærmsmand. S. 92, 108.

Larsen, Bak. Bogtrykker. S. 493.

Larsen, Barry. Modstandsmand. S. 87.

Larsen, Bertel. Agerø. Eurekamand (hjælper) S. 147.

Larsen, Carl. Modstandsmand og bankmand. S. 46.

Larsen, Erik. Modstandsmand. S. 541.

Larsen, Flemming. Kaptajn. S. 125.

Larsen, G. T. Kaptajn. S. 126.

Larsen, Hjalmar. Modstandsmand. S. 306, 308.

Larsen. Frk. (Klemmen). Lærerinde i Hansted. S. 574.

Larsen, Lars. Tømrermester. S. 553.

Larsen, Peder Chr. Dansk chauffør hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Larsen, Poul. Politimand i Frederikshavn. S. 278, 302, 304, 310.

Laursen, Willy. Politibetjent fra Esbjerg. S. 120.

Laursen, Aage. Fodermester. S. 383.

Lausten Thomsen. Amtslæge. S. 495.

Lasse-Skrædder. Modstandsmand. S. 207, 210.

Lassen, Andreas. Faldskærmsmand. S. 78.

Lassen, Frantz. Faldskærmsmand. Dæknavn, Ferdinand. S. 78, 100, 109, 115, 190, 274.

Lauridsen, Ringgaard, Henning. Viborg. Forfatter. S. 464.

Lauritzen, Haakon. Modstandsmand og overbetjent. S. 86, 178.

Lembcke, Cay. Medstifter af D.N.S.A.P. S. 251.

Leubroch. Læge. Hurup. S. 506.

Lind, Gustav. Konstabel. Arbejdede på flugtruterne på Kattegat. S. 322.

Lindblad, Lok. S. 82.

Lindemann. Tysk general. S. 230, 231, 232.

Lindstrøm. Købmand. S. 18.

Lippmann, Ole. Faldskærmschef. SOE-mand, direktør. S. 93, 94, 95, 96, 107.

Lonsdale, Walther. Kaptajnløjtnant. S. 183, 184, 272, 597.

Loft, Hans Carl. Modstandsmand, gårdejer og folketingskandidat. S. 128.

Lorentzen. Doktor. ”De Hvide Busser” S. 506.

Lottrup, Erik. S. 447.

Lund, Erik. Rektor og historiker. S. 9.

Lund, Kaj Ronald. Radiotelegrafist. S. 86, 103, 104.

Lund. Distriktsleder i Fjerritslev. S. 628.

Lund. Politimester. S. 29.

Lunding, N. C. Overlæge. S. 277, 649.

Lunding. Ritmester. S. 71, 92.

Lundstrøm, Erik. Modstandsmand i Fjerritslev. S. 583.

Lyhne, Jens. Modstandsmand og distriktsleder. S. 134.

Lyng. Aalborg. Adjunkt. S. 264, 270.

Løkkegaard. Overofficiant og modstandsmand. S. 659.

M

Madsen, Jacob. Bankassistent og modstandsmand. S. 134.

Madsen, Svend. Bankassistent og modstandsmand. S. 120, 207, 210.

Madsen, Martinus. Farsø. Statshusmand. S. 181.

Madsen Peter Cornelius. Politibetjent og modstandsmand. S. 615.

Madsen, Rørbæk, E. Modstandsmand. S. 205.

Maibom, Preben Gunnar. Kommis. S. 488.

Malling. København. S. 310.

Malmstrøm. Skive. Vognmand. S. 496, 497.

Markvorsen, Carl Otto. Modstandsmand. S. 52.

Marling, Svend. Modstandsmand i Løgstør. S. 86.

Marokko Jensen, Jens Paul Jensen. Faldskærmsmand. S. 84, 87.

Mehlasen, Wilhelm. Modstandsmand. S. 205.

Mehr. Ludvig. Præst i Ræhr. S. 569, 570.

Mellerup. Politiinspektør. S. 505.

