Tj 107 Grønholm

Klik på billedet og du får det i stor størrelse

Modtagepladsen Grønholm, Tj 107

Pladsen lå 3½ km. NNØ for Hvidbjerg.

Pladsens engelske nummer var: Tj 71.

Pladsens danske nummer var: Dk. 40.

Pladsens kode/kaldenavn var først: Sigrid. Siden: Beate og til sidst Myglius.

Pladsen hørte til under distrikt 3., Thisted.

Kortet er fra kortbogen: Generalstabskort 1:100.000. 1943/45.

Den samme kortbog som blev brugt både i England og i Danmark når pladserne blev omtalt under krigen mellem SOE i England og Toldstrup i Danmark.