Tj 71 Højriis

Klik på billedet og du får det i stor størrelse

Modtagepladsen Højriis, Tj 71

Pladsen lå 7 km. SSV for Nykøbing og 11½ km. VNV for Roslev.

Pladsens engelske nummer var: Tj 71.

Pladsens danske nummer var: Dk. 04.

Pladsens kode/kaldenavn var først: Ema. Siden: Leif og til sidst Marius.

Pladsen hørte til under distrikt 3., Thisted.

Kortet er fra kortbogen: Generalstabskort 1:100.000. 1943/45.

Den samme kortbog som blev brugt både i England og i Danmark når pladserne blev omtalt under krigen mellem SOE i England og Toldstrup i Danmark.