Schalburgtager

Klik på billederne og du får dem i stor størrelse
Schalburgtager. 
“I meget korte træk for hele Nordjylland”
Den 18. februar 1943 fik SS-Sturmbannführer Knud Børge Martinsen af SS-Reichsführer Heinrich Himmler til opgave at oprette en dansk pendant til det tyske SS. Den 1. april 1943 kunne K.B. Martinsen proklamere oprettelsen af “Germanske Korps”, der dog allerede i september samme år skiftede navn til “Schalburgkorpset”. Det mest berygtede korps, der blev sammenkædet med den tyske modterror. Det var opkaldt efter den danske leder af Frikorps Danmark, C.F. von Schalburg. Korpset blev oprettet i februar 1943 og udførte primært vagt- og bevogtningsopgaver. Korpset havde det vanskeligt med at komme i gang og Martinsen rummede ikke den store politiske viden, blev der skrevet i flere historiske bøger.
Senere oprettede korpset sin efterretningstjeneste, hvor nogle af de mest fanatiske nazister arbejdede, for den tyske besættelsesmagts interesser. Efterretningstjenesten fik så stor succes, at den 1. april 1944 skiltes ud fra korpset og knyttede tættere til besættelsesmagten. Sprængninger af danske virksomheder, der ikke ville  producere for tyskerne, eller sprængninger af forlystelser, var det tyske modsvar mod modstandsbevægelsens sabotageaktioner, og blev kaldt SCHALBURGTAGER. Det var overvejende “Petergruppen”, der stod bag organiseringen og udførelsen af Schalburgtagen.
“Petergruppen” var en dansk-tysk terrorgruppe, der udøvede terror, såkaldt schalburgtage og clearingdrab, for tyskerne i perioden fra januar 1944 til maj 1945. Et tysk modsvar til modstandsbevægelsens sabotager og likvideringer. Petergruppens navn stammer fra den tyske leder, Otto Schwerdt, alias “Peter”. Efter krigen blev gruppen også kaldt Brøndumbanden efter gruppens danske leder Henning Brøndum. Gruppen foretog knap 100 drab, 25 drabsforsøg, 8 tog-attentater med 26 dræbte til følge samt 157 bombe sprængninger/Schalburgtager. Gruppens stod bag cirka 150 danske liv, der gik tabt. De økonomiske skader var enorme. Det er tal der nærmer sig  150 millioner datidskroner. Syv af gruppens danske medlemmer, deriblandt Brøndum, Kaj Henning Bothildsen Nielsen og Robert Lund blev dømt til døden i april 1947 og henrettet natten mellem 8. og 9. maj 1947. Nogle få af de tyske medlemmer blev idømt lange fængselsstraffe, men var alle på fri fod i 1953.
Selve ideen med schalburgtagerne og clearingmorderne var at få aktionerne til at tage sig ud som sabotager udført af modstandsbevægelsen.
Når modstandsbevægelsen likviderede stikkere og andre, der hjalp tyskerne svarede tyskerne igen med likvideringer, som blev kaldt clearingdrab. Modstandsbevægelsen likviderede i almindelighed kun tyskernes danske hjælpere. At skyde tilfældige tyske soldater opnåde der intet ved andet end gengældelsesaktioner fra tysk side og de kunne blive blodige som der kendtes til fra andre steder i Europa, hvor tyskerne kunne finde på at udslette hele landsbyer som gengældelse.
Et af de første kendte clearingdrab var mordet på præsten og digteren Kaj Munk, som skrev og talte nazismen imod. Over 100 danskere blev ofre for clearingdrab. 
Antallet af likvideringer, der blev foretaget af modstandsbevægelsen, ligger omkring 400. En stor del af de dræbte var stikkere, men likvideringerne ramte også danskere, der arbejdede for tyskerne på andre måder, for eksempel som vagtfolk eller chauffører, og danske nazister.
I form af små tekster, billeder og fotodokumenter, som jeg har kunnet finde og fået tilsendt,  vil jeg prøve at skildre schalburgtagen og clearing mord i kort klip og med forbehold for eventuelle fejl i det fremsendte.
I bogen er emnet koncentreret om Vendsyssel.
Fra Sigvald Ejsings private arkiv.
Privat samling.
Privat samling.
Privat samling.
Kaj Mortensens private arkiv.
Kaj Mortensens private arkiv.
Sigvald Ejsings private arkiv.
Fra Modstandsmanden, Knud Christensens private samling.