Meyn, Kurt. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 469, 477.

Michelsen. Fotograf. S. 411.

Miehe, Heinrich, Cirkus direktør. 337, 338.

Mikkelsen. Grosserer i Løgstør. S. 411.

Mikkelsen, Harald. Stoholm. S. 186.

Mikkelsen, (Max). radiotelegrafist. S. 46, 75, 81.

Mikkelsen. Ernst Laurits. ”Stikker-Mikkelsen” S. 454. 469, 472.

Moesgaard, Kr. Doktor og modstandsmand. S. 205.

Moesgaard, Lars. Redder. Sindal. S. 210.

Mogensen, Jørgen. Dansk Vicekonsul. S. 92.

Moltke. Direktør. S. 75.

Monrad. Landinspektør. S. 380.

Mortensen, Kaj. Kriminalassistent. Distriktsleder for Vendsyssel. S. 302, 304.

Mortensen, Karla. S. 16.

Mortensen, Søren. S. 16.

Mortensen, Anne Katrine. S. 16, 22.

Mortensen, Bente. S. 16.

Mortensen, Gravgaard. Modstandsmand og doktor. S. 54.

Mortensen, Jens Peter. S. 16.

Mose. Viborg. Politiassistent. S. 500.

Mouritzen, Annie. (siden gift Langberg) Kurerpige. S. 111, 164, 289, 292, 323, 666.

Moustgaard. Løgstør. Præst. S. 638.

Munch, Peter Rochegune. Minister. S. 10, 11, 13, 36.

Munck, Ebbe. Flugtruterne på Kattegat. S. 311, 320, 325.

Munk, Kaj. Modstandsmand og præst. S. 49, 122, 375, 549.

Munksgaard. Kroejer. S. 18.

Munksgaard. Ole Fabricius. S. 344.

Munksgaard. Vilhelm Fabricius Foss. S. 344.

Muus, B. Flemming. Faldskærmsmand, Chef, SOE. S. 78, 82, 83, 84, 85, 94, 95, 96, 109, 111, 274.

Muus, Varinka Wichfeld. Hustru til Flemming B. Muus. S. 84.

Møller, Axel. S. 96.

Møller, E. C. V. General. S. 124.

Møller, Poul. Forfatter. S. 518.

Møller, Smith, Aksel. Premierløjtnant. Punzi. S. 276, 279, 280.

N

Nagelschmidt. Soldat for Gestapo i Aalborg. S. 469.

Nandrup, Ebbesen Krogh, Niels. Gårdejer. S. 56.

Nicolajsen. Løjtnant, modstandsmand og kontaktmand i Aalborg. S.86, 125, 321.

Nielsen, Albert Fritz. Skive. Arbejdsmand. S. 498.

Nielsen, Arne. Siden Espegaard. Modstandsmand. S. 38, 39, 109.

Nielsen, Bent. S. 551.

Nielsen Brovst, Bjarne. Tidligere boghandler og forfatter. S. 241, 242, 243, 244, 563, 564.

Nielsen. (Far og mor) Forældre til Nielsen Brovst, Bjarne. S. 563, 564.

Nielsen, Børge. Bankbestyrer og modstandsmand. S. 649.

Nielsen, Børge. Læge og modstandsmand. S. 314.

Nielsen, J. A. Overbetjent i Aalborg. S. 475, 476.

Nielsen, Johs. Bryder. Birkelsegruppen. S. 123.

Nielsen, Ejby. Modstandsmand og kaptajn. Dæknavn, Baes. S. 53, 55, 109, 124, 125, 127, 128, 132, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 176, 263, 269, 280, 657.

Nielsen. Esther. Hillerslev. 542.

Nielsen, Ida Kristine. Fru. S. 381.

Nielsen, Inger. Hillerslev. S. 542.

Nielsen, Jens Krabbe. Lærer og modstandsmand. S. 137, 205.

Nielsen, Jytte Vuust. Lerup Sogn, S. 565.

Nielsen, Karl Kresten. Skive. S. 501.

