Tj 66 Kistrup

Klik på kortet og du får det i stor størrelse

Modtagepladsen Kistrup, Tj 66

Pladsen lå 8 km N for Viborg, 4 km SSØ for Skals.

Pladsen danske var 25. Pladsen hørte til distrikt 9., Viborg.

Kortet er fra kortbogen:

Generalstabskort 1:100.000. 1943/45.