”Tepstrup Sø”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse
Kort: Geodætisk Instituts Generalstabskort 1943 – 1945.
Plads nummer 93 og hed Tepstrup Sø.
Pladsen hed Tepstrup Sø og lå ca. 4 km. NNØ for Gedved. 10 km. SSV for Skanderborg.