Nielsen, Knud. Frisørmester og modstandsmand. S. 117.

Nielsen, Knud. Ø. Assels. Vognmand. S. 551.

Nielsen, Marinus. Baneformand hos: Fjerritslev-Frederikshavn Private Jernbaner. S. 563.

Nielsen, Martin. S. 551.

Nielsen, Mette Marie. Hillerslev. S. 542, 544.

Nielsen, N. C. Hillerslev. S. 542.

Nielsen, Orla. Kaptajn. S. 125.

Nielsen, Otto. S. 542.

Nielsen, Peter. Faldskærmsmand. Dæknavn: Alistair. S. 78, 177.

Nielsen, Poul Otto (Moses) Telegrafist. S. 83, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107.

Nielsen, Sigurd. Thy. S. 551.

Nielsen, Søren. Vævergården, Øster Halne. 563.

Nielsen, Tage Marius. Modstandsmand og lagerekspedient. S. 198.

Nielsen, Verner. Viborg. Modstandsmand. S. 117, 284.

Nielsen, Ø. C. S. 603.

Nielsen, Aage. Hillerslev. S. 542, 544.

Nissen. Lærer, cand.mag. S. 55.

Nordentoft, Anders. Papirgrosserer. S. 492.

Nordentoft. Modstandsmand og overlæge. S. 54.

Nyemann, Erik. Modstandsmand. S. 286, 340.

Nørgaard, Aksel. Modstandsmand, politimand og distriktsleder. S. 122, 150, 265.

O

Oest, Niels Peter Arne. Vognmand. S. 278.

Odgaard. Skibsmægler. 410.

Odmar. Politikommissær. S. 492.

Ohlin, Eiler. Fabrikant og modstandsmand. S. 116, 117.

Olesen, Elith. Præst. S. 4.

Olesen, Thomas. Forfatter. S. 374.

Olsen, Gunnar. Modstandsmand. S. 201.

Olsen, Jacob. Grosserer. S. 18.

Olsen. Arden. Læge og modstandsmand. S. 178.

Olsen, Roland. Modstandsmand. Overbetjent. S. 46, 71, 72, 91, 98.

Olufsen. Modstandsmand, direktør og ejer af Bang & Olufsen. S. 46, 70, 71.

Ottmar. Politikommissær. S. 91.

Ovesen, Niels Møller. Officiant. S. 639.

Oxhøj. Dyrlæge og modstandsmand. S. 285.

P

Pagh, Knud. Modstandsmand. S. 633.

Pallesen. Stoholm. Brødrene. S. 185.

Pancke. General. S. 458, 468.

Partoft. Løjtnant. S. 280.

Peikert. Soldat for Gestapo i Aalborg. S. 469.

Pedersen, Axel Ivan. Borgmester, formand. S. 612.

Pedersen, Elvin. Modstandsmand. S. 39, 54.

Pedersen, Carl Ove. Bankassistent, distriktsleder og kaptajn. S. 116, 117, 118, 119, 120, 200, 201, 202, 204, 205.

Pedersen, Gertrud, En af Toldstrups fire kurerpiger. S. 291, 622.

Pedersen, Ingvard. Modstandsmand og distriktsleder. S. 122.

Pedersen, Jens Peter. Faldskærmsmand. S. 104, 198.

Pedersen, Jørgensen. Fiskerfamilie der blev tvangsflyttet fra Hanstholm.

Faderen: Martinus. Moderen: Andrea. Børn: Anna, Dagmar, Astrid, Andreas, Niels, Christian (Kesse), Ella, Edith, Gerda, Henry, Metha og Erna. Fra side 568 til side 576.

Pedersen, Knud Erik. Faldskærmsmand. Dæknavn Bright. S. 78, 87, 88, 89, 90, 91, 177.

Pedersen, Lis. (født Knudsen). Sydthy. S. 545.

Pedersen, Richardt. Viborg. Modstandsmand. S. 618.

