Tj 210 Irup

Klik på kortet og du får det i stor størrelse

Modtagepladsen Irup, Tj 210

Pladsen lå 20 km. VNV for Nykøbing. 7 km S for Sejerslev.

Pladsens engelske nummer var: Tj 210.

Pladsens danske nummer var: Dk 135.

Pladsens kode/kaldenavn var: Ferdinand.

Pladsen hørte til under distrikt 3., Thisted.

Kortet er fra kortbogen: Generalstabskort 1:100.000. 1943/45.

Den samme kortbog som blev brugt både i England og i Danmark når pladserne blev omtalt under krigen mellem SOE i England og Toldstrup i Danmark.