Tj 176 Bjørndrup

Klik på billedet og du får det i stor størrelse

Modtagepladsen Bjørndrup, Tj 176

Pladsen lå 4 km. N for Nykøbing.

Pladsens engelske nummer var: Tj 176.

Pladsens danske nummer var: Dk 109.

Pladsens kode/kaldenavn var: Først: Abel. Så: Leif. Til sidst: Laurits.

Pladsen hørte til under distrikt 3., Thisted.

Kortet er fra kortbogen: Generalstabskort 1:100.000. 1943/45.

Den samme kortbog som blev brugt både i England og i Danmark når pladserne blev omtalt under krigen mellem SOE i England og Toldstrup i Danmark.