Petersen, Aksel. Arkitekt. S. 493.

Petersen, Anders. Viborg. Farvehandler og modstandsmand. S. 117.

Petersen, Chr. Høegh. Elværksbestyrer og modstandsmand. S. 136.

Petersen, Christian Steman. Faldskærmsmand. Dæknavn, Austin. S. 78.

Petersen, Egon. Letmatros på ”Argo” og arbejdede på flugtruterne. S. 315.

Petersen, Frode. Tjenestekarl. S. 356.

Petersen, Harry. Lærling hos Skive Jernstøberi. S. 489.

Petersen, Henning. Tandlæge. S. 52, 53, 156, 268, 306, 307, 493.

Petersen, Ingvar. Ingeniør og modstandsmand. S. 150.

Petersen, Johannes Richardt. Arkitekt. S. 492.

Petersen, Marinus. Fiskeskipper. S. 585.

Petersen, Niels. Thisted. Tjenerelev. S. 490.

Petersen, Olaf. Prokurist og modstandsmand. S. 116.

Petersen, P. Kaptajnløjtnant og modstandsmand. S. 116.

Petersen, Valther. Politibetjent. S. 270.

Petersen, Vilfred. S. 87

Pitsch. Soldat for Gestapo i Aalborg. S. 469.

Platou, Henrik Wessel. Dæknavn, Knud. L-mand. S. 448.

Platou. Politimester i Frederikshavn. S. 267, 619.

Poulsen, Henning. Cand. Mag. Dr.phil. Professor. S. 5, 6.

Poulsen, Orla. S. 665.

Poulsen, P. Hotelejer. S. 488, 543, 544.

Poulsen, Robert. S. 536.

Poulsen, Valdemar. Modstandsmand. S. 87.

Prior. S. 10, 11, 13.

Prom, Skibsted, Poul Lauritz. Forfatter. S. 325.

Prytz. Modstandsmand, landsretssagfører, S. 46.

Q

Qvortrup, Johannes. Købmand. S. 493, 494, 495.

R

Ramsing, Bob. Modstandsmand. S. 3.

Randsbæk, Helge. Modstandsmand. S. 205.

Rask, Anton. Modstandsmand i Toldstrups HQ. Doktor. S. 102.

Rasmussen. Viborg. Overbetjent. S. 500.

Rasmussen. Kordegn. S. 291.

Rasmussen, Axel. Overklitfoged. S. 23, 24.

Rasmussen, Friis. Læge. S. 555, 557.

Rasmussen, Hans. Folketingsmand. S. 36.

Rasmussen. Helge. Dyrlæge. S. 291.

Rasmussen, Hjort, Allan. S. 585.

Rasmussen, Otto. Redaktør. S. 493.

Rasmussen, Poul. Fisker arbejdede på flugtruterne fra Vendsyssel. S. 304.

Rasmussen, Schmidt, Poul. Fisker. S. 497.

Ravn, Poul. Fisker. S. 390.

Ravnemose. Redaktionssekretær. S. 488.

Rechnitzer. S. 10, 12.

Refshauge, K. N. Præst. S. 153.

Remfeldt, Ole. S. 306.

Riis, Karl Aage. Jernbanesabotør. S. 235.

Rolighed, Bent. Lokalhistoriker. S. 151.

Rosendahl, Leo. Billedhugger og modstandsmand. S. 116.

Rosengren. Politiassistent I Thisted. S. 267.

Rottbøll, Christian Michael “Mik”. S. 46, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 90, 94, 108, 177, 178, 182, 488.

Rottbøll, (Müller) Elisabeth. Hustru til godsejer H. Rottbøll. S. 69.

Rottbøll, Henning. Godsejer. S. 69.

Rudberg. Professor. S. 502.

Rønnest, Ole. Aabybro. S. 181.

S

Sabro. Kaptajn og modstandsmand. S. 659.

Sabroe, Gylding. Flugtruterne til Sverige fra Vendsyssel. S. 302.

