”Tolstrup”

Klik på billedet og du får det i stor størrelse
Kort: Geodætisk Instituts Generalstabskort 1943 – 1945.
Plads nummer 285, hed Tolstrup.
Pladsen “Tolstrup” lå 7½ km. nord for Horsens nær Gedved.