Vrågruppen

Vrågruppen.
Hvad angår Vrågruppens medlemmer er der udbredt uenighed mellem Modstandsdatabasen fra Frihedsmuseet og hvad der står skrevet i avis artikler, bøger og andre beretninger. Sådan vil det altid være, også 70 år efter. I dette lille udklip fra bogen, er der måske nogle navne, jeg endnu ikke har fundet og du kan måske hjælpe bogen med oplysninger.
Vrågruppen:
Knud Stokbro. Peter Riemann. lærer på Vrå Højskole. Svend Hougaard, lærer på Vrå Højskole. Hans Egede Sloth. Arne Brandt-Pedersen. Peter Holm. Peter Nissen, Sønderjylland, Poul Pedersen fra Brønderslev. Søren Olesen betjent i Hirtshals før 19. september 1944 og blev landbetjent i Sindal efter krigen.
Efter julen 1944 blev gruppen udvidet med:
Poul Gylling og dennes svoger til gårdejer Gunnar Skov Andersen. Brandt-Pedersen. Købmand Rye-Andersen. Farmaceut Hermansen. Marius Gram. Smed-Sørensen fra Em. Lærer Mølgaard. Gårdejer Aage Rom havde våbendepot. På en gård i Stenvad blev gruppens våben gemt.
Knud Stokbro citeres:
“Fra efteråret 1944 til foråret 1945 var jeg elev på Vrå Folkehøjskole. Kurset begyndte 1. november, og jeg var med på det første hold, som gik på skolen, efter at tyskerne havde frigivet den. Tyskerne havde beslaglagt skolen i 1943, og undervisningen måtte det næste års tid gennemføres på Skøttrup Østergaard udenfor Løkken. Men til efterårskurset 1944 kunne lærere og elever vende tilbage til den gamle bygning. Haven omkring højskolen var tydeligt mærket af tyskernes ophold. Rundt omkring var der spor efter gravearbejde, og rygtet sagde, at tyskerne havde begravet en mand et sted på skolens område. Rygterne blev aldrig hverken be- eller afkræftet, og så vidt jeg ved, er sagen aldrig blevet undersøgt til bunds.
Poul Pedersen og Søren Olesen fra Brønderslev holdt møde!
Søren Olesen var politimand og levede ”under jorden”. Han havde været betjent i Hirtshals og blev efter krigen landbetjent i Sindal. Pedersen og Søren Olesen forklarede, at vores arbejde ville bestå i at skjule våben og sprængstoffer, som blev kastet ned fra engelske fly. Vi skulle finde et egent skjulested i nærheden, hvor skytset kunne gemmes, til der kom besked om at sabotere jernbanestrækningen gennem Vrå.