Salling, M. Fabrikant, Salling Margarinefabrik. S. 500.

Sandbæk. Præst. S. 285.

Schierning. Fuldmægtig i Udenrigsministeriet. S. 499.

Schmidt, Lillian. Ansat hos Gestapo i Aalborg. S. 471.

Schmidt, R. Holger. Brandmand. S. 223, 349, 641.

Schmidt, Valdemar Peter. Skipper på ”Argo” og arbejdede på flugtruterne. S. 315.

Schmidt. Modstandsmand og boghandler. S. 53, 54.

Schmitz, P. Thisted. Doktor. S. 399.

Schoch, Aage. S. 511.

Schou, Poul. Præst og modstandsmand. S. 134.

Schultz. Kommandørinde. S. 507.

Schwitzgebel. Gestapochef i Aarhus. S. 466.

Schjødt-Eriksen, S. P. Kaptajn. S. 125, 126.

Schøller, Carl Gustav Grüner. Modstandsmand og kaptajn. S. 69, 109, 110, 116, 117, 118, 120, 123, 128, 165, 209, 230, 232, 265, 267, 291, 293, 294, 295, 491, 492, 619, 623.

Schønlein. Gestapochef i Odense. S. 468.

Scot-Hansen. Modstandsmand og præst. S. 56.

Secher. Modstandsmand. S. 46.

Seedorf. Amtmand. S. 613.

Sejr, Arne. Modstandsmand. S. 325.

Severinsen. Finderup. Præst og modstandsmand. S. 186.

Skjoldby, Aage. S. 325.

Skjærbæk, Marie. S. 518.

Skærbæk, Poul. Modstandsmand. S. 52.

Skaalum. Thisted. Kontorchef. S. 267.

Sneum. Løjtnant. S. 71.

Soetmann. Læge. S. 493.

Sonne, Aksel. Dyrlæge og modstandsmand. S. 6, 7, 81, 121, 177, 271, 493.

Sorvad, Per. Inkassator. S. 493.

Spaanhede, Valdemar. Skive. Bagersvend. S. 492.

Spanggaard, Agnes Johanne. Nykøbing Mors.S. 554.

Spanggaard, Hans. Nykøbing Mors. S. 554, 555, 556, 557, 558.

Spanggaard, Johannes. (John) Nykøbing Mors. Modelsnedker. S. 554, 555, 556, 557, 558, 560, 561.

Spanggaard, Karen. Nykøbing Mors. S. 554.

Spanggaard Pedersen, Helmuth. Forfatter. S. 443.

Spanggaard, Pusser. Nykøbing Mors. S. 554, 555, 558, 563.

Speer, Albert. Chefen for O.T., Rigsminister Albert Speer. S. 26, 246.

Stahlmann. S. 513.

Stauning, Thorvald. Statsminister. S. 9, 10, 11, 13, 36.

Stemann. S. 10.

Steman Petersen, Christian. Faldskærmsmand med dæknavnet, Austin. S. 194.

Stensgaard, Per. Inspektør. Modstandsmand. S. 116, 117.

Stolz, P. Telegrafist. Dæknavn, Noah. S. 96, 98, 279, 280.

Storgaard, Alexander. S. 205.

Strauch. Tysk Major. S. 251, 252.

Studsgaard. S. 411.

Stærmose, Robert. Modstandsmand og højskoleforstander. S. 46, 81, 85, 108, 177.

Suadicani, Rudolf. Kommuneassistent og modstandsmand. S. 117.

Svart, Ricard. Hvidbjerggruppen. Jernbanesabotør. S. 228.

Svendsen, Arne. Thisted. Modstandsmand. Radioforhandler. S. 655

Svendsen, Christian. Modstandsmand i Aalborg. S. 42.

Svendsen, Moody. Fisker og arbejdede på flugtruterne fra Vendsyssel. S. 304.

Svenne Christensen. Fjerritslev. Taxa/vognmand. S. 580.

Svestad, Trine. S. 16, 19, 22, 23, 486.

