St. Nejsum

Klik på billedet og du får det i stor størrelse
Kort: Søren Flensted 2006
Nedkastningspladsen Nejsum.
Toldstrups danske nr. 154 og SOE – Name: Tablejam 245                           
23 km. SØ for Hjørring.
16 km. WSW for Sæby.
Pladsens navn er “Ole”.
Natten mellem den 6. og 7. marts 1945 var der kaldt ud til en nedkastning over BCC, og Sæbyfolkene var på modtagepladsen og klar til modtagelse.
Det amerikanske B 24 fly, lettede fra Harrington Air Base klokken 22:07 med en last på 12 containere og 1 pakke. Flyet var over nedkastningspladsen klokken 01:37 engelsk tid og nedkastede fra 120 meters højde. Man havde set lysene sent fra flyet  og kunne ikke nå at tage farten af flyet og droppede alligevel, da man ikke var sikker på, at lysene ville være der ved en anden overflyvning. Resultatet var at lasten landede 6 kilometer fra pladsen, og blev taget af tyskerne. 
Da Sæby folkene kørte hjem, mødte folkene en tysk gruppe og en af modstandsmændene fra Sæbygruppen skød en tysk soldat.
Sæbygruppen spredte sig og kom helskindet hjem. Dagen efter blev PC Ørum anholdt af tysker og sat i Hjørring arrest, indtil hans kammerater befriede ham senere. Herom en beretning i bogen. 
Lederen af modtagegruppen var bylederen og politibetjent Poul Christian Ørum og han skrev: Lasten som var en ½ Fox blev droppet et forkert sted og godset faldt i hænderne på tyskerne dagen efter.
Ifølge Engelsk rapport blev der nedkastet ½ Lion og en pakke med succes kl. 01.37. Det var den eneste nedkastning på pladsen.