Synnermann. Overkonstabel. Arbejdede på flugtruterne på Kattegat. S. 322, 323.

Søndergaard, Josef. Arbejdede på flugtruterne på Kattegat. S. 320, 321.

Sørensen, Arne. Modstandsmand. S. 3, 4, 80, 81, 82, 122.

Sørensen, Børge. Forretningsfører og modstandsmand. S. 344, 345.

Sørensen, Børge. Modstandsmand i Fjerritslev. S. 583.

Sørensen, Constantin. Modstandsmand, byleder, billedhugger og tegner. S. 53, 54, 264, 268, 610, 614.

Sørensen, Dagny Elfrida. (Født Larsen). Thisted. S. 553.

Sørensen, Ejner. Dæknavn, Leif. L-mand. S. 448, 454.

Sørensen, Hans. Tolk hos Gestapo i Aalborg. S. 469, 475, 476.

Sørensen, Johannes, G. Radiooplæser og journalist hos BBC. S. 65.

Sørensen, Kjær, Paul Edvin. Modstandsmand. S. 104.

Sørensen, Martin. Eurekamand (hjælper) S. 147.

Sørensen, S. O. Stoholm. Modstandsmand. S. 120, 285.

Sørensen, Viggo Balschmidt. Faldskærmsmand. Dæknavn, Howard. S. 78.

Sørensen, Willy. Fiskeskipper på flugtruterne på Kattegat. S. 318.

T

Terkelsen, Terkel, M. Radiooplæser og journalist hos BBC. S. 64, 65.

Thiel. Walter. Kriminalsekretär hos Gestapo i Aalborg. S. 466.

Thing, Morten. Forfatter. S. 507.

Thomsen. Direktør for Frederikshavn Værft. Flugtruterne. S. 310.

Thomsen, Henry. Kroejer I Snekkersten. S. 319.

Thomsen, Krieger. Premierløjtnant. Leder på en ”Hvid Bus” til Tyskland. S. 502.

Thomsen, Tommy. Lærling hos Skive Jernstøberi. S. 489.

Thorndal, Chr. Modstandsmand. S. 52.

Thyregod, Jørgen. Radiotelegrafist. Dæknavn, Hermes. S. 103.

Thyrrig, Asger. Modstandsmand. S. 52.

Thøgersen, Marius. S. 493.

Thaarup, Poul. Klitdirektør. S. 24.

Tillisch. Premierløjtnant. Efterretningsmand med dæknavnet, Terkelsen. S. 274.

Todt, Fritz. Organisation Todt. S. 246, 263, 380, 384, 434, 454.

Toft-Christensen. Faldskærmsmand med dæknavnet, Rower. S. 194.

Toft, Frantz. Tolk hos Gestapo i Aalborg. S. 470.

Toft, H. C. Jernbanesabotør, S. 224.

Toft Hansen. Arkitekt og modstandsmand. S. 138.

Toft, Johs. Havnefoged og modstandsmand. S. 136.

Toft, Johannes. Havnefoged i Skive. S. 489, 490.

Toft. Thisted. Gårdejer. S. 265.

Toft, Søren. S. 575.

oftum, L. Løjtnant. S. 279.

Toldstrupselskabet. Museum i Assens. S. 4.

Toldstrup, Jens. (Anton Jensen) Tolder, direktør, chef, modtagechef, modstandsmand. S. 3, 4, 5, 6, 69, 83, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 127, 128, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 150, 161, 162, 163, 164, 172, 173, 176, 185, 188, 189, 195, 196, 203, 205, 206, 209, 214, 217, 265, 269, 270, 271, 275, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 301, 302, 304, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 619, 620, 621, 622, 624, 628, 629, 642.

Toldstrup, Aase Ruth. Født Krogsgaard Pedersen. Toldstrups hustru. S. 5, 114, 291.

Tophøj, Knud. Modstandsmand. S. 38.

Topsøe-Jensen. Orlogskaptajn. S. 11, 87.

Torup Petersen. Modstandsmand med tilknytning til Hvidsten. Doktor fra Randers. S. 108.

Trampe. S. C. R. C. Oberstløjtnant og greve. S. 125.

Trauelsen. S. A. H. Oberst. S. 26.

Truelsen, Svend. Løjtnant. S. 278, 279, 281, 284.

Truman, Harry S. Præsident I USA. S. 314.

Trump, Donald. Præsident i USA. S. 34.

Turnbull. S. 75, 76, 95, 108.

Tversted, Frank Otto. Maskinmester i handelsflåden. S. 486, 487.

U

Ulrich. W. Oberstløjtnant. S. 27.

Ussing. Præst. S. 579.

Uth, Tove. Søster til Jens Toldstrup. S. 4, 5, 111, 112, 113, 114.

V

Valentin, Emmy. Modstandskvinde og konsulinde. S. 46, 75.

Vammen, Grønval Fynbo. Forfatter. S. 493.

Vang. F. T. Premierløjtnant. S. 265.

Vangsted, Erik. Aalborg. Modstandsmand. S. 543.

Venzmers, Gerhard. Doktor. S. 633.

Vest. Dyrlæge. S. 22.

Vestergaard, Poul. Ingeniør. S. 131, 278, 279, 545, 657.

Vestergaard, Søren. Bagersvend. S. 493.

Viholm. Prokurist og logivært. S. 290.

Villadsen, Houmann, Arbejdsmand. S. 249.

Vinckel. Kaptajn. S. 46.

Voetmann. Modstandsmand og boghandler. S. 54.

Vogel. Frk. Tandlæge. S. 615.

Vognsen, Carlo. Aalborg. Kunstmaler og modstandsmand. S. 286.

Volke. Stoholm. Vognmand. S. 186.

W

Wamcke. Præst. S. 637, 638.

Wenhziau. Kriminaloberassistent hos Gestapo i Aalborg. S. 469, 470.

Weiss. S. 80.

Wesseltoft, Kurt B. Medstifter af D.N.S.A.P. S. 251.

Westergaard-Nielsen, Poul. Pastor. S. 314.

Westergaard-Nielsen, Lise. S. 314.

Westerhof, Spanggaard, Karen. S. 401, 554, 556, 558, 559, 560, 561, 562.

Wiese. Politikommissær. S. 110, 111.

Winkel, Børge. S. 585, 597.

Winkelhorn, Kai. SOE. S. 105, 107.

Willumsen. Landpolitiassistent s. 604.

Wittke, Walter. Tysk Generalleutnant. S. 25.

Woer-Christensen. Politimand. S. 496.

Wolden-Ræthinge, Anne. Journalist og forfatter. S. 1, 2.

Wolle. Fisker der arbejdede på flugtruterne i Kattegat fra Vendsyssel. S. 302, 320.

Wolff, Fritz. Tysk chauffør hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Wulf. Modstandsmand og rejsesekretær. S. 52.

Wøldike, Helmer Andreas Fabricius. Kreditforeningsassistent og modstandsmand. S. 117, 186, 187, 188, 492.

 

X

 

Y

Z

Zehetmeyr. Kriminalrat hos Gestapo i Aalborg. S. 469.

Zimsen. Kaptajn. Leder på en ”Hvid Bus” til Tyskland. S. 502.

Æ

Ø

Østergaard, Helmer. S. 406

Østergaard, Martin Kristian. Hvidbjerggruppen. Jernbanesabotør. S. 224, 228.

Å

Aaen, Herluf. Fiskeskipper og arbejdede på flugtruterne fra Vendsyssel. S. 302.

Aaen, Poul. Fisker og arbejdede på flugtruterne fra Vendsyssel. S. 304.

Aalbæk Jensen, Erik. Forfatter og modstandsmand. S. 314.

Aakjær-Jørgensen, Jørgen. Modstandsmand i Fjerritslev. S. 583.

Aarestrup, Peter. Viborg. Socialdemokrat. S. 463.